Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ταυτότητα του πολιτιστικού φορέα είναι η εξής: η ονομασία του πολιτιστικού οργανισμού είναι δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής ανάπτυξης δήμου Περιστερίου. Ο φορέας κάνει όλες τις δραστηριότητες εκτός του ωδείου. Το έτος ίδρυσης είναι το 1997 και η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι η Παπαρηγοπούλου. Οι δομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεωνείναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, κινηματογράφος και όλα αυτά όχι από ένα. Υπάρχουν επίσης υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο οργανωτικό πλαίσιο φορέα διοργάνωσης, η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη. Καλλιτεχνικός διευθυντής δεν υπάρχει, την χάραξη την έχει η αντιδήμαρχος. Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι 15 και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μεγάλο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας είναι ο χορός, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα εικαστικά, η φιλαρμονική. Τακτικές είναι οι θεσμικές εκδηλώσεις όπως οι χριστουγεννιάτικες, οι σεπτεμβριανές, το θεατρικό φεστιβάλ, η μέρα της μητέρας, η μέρα της γυναίκας και περιοδικές είναι οι έκτακτες οι υπαίθριες, οι καλοκαιρινές. Οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, άλλες διαρκούν 20 μέρες άλλες 10 και άλλες μια μέρα. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μεγάλη, σε εβδομαδιαία βάση. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προς τη θεματολογία και γίνονται συγκεκριμένες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, οικονομικά ασθενέστερους. Οι πολιτιστικές αυτές εκδηλώσεις καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών διότι απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων δεν είναι αρκετά εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε άτομα από 6 ως 86 χρόνων. Γενικά παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα και η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη συμμετοχή σημειώνεται στο χορό. Η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του δήμου γίνεται από το ίντερνετ, τον τοπικό τύπο και από προσκλήσεις. Επίσης, θεωρείται ότι οι δραστηριότητες του φορέα αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κυρίως πολιτιστικό και δευτερευόντως εκπαιδευτικό.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει αντίτιμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού. Ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι ανάλογος με την εκδήλωση. Άλλες προετοιμάζονται 6 μήνες(χριστουγεννιάτικες) και άλλες σε μια μέρα. Ο μέσος όρος κόστους μιας εκδήλωσης ποικίλλει. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Επιπλέον, πλάνα για μελλοντικά πολιτιστικά δρώμενα γίνονται σε ετήσια βάση και ένα απ αυτά είναι η δημιουργία ενός κινηματοθέατρου. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει, υπάρχει όμως συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις με χορωδίες ξένων χωρών. Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών. Κατά καιρούς γίνονται και διαδημοτικές εκδηλώσεις. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία αφορά σε μεγάλο βαθμό τον φορέα. Τουριστικές δραστηριότητες δεν υπάρχουν το μετρό όμως βοηθάει στην πρόσβαση.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Όσον αφορά στη δικτύωση, ο δήμος συνεργάζεται με άλλους δήμους της περιφέρειας και με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και άλλους φορείς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερο πρόβλημα τώρα που υπάρχει σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών. Δεν παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Υπάρχει ακόμα απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σχετικά με τις προτάσεις, η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας η οποία είναι μέρος του πολιτιστικού γίγνεσθαι και η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων είναι από μέρους του δήμου αποδεκτές προτάσεις. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Ως πολιτιστική πολιτική κυρίαρχη είναι η συμμετοχή των δημοτών στις πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου είναι η παιδεία και ψυχαγωγία των δημοτών. Η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας κρίνεται απολύτως αναγκαία και θεωρείται πως είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή που έχει ανταπόκριση από τους δημότες. Οι πολιτιστικές αυτές δραστηριότητες εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη και καταγράφουν τον παλμό των δημοτών εκφράζοντας τις προτιμήσεις τους. Ακόμα, γίνεται προσπάθεια για να συμβαδίσουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Θεωρείται ότι δεν θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα διότι γίνονται αρκετά συχνά. Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική δράση χαρακτηρίζεται άκρως ικανοποιητική σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχουν περιγραφεί παραπάνω. Οι δραστηριότητες είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό και αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή. Ανάλογα το χώρο, κάποιες δραστηριότητες συγκεντρώνουν 2.000 και 3.000 άτομα ενώ μαι παρουσίαση βιβλίου μπορεί να συγκεντρώσει 200 άτομα. Γενικά, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παρακολουθούνται από Έλληνες πολίτες δίδεται όμως και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πληρούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση. Η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης, ο αριθμός όμως των πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει επηρεαστεί. Η ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα δεν είναι μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και η διοργάνωσή τους θεωρείται περισσότερο αναγκαία από ποτέ στην εποχή μας. Θεωρείται επίσης πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει κι αυτός τη δική του κρίση αλλά γίνονται προσπάθειες τόνωσης. Όσον αφορά στο κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο των παρευρισκομένων, είναι αρκετά καλό. Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα από τη στιγμή που είναι χωρίς αντίτιμο. Στις εκδηλώσεις υπάρχει πρωτοτυπία αλλά γίνονται και επαναλήψεις. Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας. Οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο Περιστερίου δεν υπάρχει. Κατά καιρούς γίνονται φεστιβάλ χορωδιών σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους. Εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό δεν υπάρχουν. Κάθε εκδήλωση μαζεύει από μόνη της το δικό της κοινό. Υπάρχει και συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του δήμου όπως επίσης γίνονται και αφιερώματα σε μεγάλους καλλιτέχνες προς τιμή τους. Κάποιοι μάλιστα καλλιτέχνες έχουν γίνει και επίσημοι δημότες όπως ο Κώστας Καζάκος, η Νανά Μούσχουρη και άλλοι. Πρωταρχικά, μέσα από τις εκδηλώσεις αναδεικνύονται ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα. Υπάρχουν επίσης εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του και να προσελκύεται κι άλλος κόσμος. Περισσότερος κόσμος συγκεντρώνεται τα Χριστούγεννα όπου και αυξάνονται οι εκδηλώσεις για να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Οι ανάγκες του δήμου, που αφορούν στην ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων, είναι γνωστές μέσα από την επικοινωνία μεταξύ δημοτών και δήμου. Τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση ο δήμος τις μαθαίνει από την επανάληψη της συμμετοχής και από τις ευχαριστίες που στέλνουν οι ίδιοι οι δημότες. Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει και μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο τους. Εκδηλώσεις τώρα που που έχουν κάνει εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι κυρίως οι χριστουγεννιάτικες και μετά η κοινωνικοπολιτιστική εκδήλωση με 24 διάσημους τραγουδιστές. ΄Τέλος, οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα και υπάρχει και ευαισθητοποίηση για κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους. Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό πρέπει να είναι κυρίαρχος. Η σχετική δραστηριότητα του δήμου είναι μεγάλη.

You may also like...