Διαδικτυακή παρουσίαση και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας του φορέα Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ

Σας ενημερώνουμε ότι όσον αφορά την διαδικτυακή παρουσίαση και προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας του φορέα μας Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ. ( Οργανισμός Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, Τουρισμού, Αθλητισμού Καλαμπάκας) ορίζουμε υπεύθυνο επικοινωνίας-συνεργασίας με την Υπηρεσία σας, την κα Ζιανού Δάφνη του Οδυσσέα, Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Τ.Α.Κ.
Τηλ. επικοινωνίας : 2432350253

You may also like...