Διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κάτω Tούμπας (Πυλαίας 59,τηλ. 2310919039)
Πέμπτη 9/11/2017, ώρα 18:30 μ.μ.
“Παί-Ζω με τα δικαιώματά μου”, διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την καλλιτεχνική παιδαγωγική ομάδα εθελοντών “Σχεδία στην πόλη”.
Τα παιδιά θα μάθουν την σημασία και την αξία των δικαιωμάτων τους μέσα από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες.
Για παιδιά από 7 – 11ετών. Με προεγγραφή έως 15 παιδιά.
Ώρα-(Πέμπτη) 6:30 μμ – 7:30 μμ
Τοποθεσία-Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κάτω Τούμπας “Γιώργος Ιωάννου”
Πυλαίας 59, Τηλ: 2310 919039

You may also like...