Δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου Άργους Ορεστικού

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου ονομάζεται δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου Άργους Ορεστικού. Ιδρύθηκε το 1997 και η έδρα του βρίσκεται στο Αργος Ορεστικό Καστοριάς. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θέατρο, βιβλιοθήκη, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 άτομα. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πρόεδρος του Δ.Σ. είναι η Κ. Μήνα Καλτσιαδη. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 13 άτομα ενώ το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής αγγίζει το 50%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο δήμος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως χορός, μουσική, τμήμα αιμοδοσίας και τμήμα φιλαρμονικής. Υπάρχουν εκδηλώσεις στο δήμο που είναι τακτικές, αλλά και περιοδικές. Μερικές από τις τακτικές είναι: το τριήμερο πρωτοχρονιάτικο Αργείτικο καρναβάλι, τριήμερες μαθητικές εκδηλώσεις Δημοτικού Ωδείου, εκδήλωση της φιλαρμονικής, θεατρικές παραστάσεις και μουσικές συναυλίες. Η συχνότητα διεξαγωγής τους είναι μηνιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά και σε οικονομικά ασθενέστερους. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα ΜΜΜ και οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ -ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε άτομα από 18-45 και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδήλωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα του χορού, της μουσικής, του θεάτρου και του ωδείου. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω της τηλεόρασης, τύπου ραδιοφώνου και του διαδικτύου και οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος του δήμου χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και συνδρομές και η χρηματοδότηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής για τα πολιτιστικά. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Ο δήμος παρέχει την δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι ένας μήνας. Ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι λιγότερο από 500 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Ωστόσο, υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Δεν αποτελεί στόχο του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, πολυπολιτισμικότητα, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα και οι μετανάστες-ρατσισμός). Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου υπάρχει μέριμνα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους και με την περιφέρεια και ακόμη συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, επίσης, υπάρχει συνεργασία. Τέλος θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ από όλη την Ελλάδα και με την περιφέρεια.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος είναι οικονομικό και αντιμετωπίζεται μέσω της αρωγής του αντίστοιχου υπουργείου και με εθελοντική προσφορά συλλόγων και δημοτών. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο, το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό χρησιμοποιείται σε επίπεδο συμβουλευτικό, όμως δεν προσφέρονται κίνητρα για συνεχή επιμόρφωση και για βελτίωση της εργασίας τους στους εργαζόμενους. Ακόμη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, δεν υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης- επιμόρφωσης είναι αποδεκτές προτάσεις από το δήμο. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και με την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνογνωσίας η πολιτιστική πολιτική και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία του κάθε τόπου μπορούν να γίνουν εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.Π.χ. το Δημοτικό Ωδείο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο Παλαιοντολογίας και Παλαιοβοτανικής Νόστιμου, το Πολιτιστικό Κέντρο, ο Ιαματικός Τουρισμός, η Φιλαρμονική και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Τέλος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες συντελούν στη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να προωθηθούν αξίες και αρχές, ενώ συμβάλλουν στην προβολή και την προώθηση της τοπικής κοινωνίας.

You may also like...