ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται μέσω του ιδίου του δήμου. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι το κηποθέατρο Παπάγου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και ο Χολαργός κατά τους χειμερινούς μήνες. Για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων διατίθεται θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, αίθουσες εκδηλώσεων, κινηματογράφος και εκκλησιαστικός χώρος. Υπάρχουν επιπλέον υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή ονομάζεται ΔΟΠΑΠ. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 10 άτομα. Ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων-καλλιτεχνικός διευθυντής είναι η Ρετσινιά Βασιλική αντιδήμαρχος Πολιτισμού. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 5 άτομα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται σε τομείς όπως ο χορός, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, τα εικαστικά και το κέντημα. Εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και του Πάσχα ενώ γίνονται επιπλέον φεστιβάλ και θεατρικές παραστάσεις. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται Ιούνιο-Ιούλιο και από 20 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και διαρκούν περίπου 2 μήνες. Η συχνότητα των εκδηλώσεων είναι μηνιαία. Παρατηρείται ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Επιπλέον υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους, και οικονομικά ασθενέστερους. Καλύπτουν σε μέτριο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι μέτρια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ –ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στις θεατρικές παραστάσεις. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω του ίντερνετ, του τύπου, μέσω αφισών και μέσω της προπώλησης εισιτηρίων. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
εκπαιδευτικό
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω επιχορηγήσεων η χρηματοδότηση όμως αυτή κρίνεται ανεπαρκής. Στις περισσότερες εκδηλώσεις που διοργανώνονται υπάρχει αντίτιμο γιατί αν υπάρχουν 25 δραστηριότητες τις 5 πληρώνει ο δήμος και τις άλλες 20 το κοινό. Υπάρχει όμως κάποια έκπτωση- βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Είναι αυτονόητο άλλωστε πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 15 ημέρες. Το μέσο όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης ποικίλει ανάλογα με την εκδήλωση . Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου σας το οποίο είναι η ανάπτυξη μουσικών-χειμερινών εκδηλώσεων και εκθέσεων ζωγραφικής. Δεν υπάρχει όμως σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων καθώς οι χώροι επαρκούν αλλά δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένοι λόγω έλλειψης χρημάτων. Υπάρχει επιπλέον διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή όπως είναι το φεστιβάλ χορωδιών όπου γίνονται συνεργασίες με άλλες πόλεις ή το λύκειο ελληνίδων. Συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις δεν υπάρχει υπάρχει όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς αλλά ακόμη και αν υπάρχει ανταλλαγή απόψεων δεν υπάρχει ανάπτυξη. Yπάρχει τέλος προστασία, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμου, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής σας καθώς υπάρχει η οργάνωση Let do it green με το οποίο καθαρίζουν γύρω από τον Υμηττό. Υπάρχουν επιπλέον και περιβαλλοντικές δράσεις με εθελοντικό χαρακτήρα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές δραστηριότητες. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και φορείς άλλωστε κρίνεται αναγκαία.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ότι στο φεστιβάλ δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Προσλαμβάνεται ανειδίκευτο δίμηνο προσωπικό κάθε φορά, δεν υπάρχει δημοτική επιχείρηση που να έχει μόνιμο προσωπικό, δεν υπάρχει εξασφάλιση χορηγιών και τέλος δεν υπάρχουν στον δήμο μεγάλα μουσικά ονόματα γιατί οι παραγωγοί ζητάνε ή να υπάρξει αγορά του σχήματος ή έστω προπλήρωση αλλά ο δήμος δεν αγοράζει μεγάλες παραγωγές.
Παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής γι αυτό και πρέπει να υπάρχει έστω η στοιχειώδης προώθηση-προβολή μέσω του υπουργείου πολιτισμού στην ιστοσελίδα του υπουργείου και να υπάρχει χρηματοδότηση για τις παραστάσεις. Στους εργαζόμενους προσφέρονται κίνητρα τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους υπάρχει ανάγκη πρόσληψης όμως επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων εξειδικευμένων στον τομέα του πολιτισμού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, η αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων και η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης είναι προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από τον δήμο. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι να υπάρχουν ιδέες αλλά εφόσον υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης και στήριξης οι ιδέες δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

1. Ποιοί είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας; Οι στόχοι είναι η ψυχαγωγία και η επιμόρφωση.
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή? Και αν ναι σε ποια επίπεδα? Ναι σε όλα τα επίπεδα όπως προαναφέρθηκε.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας; Πάνω από 100%
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες; Ναι ο κόσμος διψάει για να παρακολουθήσει. Πρέπει να υπάρχουν δραστηριότητες ώστε ο κόσμος να λαμβάνει τα σωστά μηνύματα και να προβληματίζεται.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη; Ναι
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους; Ναι
7. Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας? Ναι γιατί η τεχνολογία βοηθάει και για την επικοινωνία και για το στήσιμο μιας παράστασης. 8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα ? Ναι
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε; Ναι
10.Συγκριτικά μ άλλους δήμους , η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει; Ικανοποιητικότατη.
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό? Ναι
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας? Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας? Το φεστιβάλ πχ έχει 1500 θέσεις. Η που θα είναι γεμάτο ή γύρω στα 400 άτομα. Ο κόσμος είναι ανάλογος με το δείγμα.
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας? Και μετανάστες.
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση?; Ναι
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης? Οχι
16. Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά την γνώμη σας; Ναι λόγω της κρίσης.
17. Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας η ”περιττή πολυτέλεια”; Ναι
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων? Ναι
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο; Υψηλό επίπεδο. Αλλά οι εκδηλώσεις είναι για όλο τον κόσμο ανεξαρτήτου υποβάθρου. Συνήθως όμως για το θέατρο ενδιαφέρονται άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
20. Εκτός από τα πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα; Ναι γίνονται αιμοδοσίες και συλλογή τροφίμων και υπάρχει το παντοπωλείο του δήμου όπου διανέμεται φαγητό με 2.50 η μερίδα.
21.Υπαρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις? ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
22.Υπαρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας? ΝΑΙ
23. Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας? ΝΑΙ
24. Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;ΟΧΙ
25. Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;ΝΑΙ ΠΧ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
26.Υπαρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου? ΟΧΙ
27.Τιμα ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα? ΝΑΙ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ,ANTIQUE
28 Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα; NAI
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;NAI
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο? Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο? ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
31.Γνωριζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων? Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες? ΝΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ .
32. Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση? Με ποιο τρόπο? ΜΕΣΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
34.Υπαρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με την συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου? Τι περιεχόμενο είχε? ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
35 Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα; Ναι
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους? ΝΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΑΖΕΜΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ 2.5 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΜΕΡΙΔΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΙΤΙΩΝ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ
37. Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας; ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 90
ΡΕΤΣΙΝΙΑ ΒΑΝΑ
2132002831

You may also like...