ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο δήμος του Περάματος περιλαμβάνει τη Διεύθυνση Πολιτισμού για τη διαχείριση των πολιτιστικών δρώμενων. Ιδρύθηκε πριν τρία χρόνια με την τωρινή του μορφή, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», αλλά ουσιαστικά τα πολιτιστικά δρώμενα ξεκινούν πριν 15 χρόνια περίπου. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι στο Πέραμα. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων οι υποδομές- εγκαταστάσεις που υπάρχουν, είναι ένα θέατρο, δημοτική βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Ο αριθμός των πολιτιστικών χώρων είναι περιορισμένος και καθώς δεν είναι καινούριες κατασκευές δεν υπάρχουν υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το Δ.Σ. αποτελείται από 25 μέλη. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο κ. Κώστας Ζέκος, ο οποίος είναι προϊστάμενος του πολιτιστικού τμήματος. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται περίπου 4 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μεγάλο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο και στα εικαστικά (με κατασκευή κοσμημάτων). Οι τακτικές εκδηλώσεις του δήμου, είναι το θέατρο και οι συναυλίες, ενώ στις περιοδικές ανήκει η καθιερωμένη συνάντηση των χορωδιών. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, είναι μονοήμερες και έχουν εβδομαδιαία συχνότητα. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Γίνονται συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι για ΑΜΕΑ, για παράδειγμα κάποιες παραστάσεις θεάτρου σκιών στο ειδικό σχολείο, για παιδιά και για οικονομικά ασθενέστερους. Μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα ΜΜΕ.

ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Περάματος απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες κι η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις είναι μέτρια, ενώ το ποσοστό συμμετοχής σ’ αυτές έχει παρουσιάσει μείωση. Η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο θέατρο και σε μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, όπως είναι οι λαϊκές βραδιές με ζωντανή μουσική. Το κοινό ενημερώνεται για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου μέσω του διαδικτύου, μέσω αφισοκόλλησης και με την ντουντούκα στους δρόμους της περιοχής. Οι δραστηριότητες του φορέα, αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και σε εκπαιδευτικό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις χρηματοδοτούνται μέσω χορηγιών από τοπικές επιχειρήσεις. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου δεν είναι επαρκείς. Δεν υπάρχει αντίτιμο για να παρακολουθήσει κανείς τις εκδηλώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και την απήχηση του κοινού. Για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης ο απαιτούμενος χρόνος είναι τουλάχιστον τρεις μήνες, ενώ ο μέσος όρος κόστους είναι 1000-1500 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Λόγω και των επερχόμενων εκλογών δεν υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα και ως προς τους πολιτιστικούς χώρους θα ήταν χρήσιμη μία αναβάθμιση προς το παρόν. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Στο παρελθόν υπήρξε προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους, όπως ήταν το διαδημοτικό φεστιβάλ από το οποίο αποχώρησε ο δήμος Περάματος λόγω κόστους. Στους στόχους του φορέα υπάρχει η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής. Μάλιστα έχει γίνει και επιμόρφωση μεταναστών.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την περιφέρεια. Η περιφέρεια στέλνει κάποιες φορές παραστάσεις στο δήμο Περάματος. Για το δήμο η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και λοιπούς φορείς όπως και με άλλους δήμους της περιφέρειας είναι απαραίτητη αλλά δεν συμβαίνει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο κυρίως λόγω έλλειψης πόρων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι οικονομικά. Για αυτό τον λόγο θα χρειαζόταν μεγαλύτερη μέριμνα από το κράτος και κάποια επιχορήγηση. Παρατηρείται σημαντική έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Με την παρουσία αυτού του επίσημου οργάνου θα υπήρχε μεγαλύτερος συντονισμός που είναι απαραίτητος και έτσι θα δινόταν και πιο εύκολα η αναγκαία για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων επιχορήγηση. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό. Μέσα από την πολιτιστική διεύθυνση του δήμου προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Στο τομέα του πολιτισμού είναι αναγκαία η πρόσληψη επιπλέον επιστημονικού πολιτισμού συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα ένας θεατρολόγος. Γίνεται μια στοιχειώδης έρευνα κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών αλλά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη και μια προτεινόμενη λύση θα ήταν και το φύλλο παραπόνων στο δήμο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Παλαιότερα έχουν διατυπωθεί κάποιες προτάσεις σε ετήσια τακτικά συνέδρια όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτές που είναι αποδεκτές από την πολιτιστική διεύθυνση είναι η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων, η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης, ενώ η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα δεν είναι αποδεκτή. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης όπως για παράδειγμα όταν ο δήμος είχε φτιάξει μια ομάδα θεάτρου οι πολίτες άρχισαν να δημιουργούν αυτόνομες ομάδες με δική τους πρωτοβουλία. Πολύ σημαντικό όπως μας αναφέρει ο κ. Ζέκος είναι να μην γίνεται απαξίωση του πολιτισμού και να τον εκμεταλλεύονται για την ανάπτυξη της κοινωνίας γενικότερα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1.Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
-Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου Περάματος είναι, η ψυχαγωγία και οι εκπαίδευση του κόσμου αρχικά, η επαναλειτουργία του θεάτρου και ο εμπλουτισμός των πολιτιστικών δρωμένων με ό, τι ευχαριστεί τον κόσμο.
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν σαν περιοχή; Κι αν ναι σε ποια επίπεδα;
-Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό και σε πολιτιστικό επίπεδο.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
-Η ύπαρξη της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι αναγκαία σε μεγάλο βαθμό.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
Η πολιτιστική δραστηριότητα είναι μία διέξοδος σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε και υπάρχει ανταπόκριση.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
-Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία περισσότερης αλληλεγγύης.
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
-Ναι, καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους.
7.Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας;
-Ναι, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας.
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα;
-Βέβαια, θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα.
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
-Υπάρχει πρόθεση ώστε να αυξηθούν, αλλά το κόστος είναι σημαντικό εμπόδιο.
10.Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
-Η πολιτιστική δράση σε σύγκριση με άλλους δήμους χαρακτηρίζεται ελλιπής.
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητές σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό;
-Οι πολιτιστικές δραστηριότητες εν μέρει είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό.
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας; Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας;
-Το ποσοστό που παρευρίσκεται σε αυτές κατά μέσο όρο είναι 300-400 άτομα, ποσοστό που δεν είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας.
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας;
-Όσοι μιλούν ελληνικά μπορούν να παρακολουθήσουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς γίνονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
-Δυστυχώς, δεν πληρείται η ανάγκη των δημοτών για διασκέδαση μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου.
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
-Ναι, έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα λόγω της οικονομικής κρίσης.
16.Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά τη γνώμη σας;
-Η ανταπόκριση του κοινού έχει μειωθεί σε σχέση με παλαιότερα έτη, λόγω του ότι δεν υπάρχουν τόσες δραστηριότητες.
17.Θα χαρακτηρίζατε «περισσότερο αναγκαία από ποτέ» την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας ή «περιττή πολυτέλεια»;
-Η διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείτε πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων;
-Ο πολιτισμός είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων κι ο κόσμος στρέφεται προς τον πολιτισμό.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
-Οι εκδηλώσεις γίνονται καθαρά για διασκέδαση και ψυχαγωγία κι ο κόσμος που της παρακολουθεί είναι κυρίως μεσαίας τάξης και έχει ποιότητα.
20.Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
-Πραγματοποιούνται επίσης και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η αιμοδοσία ή συναντήσεις με θέματα ενημερωτικά, ιατρικά κ.ά.
21.Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις;
-Παρατηρείται πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις.
22.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας;
-Λόγω έλλειψης κονδυλίων δεν υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας
23.Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας;
-Δεν υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο, για οικονομικούς λόγους και πάλι.
24.Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
-Όχι, δε γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους.
25.Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
-Επίσης, δεν γίνονται εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό.
26.Υπάρχει συνεργασία με σχολεία- ιδρύματα του Δήμου;
-Πραγματοποιείται συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του δήμου.
27.Τιμά ο δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα;
-Ναι, ο δήμος τιμά τους μεγάλους καλλιτέχνες μέσα από αφιερώματα.
28.Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
-Υπάρχει φροντίδα, μέσα από τις εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα.
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
-Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση.
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο; Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο;
-Η περίοδος με τον περισσότερο κόσμο είναι τον μήνα Ιούνιο και τον μήνα Σεπτέμβριο όπου αυξάνονται οι εκδηλώσει για να ευχαριστηθεί ο κόσμος.
31.Γνωρίζετε τις ανάγκες του δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων; Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες;
-Η ενημέρωση για τις ανάγκες του δήμου όσον αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων γίνεται με άμεση επαφή με τον κόσμο.
32.Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση; Με ποιο τρόπο;
-Οι εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση γνωστοποιούνται επίσης μέσα από την άμεση επαφή κυρίως.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
.-Δεν υπάρχει διαφήμιση εκτός του δήμου.
34.Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου; Τι περιεχόμενο είχε;
-Οι εκδηλώσεις που είναι σχετικές με το θέατρο έχουν μεγάλη απήχηση γενικά.
35.Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
-Ναι, οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε. για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους;
-Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε. για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως είναι η αιμοδοσία και η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους οικονομικά ασθενέστερους.
37.Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
-Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό έπρεπε να είναι πρωταρχικός αλλά μέχρι στιγμής λόγω των δυσκολιών που προαναφέρθηκαν δεν έχει αποτελεί ακόμα προτεραιότητα.

You may also like...