ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Στο δήμο Μοσχάτου- Ταύρου βασικό όργανο για τις πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ο τομέας πολιτισμού του δήμου, ο οποίος στο πολύ άμεσο μέλλον θα γίνει Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού και επίσης με το πολιτιστικό έργο του δήμου ασχολείται ένα πνευματικό κέντρο και μία κοινωφελής επιχείρηση. Τα πολιτιστικά δρώμενα ξεκινούν τη δεκαετία του ’80 και τη σημερινή τους μορφή την απέκτησαν πριν 3 χρόνια με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με τη συνένωση των περιοχών Μοσχάτου και Ταύρου σε ένα δήμο. Η έδρα του πολιτιστικού τομέα, είναι στο δημαρχείο του Μοσχάτου. Οι υποδομές- εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, είναι θέατρο, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και 2 θερινοί κινηματογράφοι. Επίσης υπάρχουν και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του τμήματος πολιτισμού του δήμου, του πνευματικού κέντρου και της κοινωφελούς επιχείρησης είναι, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν υπάρχει Δ.Σ.. Υπεύθυνοι των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο υπεύθυνος τμήματος δημάρχου και διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας κ. Ιωαννίδης Ιωάννης, ο πρόεδρος του πνευματικού κέντρου κ. Μπούτσης Αντώνης και η πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης κ. Φουστέρη Σοφία. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται περίπου 10 άτομα και δεν υπάρχει εθελοντική συμμετοχή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο πολιτιστικός φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στα εικαστικά. Τακτικές είναι εκδηλώσεις του δήμου, όπως το μαθητικό φεστιβάλ, το καρναβάλι, το διαδημοτικό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου (σε συνεργασία με άλλους δήμους), τα «Ταύρεια». Οι περιοδικές εκδηλώσεις είναι πολλές και ανανεώνονται. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται όλο το χρόνο και μπορεί διαρκούν από 1 ημέρα έως και 1 μήνα. Οι συχνότητά τους είναι σχεδόν καθημερινή και υπάρχει μεγάλη ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Διεξάγονται και συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση στους χώρους διοργάνωσής τους είναι εύκολη με τα ΜΜΕ.

ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις του δήμου, απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το ποσοστό συμμετοχής στα πολιτιστικά, έχει αυξηθεί κι η ανταπόκριση των πολιτών είναι μεγάλη. Η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο χορό, στη μουσική και στο θέατρο. Το κοινό ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις του δήμου, από το ίντερνετ, τον τύπο, τις αφίσες και μέσω ντουντούκας στους δρόμους του δήμου. Μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις η περιοχή αναβαθμίζεται σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι πολιτιστικοί φορείς του δήμου, χρηματοδοτούνται από το δήμο και υπάρχουν και κάποιες φορές και από χορηγίες από επιχειρηματίες κυρίως της περιοχής. Η χρηματοδότηση θεωρείται επαρκής για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και δεν υπάρχει αντίτιμο για όποιον επιθυμεί να τις παρακολουθήσει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εποχή και τη θεματολογία που ταιριάζει κάθε φορά. Ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1 βδομάδα έως και 2 μήνες, με εξαίρεση το καρναβάλι που χρειάζονται 5 με 6 μήνες προετοιμασία. Το κόστος κυμαίνεται από μηδενικό καμιά φορά 20.000 ευρώ στις πάρα πολύ μεγάλες εκδηλώσεις όπως το καρναβάλι, ενώ οι εκδηλώσεις ανήκουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Το βασικό μελλοντικό πλάνο είναι να ολοκληρωθεί η δημιουργία Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη οργάνωση. Στα μελλοντικά πλάνα της δημιουργίας πολιτιστικών χώρων είναι μία κλειστή κινηματογραφική αίθουσα. Δεν υπάρχει κάποια διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή, ενώ υπάρχει συμμετοχή σε δίκτυα και ενώσεις, όπως είναι ο όμιλος αναπήρων και το σύμφωνο των δημάρχων, το οποίο έχει να κάνει με περιβαλλοντικά θέματα. Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς, όπως γίνεται ήδη με το διαδημοτικό φεστιβάλ. Σε μέτριο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία. Γίνονται συνεργασίες με διάφορες ομάδες και εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα κυρίως. Υπάρχει μέριμνα και ως προς την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου. Γίνονται πολλές δράσεις σχετικά με την ανακύκλωση και ιδιαίτερα με τα παιδιά, όπως και μέσα από το σύμφωνο δημάρχων που προαναφέραμε, που ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα. Ο δήμος δεν επικεντρώνεται τόσο στην τουριστική ανάπτυξη.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την περιφέρεια του, όπως και διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας. Δεν υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ, ούτε σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Θεωρητικά είναι πολύ σημαντική η δικτύωση- συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ κτλ φορείς αλλά δεν έχει ακόμα προκύψει στο δήμο Μοσχάτου- Ταύρου.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο πρόβλημα σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι το ότι δεν υπάρχουν πολλοί κλειστοί χώροι, όπως και έλλειψη προσωπικού κάποιες φορές και η λύση του προβλήματος μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από την κρατική υποστήριξη. Έτσι, θα ήταν καλό να υπάρχει ένα επίσημο όργανο με ρόλο, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής το οποίο να βοηθάει σε θέματα συμβουλευτικά, υποστηρικτικά, όσον αφορά και τη δικτύωση και τα παρόμοια θέματα. Το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό. Κίνητρα παρέχονται τόσο για συνεχή επιμόρφωση και για βελτίωση της εργασίας των εργαζομένων, μέσω συχνής συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά υπάρχει και ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο τομέα του πολιτισμού. Πρόβλημα μπορεί να θεωρηθεί και η απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών. Θα ήταν καλό να γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις για το λόγο αυτό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια κάποιες προτάσεις όπου γίνεται λόγος άμεσης σχέσης πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου κάποιες κρίνονται ως αποδεκτές και κάποιες ως μη αποδεκτές. Η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, ήταν μια πρόταση που απορρίφθηκε. Στη συνέχεια η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας έγινε αποδεκτή, αν και θεωρήθηκε ουτοπική στις μέρες μας. Αποδεκτές έγιναν επίσης προτάσεις όπως, αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, ενδυνάμωση του εθελοντισμού, δημιουργία σχετικών δικτύων, δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης- επιμόρφωσης. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Μέσα από τις εκδηλώσεις, περνάνε μηνύματα αλληλεγγύης και για εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα, είναι η δημιουργία ενός κέντρου για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο να είναι υπεύθυνο για τα πολιτιστικά δρώμενα.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1.Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
-Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους των πολιτών.
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν σαν περιοχή; Κι αν ναι σε ποια επίπεδα;
-Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή, καθώς δίνουν τη δυνατότητα για ψυχαγωγία σε όλους, γίνονται ενεργοί πολίτες και αυξάνεται η ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα.
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
-Η ύπαρξη της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι αναγκαία σε μεγάλο βαθμό.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
-Αποτελεί μια διέξοδο σε περίοδο κρίσης κι έχει ανταπόκριση από τους δημότες.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
-Ναι, οι δημότες εκπαιδεύονται και ψυχαγωγούνται για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη.
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
Kαταγράφουν τον παλμό των πολιτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους κι αυτό διαπιστώνεται μέσα από την ανάλογη ανταπόκρισή τους.
7.Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας;
-Οι εκδηλώσεις συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας.
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα;
-Θα ήταν καλό οι πολιτιστικές εκδηλώσεις να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα.
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
-Θα γινόταν αύξηση αν υπήρχαν κι άλλοι χώροι, που είναι απαραίτητοι.
10.Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
-Η πολιτιστική δράση του δήμου συγκριτικά με άλλους δήμους, μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητές σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό;
-Οι δραστηριότητες που διεξάγονται είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό.
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας; Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας;
-Είναι μεγάλη η προσέλευση στις εκδηλώσεις, για παράδειγμα στους κλειστούς χώρους, ο μέσος όρος του κόσμου είναι 400 άτομα, ενώ στους ανοιχτούς 1.500 κι αυτό το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας.
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας;
-Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις διεξάγονται κάποιες φορές και σε άλλες γλώσσες, συνήθως αγγλικά και πιο σπάνια αν απαιτεί η περίσταση σε κάποια άλλη γλώσσα.
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
-Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση.
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
-Με την οικονομική κρίση δεν έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
16.Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά τη γνώμη σας;
-Η ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα είναι αυξημένη σε σχέση με παλαιότερα έτη.
17.Θα χαρακτηρίζατε «περισσότερο αναγκαία από ποτέ» την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας ή «περιττή πολυτέλεια»;
-Η διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «περισσότερο αναγκαία από ποτέ».
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείτε πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων;
-Ο πολιτισμός περνάει κι αυτός τη δική του κρίση, αλλά γίνεται προσπάθεια δράσης με ότι διαθέτουμε.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
-Το κοινό των εκδηλώσεων προέρχεται από μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα και το ύφος της εκδήλωσης αλλάζει, ανάλογα με το είδος της.
20.Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
-Υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι ομιλίες για την υγεία και την πρόληψη, για το ρατσισμό, για τη βία κ.ά.
21.Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις;
-Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις.
22.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας;
-Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας.
23.Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας;
-Η καλλιτεχνική παραγωγή του δήμου είναι οργανωμένη.
24.Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
-Δεν υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους.
25.Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
-Γίνονται εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό, όπως για παιδιά, για ηλικιωμένους και για πολλές άλλες κατηγορίες.
26.Υπάρχει συνεργασία με σχολεία- ιδρύματα του Δήμου;
-Ναι, πραγματοποιείται και συνεργασία με σχολεία- ιδρύματα του δήμου.
27.Τιμά ο δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα;
-Ναι, ο δήμος τιμά τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα.
28.Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
-Μέσα από τις εκδηλώσεις, υπάρχει μέριμνα ώστε να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα, κυρίως στον τομέα της μουσικής.
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
-Υπάρχουν εκδηλώσεις για όλες τις περιστάσεις και τις γιορτές ώστε οι δημότες να μένουν στον τόπο τους. Τα Χριστούγεννα διοργανώνονται εκδηλώσεις κυρίως για παιδιά, παζάρια κλπ και το Πάσχα είναι εκδηλώσεις χορωδιών, που ψέλνουν και βυζαντινούς ύμνους, όπως απαιτεί και το κλίμα των ημερών.
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο; Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο;
-Η περίοδος με τη μεγαλύτερη απήχηση στις εκδηλώσεις είναι Φεβρουάριο και Μάρτιο, η περίοδος του καρναβαλιού, όπου έτσι κι αλλιώς γίνονται οι πιο πολλές εκδηλώσεις.
31.Γνωρίζετε τις ανάγκες του δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων; Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες;
-Οι ανάγκες του δήμου, όσον αφορά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των πολιτιστικών δράσεων, γνωστοποιούνται μέσα από την άμεση επαφή και βρίσκουν λύση μέσα από τη συνεργασία και τον προγραμματισμό, όλων όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση των πολιτιστικών δρωμένων.
32.Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση; Με ποιο τρόπο;
-Οι εντυπώσεις του κοινού για την κάθε εκδήλωση, μαθαίνονται μέσα από την άμεση επαφή, την προσέλευση του κόσμου, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο που μπορεί οι δημότες να εκφέρουν τη γνώμη τους πολλές φορές.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
-Οι εκδηλώσεις διαφημίζονται και πέρα από τον δήμο, μέσω του διαδικτύου.
34.Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου; Τι περιεχόμενο είχε;
-Η φετινή εκδήλωση που είχε πιο πολύ κόσμο από κάθε άλλη χρονιά, ήταν το καρναβάλι, όπως πολύ κόσμο συγκέντρωσε και η επίσημη πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση του δήμου, που είχε μία μορφή δεξίωσης.
35.Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
-Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μην είναι φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε. για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους;
-Παρουσιάζεται και ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε. για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως, αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους.
37.Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
-Ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό πρέπει να είναι πολύ βασικός. Θα έπρεπε να υπάρχει σημαντική προσπάθεια προώθησης των μεγάλων φεστιβάλ. Για το δήμο Μοσχάτου- Ταύρου, ο τουρισμός δεν είναι προτεραιότητα προς το παρόν.

You may also like...