Διάλεξη του Σέργιου Μοσχονά – ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ

Διάλεξη του Σέργιου Μοσχονά – ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Η ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ / Conferenza del dott. Sergios Moschonàs – MOSTRA DI FOTOGRAFIE: VENEZIA ALLE FINESTRE

Qualora non visualizzassi questa comunicazione correttamente, clicca qui<http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99.html> per la versione online.
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/LOGO_ROSSO.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208291>

ΙΤΑΛΙΚΟΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 47 (έναντιΠολυτεχνείου)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE
Patission 47
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/VENEZIA_FINESTRE_INFOMAIL.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208292>

Δευτέρα 17/03/2014, 19.00
ΔιάλεξητουΣέργιουΜοσχονά
M
αρίνοςΣανούδοςοΝεότερος: ένας «άτυχος » βενετόςχρονικογράφοςτηςΑναγέννησης

Εγκαίνιατης
ΕΚΘΕΣΗΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:
ΗΒΕΝΕΤΙΑΣΤΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑΤΗΣ
του Riccardo Zipoli

Γιαπερισσότερεςπληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208292>
Lunedì 17/03/2014, 19.00

Conferenza del dott. Sergios Moschonàs:
Marin Sanudo il giovane: uno “sfortunato” cronista veneziano del Rinascimento.

Inaugurazione della MOSTRA DI FOTOGRAFIE:
VENEZIA ALLE FINESTRE
di Riccardo Zipoli

Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208293>

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/logo.aial_1.jpg]
ΙταλικόΜορφωτικόΙνστιτούτοΑθηνώνΠατησίων 47

Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674

www.iicatene.este<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208294>ri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208294>
eventi<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.iic<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>atene@<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>e<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>steri<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.it<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>
[
http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/facebook-icon.png]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208295>     [http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/twitter-logo.png] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208296>

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/cartina_iic.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208297>

Questa email è stata inviata a iandreou@culture.gr da iliaslucarelli@gmail.com<mailto:iliaslucarelli@gmail.com>.
Per non riceverla più clicca qui<http://mailing2.infomail.it/bump/unsubscribe.jsp?uid=O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE&nid=NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99>.
Per inviare questa email ad un amico clicca qui.<http://mailing2.infomail.it/bump/viral_form.jsp?uid=O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE&nid=NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99>
________________________________
La presente email è stata inviata utilizzando la piattaforma Infomail<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208298>.
[http://static.infomail.it/images/logo_footer.gif] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,NYGZYGZ7TMO8FQCIKE99,1383208298>

 

 

 

          

           

 

 

 

 

 

 

You may also like...