Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου ονομάζεται δημοτική κοινωφελής επιχείρηση δήμου Έδεσσας. Ιδρύθηκε το 1985 και η έδρα του βρίσκεται στην Έδεσσα. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως θέατρο, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων , υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και κινηματογράφος. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 άτομα. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι η Κ. Μαρία Γραντσαρη. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 220 άτομα ενώ το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μηδενικό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο δήμος Έδεσσας δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς σε συνεργασία με τους φορείς. Υπάρχουν εκδηλώσεις στο δήμο οι οποίες είναι τακτικές αλλά και εκδηλώσεις περιοδικές. Μερικές από αυτές είναι εκθέσεις με φωτογραφικό υλικό, ξυλογλυπτικής, κεραμικής κοσμημάτων, γλυπτικής, bazzaar, ημερίδες παρουσίασης βιβλίων οι οποίες διεξάγονται από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο στο Παλαιό Παρθεναγωγείο Έδεσσας( αίθουσα πιερίδων μουσών ). Ακόμη προβολή ταινιών, εκθέσεις φωτογραφίας, έκθεση ζωγραφικής, ημερίδα-εκδήλωση (Ιανουάριο-Δεκέμβριο) στο πολιτιστικό κέντρο δήμου Έδεσσας. Εκθέσεις παρουσίασης έργων – ημερίδες (Ιανουάριο-Δεκέμβριο) στον πεζόδρομο της Έδεσσας. Προβολή ταινιών, εκδηλώσεις, θέατρο ( Ιούνιο-Σεπτέμβριο) στο θερινό κινηματογράφο «Μύλοι». Εκθέσεις από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο στο Μύλο Αρδίτσολου. Έκθεση Ιανουάριο-Δεκέμβριο στην αίθουσα θερινού κινηματογράφου. Εκδηλώσεις, συναυλίες, ημερίδες(Ιούνιο-Σεπτέμβριο) στο αμφιθέατρο Βαροσίου. Δεκαπενθήμερο πρόγραμμα Εδεσσαϊκού καρναβαλιού (Φεβρουάριο-Μάρτιο). Δεκαήμερο εκδηλώσεων «Ανθοέδεσσα» το Μάιο. Και τέλος συναυλίες, χορωδία, χορωδιακά εργαστήρια, ρεσιτάλ πιάνο, παράσταση μουσικής προπαιδείας, συναυλία αρμονίου, εκδήλωση με το τμήμα νέας τεχνολογίας και μουσικής παραγωγής με τη χρήση Η/Υ και Χριστουγεννιάτικες συναυλίες στο ωδείο δήμου Έδεσσας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου διεξάγονται όλο το χρόνο και υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά , ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα ΜΜΜ και οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ -ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου Έδεσσας απευθύνονται σε άτομα από 18-45 και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδήλωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα της μουσικής. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω του τύπου και του διαδικτύου και οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος του δήμου χρηματοδοτείται από το δήμο και η χρηματοδότηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής για τα πολιτιστικά. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Ο δήμος προνοεί για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες και λόγω τις οικονομικής κρίσης ο δήμος παρέχει την δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την εκάστοτε χρηματοδότηση και την απήχηση του κοινού και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται από το είδος της. Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι από 50€ έως 300€. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ακόμη υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Ακόμη υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Αφορά σε μέτριο βαθμό τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων,η πολυπολιτισμικότητα και η αλληλεπίδραση πολιτισμών και η δημιουργικότητα) Ενώ αφορά σε λιγότερο βαθμό τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τους μετανάστες και τον ρατσισμό. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου δεν υπάρχει μέριμνα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος Έδεσσας δεν συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους και με την περιφέρεια και ακόμη δεν συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων δεν υπάρχει συνεργασία. Τέλος θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ από όλη την Ελλάδα και με την περιφέρεια.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος είναι οικονομικά και δεν υπάρχουν επιχορηγήσεις από το δήμο για τα πολιτιστικά. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν χρησιμοποιείται σε επίπεδο συμβουλευτικό και ακόμη δεν προσφέρονται κίνητρα για συνεχείς επιμόρφωση και για βελτίωση της εργασίας των εργαζομένων. Ακόμη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης- επιμόρφωσης είναι αποδεκτές προτάσεις από το δήμο Έδεσσας. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και με την εφαρμογή της κατάλληλης τεχνογνωσίας η πολιτιστική πολιτική και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία του κάθε τόπου μπορούν να γίνουν εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.Π.χ. η επιστημονική διαχείριση των ανθρώπινων, οικονομικών και πολιτιστικών πόρων μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενεργοποίηση των πολιτών και την προσέγγιση των νέων.

You may also like...