Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες!

thumbnailΗμερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου 2015, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας και η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας, της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλλιθέας και του Μουσείου Π.Ε.Α.Ν., με ποικίλες δράσεις. Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αυτής, προκηρύχθηκε διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες (ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου), που θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις.

Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες
Ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου 2015, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας και η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας, της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλλιθέας και του Μουσείου Π.Ε.Α.Ν., με ποικίλες δράσεις. Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αυτής, προκηρύχθηκε διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες (ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου), που θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Α΄ Φάση:
Υποβολή ιστοριών/παραμυθιών από 2/4/2015-12/6/2015
13/7/2015 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την επιτροπή και διάθεση του κειμένου που θα έχει επιλεγεί στο κοινό για τη δεύτερη φάση.

Β΄ Φάση:
Υποβολή των σχεδίων για την εικονογράφηση του βιβλίου 13/7/2015-10/9/2015
21/9/2015 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εικονογράφηση του βιβλίου.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ
1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων

2. Τα παραμύθια που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να μην έχουν εκδοθεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.

Η γλώσσα τους να είναι η ελληνική.

Να είναι πρωτότυπα.

Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.

Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

Να απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών.

Τα αντίτυπα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 12.

Το θέμα της ιστορίας/του παραμυθιού είναι η βιβλιοθήκη/οι βιβλιοθήκες.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων
2. Τα έργα που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
Να μην έχουν παρουσιαστεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.
Να είναι πρωτότυπα.
Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει μία μόνο συμμετοχή.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τη συγγραφή (συνοδευόμενης από το κείμενο): Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα με την ένδειξη:
Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/Συγγραφή
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να παραδώσουν/αποστείλουν:
Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Πέντε (5) αντίτυπα του κειμένου και cd.

Β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για την εικονογράφηση (συνοδευόμενης από τα έργα): Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα
με την ένδειξη:Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/Εικονογράφηση
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν:
Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Τρία (3) αντίτυπα των έργων και cd.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τις κριτικές επιτροπές και θα τις ανακοινώσει στον ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr) και του ΠΙΟΠ (www.piop.gr).
Πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε επαγγελματική και συγγενική σχέση με τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να συμμετέχει σε κριτική επιτροπή.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως  ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.
Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του κανονισμού είναι η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 9589598, 210 9570001, 210 3739651-2, ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις dhmiourgia@kallithea.gr, piop_library@piraeusbank.gr,
Διαβάστε περισσότερα …
Φορέας: Δήμος Καλλιθέας
Τοποθεσία: ,
Ημερομηνία: 2/4 – 12/6
Εκθέσεις
Παρουσιάσεις Βιβλίων
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Συμπόσια
Σεμινάρια
Διάλεξη
Ημερίδες
Συναυλίες

Ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου 2015, Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας και η Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2015 στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας, της Δημοτικής Πινακοθήκης Καλλιθέας και του Μουσείου Π.Ε.Α.Ν., με ποικίλες δράσεις. Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας αυτής, προκηρύχθηκε διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από ενήλικες (ημερομηνία έναρξης: 2 Απριλίου), που θα ολοκληρωθεί σε δυο φάσεις.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Α΄ Φάση:

Υποβολή ιστοριών/παραμυθιών από 2/4/2015-12/6/2015

13/7/2015 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων από την επιτροπή και διάθεση του κειμένου που θα έχει επιλεγεί στο κοινό για τη δεύτερη φάση.

Β΄ Φάση:

Υποβολή των σχεδίων για την εικονογράφηση του βιβλίου 13/7/2015-10/9/2015

21/9/2015 Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εικονογράφηση του βιβλίου.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ

 

1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων

2. Τα παραμύθια που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να μην έχουν εκδοθεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.

Η γλώσσα τους να είναι η ελληνική.

Να είναι πρωτότυπα.

Η έκτασή τους να μην υπερβαίνει τις 2.000 λέξεις.

Κάθε συγγραφέας μπορεί να υποβάλει ένα μόνο έργο.

Να απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών.

Τα αντίτυπα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα με Times New Roman και μέγεθος γραμμάτων 12.

Το θέμα της ιστορίας/του παραμυθιού είναι η βιβλιοθήκη/οι βιβλιοθήκες.

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

1. Ο διαγωνισμός αφορά τη συμμετοχή ενηλίκων

2. Τα έργα που μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να μην έχουν παρουσιαστεί και να μην έχουν αναρτηθεί σε ιστότοπο του διαδικτύου.

Να είναι πρωτότυπα.

Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να υποβάλει μία μόνο συμμετοχή.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για τη συγγραφή (συνοδευόμενης από το κείμενο): Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα

 

με την ένδειξη:

Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/Συγγραφή

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να παραδώσουν/αποστείλουν:

Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Πέντε (5) αντίτυπα του κειμένου και cd.

 

Β) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής για την εικονογράφηση (συνοδευόμενης από τα έργα): Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση οι ίδιοι, ή να την στείλουν με συστημένη επιστολή (η ταχυδρομική σφραγίδα αποτελεί απόδειξη για την ημερομηνία αποστολής) στην ταχυδρομική διεύθυνση:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων

Φιλαρέτου 108, Καλλιθέα, 17675, Αθήνα

 

με την ένδειξη:

Διαγωνισμός συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου για ενήλικες/Εικονογράφηση

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να αποστείλουν:

Την αίτηση συμπληρωμένη σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.

Τρία (3) αντίτυπα των έργων και cd.

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τις κριτικές επιτροπές και θα τις ανακοινώσει στον ιστότοπο του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr) και του ΠΙΟΠ (www.piop.gr).

Πρόσωπο που έχει οποιαδήποτε επαγγελματική και συγγενική σχέση με τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να συμμετέχει σε κριτική επιτροπή.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό σημαίνει αυτομάτως  ανεπιφύλακτη αποδοχή του παρόντος κανονισμού και αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την αλήθεια και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων.

Αρμόδια για την επίλυση κάθε ζητήματος σχετικού με την εφαρμογή του κανονισμού είναι η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 9589598, 210 9570001, 210 3739651-2, ή ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις dhmiourgia@kallithea.gr, piop_library@piraeusbank.gr,

You may also like...