ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το πολιτιστικό τμήμα του Πειραιά αποτελείται από 2 φορείς.
Τη διεύθυνση πολιτισμού του δήμου και τον ΟΠΑΝ (οργανισμός πολιτισμού αθλητισμού και νεολαίας Πειραιά) Ονομασια πολιτιστικού οργανισμού: ΟΠΑΝ. Ιδρύθηκε το 2011 Η έδρα του είναι στα Βοτσαλάκια στην Καστέλα. Για την διεξαγωγή εκδηλώσεων υπάρχουν 2 θέατρα, η δημοτική βιβλιοθήκη, η δημοτική πινακοθήκη, Βεακειο θέατρο Πειραιά (είναι ανοιχτό), κινηματογράφος (ανήκει κατά το ήμισυ στον δήμο) και ακόμα παρέχεται εξυπηρέτηση για ΑΜΕΑ στο δημοτικό θέατρο, στο Βεάκειο και στο θέατρο Κωσταράκος.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Υπαρχει νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
Το Δ.Σ αποτελείται από 15 μέλη και υπεύθυνοι των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο πρόεδρος του οργανισμού κ. Σιγάλας και η κ. Μπαφούνη.
Για το πολιτιστικό έργο του δήμου εργάζονται πολιτιστικοί και αθλητικοί φορεις, 40 για την διεύθυνση πολιτισμού και 8 διοικητικοί(ΟΠΑΝ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς (χορός, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος, εικαστικά)
Πραγματοποιούνται τακτικες αλλα και περιοδικες εκδηλώσεις. Τα αθλητικά και τα σεμινάρια είναι τακτικά, η αξιοποίηση του Βεάκειου είναι τακτική( για 3 μήνες το καλοκαίρι) και περιοδικές οι εκθέσεις, τα εικαστικά και οι εκδηλώσεις. Διεξάγονται όλο το χρόνο εκτός από τον Αύγουστο και έχουν διάρκεια 11 μήνες
Δεν υπάρχει κάποιο όριο στη συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Οι περιοδικές γίνονται σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Οι θεατρικές εκδηλώσεις διαρκούν 1 ή 2 μέρες.
Οι εκδηλώσεις ποικίλλουν ανάλογα με την ανταπόκριση, ( πχ τα εργαστήρια έχουν μεγάλη απήχηση και είναι δωρεάν για τους πολιτες.
Υπαρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις για όλους (ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, οικονομικά ασθενέστερους).
Καλυπτουν μέτρια το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
Η πρόσβαση με τα ΜΜΜ είναι μέτρια γιατί υπάρχει έλλειψη μετρό. Γίνονται κυρίως στο κέντρο του Πειραιά.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.
Υπαρχει αύξηση του ποσοστού συμμετοχής.
Η ανταπόκριση των πολιτών είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλυτερη συμμετοχή παρατηρείται στο θέατρο και στα εικαστικά, όπως και στα εργαστήρια.
Το κοινό ενημερώνεται μέσω ιντερνετ, τύπο, από προσωπική επαφή, προσκλήσεις και μέσω τηλεφώνου.
Οι δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό επίπεδο.Έχουν περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις, δωρεές, συνδρομές και εκμετάλλευση φόρων. Ποτε δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση αν εχεις μάθει να δουλεύεις και να δημιουργείς καινούργια πράγματα.
Το αντίτιμο εξαρτάται από την εκδήλωση. Κάποιες παραγωγές έχουν αντίτιμο και φυσικά υπάρχει κάποια βοήθεια-έκπτωση για τους οικονομικά αδύναμους πολίτες (κοινωνικές τιμολόγια και κοινωνική πολιτική). Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εισόδου. Ο δήμος Πειραιά το κάνει σε ικανοποιητικό ποσοστό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση.
Εξαρταται ο χρόνος προετοιμασίας μιας εκδήλωσης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση. Για παράδειγμα το εργαστήριο παίρνει 1 μήνα και η έκθεση 2 μέρες για να στηθεί.
Όσον αφορά τον κόστους των εκδηλώσεων δεν υπάρχει κατι συγκεκριμένο. Είναι ανάλογα με την εκδήλωση και εθελοντικά.
Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ο κ. Σιγάλας και η κ. Μπαφούνη.
Μελλοντικά πλάνα σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα είναι ανάλογα με την συνεργασία. Η συνέχεια των θεωρητικών μαθημάτων τέχνης. Προσαρμόζονται κάθε χρόνο ανάλογα με την ανταπόκριση. Χρηματοδότηση δράσης. Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων (καινούργιοι χώροι στο θέατρο Κωσταράκος).
Υπάρχουν κοινές δράσεις με τον δήμο Μασσαλίας και συμμετοχή σε φόρουμ που διοργανώνει η Ε.Ε.
Υπαρχει προσπάθεια για συνεργασία με το μορφωτικό ίδρυμα, με πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Προσπαθούν να κάνουν συνεργασία με όμορους δήμους.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλους τους πολίτες. Η πρόσβαση είναι ανοιχτή για όλους.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία υπάρχει μέριμνα για την διαμόρφωση παλαιών γραμμών (σιδηροδρομικών) οι οποίοι θα γίνουν ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται με την περιφέρεια, με το επαγγελματικό επιμελητήριο και τον ΟΛΠΑ. Σε επίπεδο δικτύου ο δήμος συνεργάζεται με άλλους ΟΤΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις με όμορους δήμους, όχι όμως για φεστιβάλ.
Σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργάζεται ο δήμος με ευρωπαϊκά προγράμματα ήπιας ανάπτυξης (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία, Ρουμανία και άλλες κατά περίπτωση). Είναι απαραίτητη η δικτύωση-συμπράξεις με τους πολιτιστικούς φορείς άλλων δήμων, ευρωπαϊκές ενώσεις και εθνικούς φορείς (μουσεία κλπ).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα οικονομικά. Μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρηματοδότηση.
Ενας αντίστοιχος φορέας σαν το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελλιπής.
Δεν υπάρχει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αν υπήρχε θα μπορούσε να αξιοποιηθεί κατάλληλα.
Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχη επιμόρφωση όσο και για την βελτίωση της εργασίας τους με ανάληψη πρωτοβουλιών.
Υπάρχει ανάγκη πρόσληψης φιλόλογων, μουσειοπαιδαγωγών και υπεύθυνοι προγραμμάτων.
Δεν υπάρχει απουσία ερευνών κοινού. Κάνουν ερωτηματολόγια σε κάθε σεμινάριο.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Είναι αποδεκτές η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πήγες χρηματοδότησης καθώς και θέματα που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης-επιμόρφωσης.
Ο πολιτισμός αποτελεί μεγίστη παραγωγική επένδυση (πολιτισμός= καταπολέμηση ανεργίας)
Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική η οποία θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης είναι η διαρκής επιμόρφωση, η ανάδειξη αποθεμάτων της πόλης και η ανάδειξη της ιστορίας.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
-Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι η ανάδειξη δεξιοτήτων, η γνώση και η κοινωνικοποίηση.
2. Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα?
-Ναι αναβαθμίζουν την περιοχή. Οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται και αποκτούν ενδιαφέροντα.
3. Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
-Σε ύψιστο βαθμό είναι σημαντική η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας. Αποτελεί κλειδί για την ευημερία των δήμων και των δημοτών.
4. Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
-Ναι είναι απαραίτητη. Τα πολιτιστικά προγράμματα έχουν ως στόχο την κοινωνική συναναστροφή.
5. Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
-Ναι φυσικά εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους πολίτες.
6. Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
-Ναι φυσικά καταγράφουν τον παλμό των δημοτών.
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας?
-Συμβαδιζουν παρά πολύ με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας αλλα προσπαθούν.
8. Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ?
-Οχι συχνότητα, αλλά να γίνονται περισσότερα.
9. Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
-Αν υπάρχουν λεφτά και προσωπικό είναι διατεθειμένοι να τις αυξήσουν.
10. Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
-Η πολιτιστική τους δράση είναι ικανοποιητικότατη.
11. Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό?
-Ναι είναι ελκυστικές όπως λέει ο κόσμος.
12. Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας?
-Υπάρχει μεγάλη πληρότητα. Στα εργαστήρια είναι υπερπλήρης.
13. Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας?
-Από όλες τις εθνικότητες, όσοι έχουν πρόσβαση.
14. Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
-Ναι πληρούν τις ανάγκες των δημοτών αλλά θα πρέπει να κάνουν και άλλες.
15. Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
-Δεν έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα αλλά ο όγκος των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας;
-Αυξανομενη είναι η ανταπόκριση του κοινού, όχι μειωμένη.
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”;
-Καθολου περιττή πολυτέλεια αντιθέτως είναι αναγκαία.
18. Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων?
-Ευχάριστη νότα δεν δίνει. Μπορεί να είναι λίγες οι εκδηλώσεις αλλά ο καθένας βρίσκει ενδιαφέροντα.
19. Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
-Το μορφωτικό επίπεδο των παρευρισκόμενων είναι μέσο προς υψηλό. Το ύφος παράγει γνώση.
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
-Ναι υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
21. Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις?
-Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις.
22. Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας?
-Ναι υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας.
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας?
-Ναι υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παράγωγη στο δήμο Πειραιά.
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
-Ναι με τον δήμο Μασσαλίας.
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
-Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις για συγκεκριμένο κοινό αλλά για συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.
26. Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου?
-Υπάρχει συνεργασία με όλα τα σχολεία του Πειραιά.
27. Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα?
-Ναι ο δήμος τιμα τους μεγάλους καλλιτέχνες με αφιερώματα.
28. Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
-Ναι υπάρχουν εκδηλώσεις για την ανάδειξη ντόπιων καλλιτεχνών και ταλέντων.
29. Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
-Υπαρχουν εκδηλώσεις για ειδικές περιστάσεις όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και προσπαθούν να έχουν θεματικές.
30. Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο?
-Οκτώβριο-Μαιο έχει περισσότερο κόσμο και τις έχουν αυξήσει αυτούς τους μήνες.
31. Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες?
-Γνωριζουν τις ανάγκες του δήμου όσον αφορά την ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων. Σύμφωνα με τις δυνατότητες και την απήχηση του κόσμου μαθαίνουν να τις διαχειρίζονται.
32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο?
-Γνωριζουν τις εντυπώσεις του κοινού στην κάθε εκδήλωση και αυτό γίνεται μέσω ερωτηματολόγιων.
33. Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
-Μεσω διαδικτύου μεριμνούν ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο τους.
34. Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε?
-Η δημιουργική γραφή είναι αυτή που τους έκανε εντύπωση σχετικά με την απήχηση του κόσμου.
35. Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
-Ναι οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.
36. Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους?
-Ναι υπάρχει ευαισθητοποίηση για κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή φαρμάκων κλπ.
37. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
-Προσπαθουν να φτιάξουν πολιτιστικό τουρισμό.

You may also like...