ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Το πνευματικό κέντρο του δήμου έχει έδρα τη Λευκάδα και ιδρύθηκε το 1979. Διαθέτει θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων , καθώς και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες .Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και το Δ.Σ. αποτελείται από 15 μέλη. Υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Αντιπρόεδρος και για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 10 άτομα. Το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής στην διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι 80% και οι τομείς που δραστηριοποιείται ο φορέας είναι ο χορός , η μουσική , το θέατρο και τα εικαστικά .Τακτικές είναι οι Γιορτές Λόγου και Τέχνης κάθε Αύγουστο, που διαρκούν μία εβδομάδα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ , κάθε Αύγουστο που διαρκεί και αυτό μία εβδομάδα και το Λευκαδίτικο Φεστιβάλ. Περιοδικές είναι οι υπόλοιπες. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μηνιαία αι υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία του . Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις για παιδιά και καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Επίσης , η πρόσβαση σε αυτές είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ηλικιακή ομάδα που απευθύνονται οι εκδηλώσεις είναι 18-45 και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Το ενδιαφέρον των πολιτών για τις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλο ενώ μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στη μουσική και το θέατρο. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου , μέσω του ραδιοφώνου , του ίντερνετ και του τύπου , που αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις που όμως δεν επαρκούν . Οι εκδηλώσεις έχουν αντίτιμο , αλλά υπάρχει έκπτωση για τις οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του δήμου και για αυτούς που δυσχεραίνονται οικονομικά λόγω κρίσης .
Το πρόγραμμα των π. ε. προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία τους είναι 10 ημέρες, ενώ το μέσο κόστος τους 200 ευρώ.
Οι π. ε. εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου. Επίσης υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου και σχεδιασμός για την δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων . Ακόμα ο δήμος έχει διεθνή συνεργασία καθώς και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα-ενώσεις , καθώς υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης των πεδίων συνεργασίας του , με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Το δήμο τον ενδιαφέρει αρκετά η πολιτιστική πολυμορφία αλλά και η περιβαλλοντική προστασία σε συνδυασμό με τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη.
Ο δήμος Λευκάδας συνεργάζεται για την πραγματοποίηση των π.ε. με άλλους δήμους της περιφέρειας και την ίδια την περιφέρεια, καθώς και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ. Δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ και δεν συνεργάζεται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με την διεξαγωγή των π.ε. , είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν θεωρεί πως υπάρχει έλλειψη ενός επίσημου οργάνου, στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης , ούτε ότι αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό. Επίσης δεν προσφέρει κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους . Υπάρχει όμως ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού στον τομέα του πολιτισμού. Δεν υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο την διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών. Η ενδυνάμωση του εθελοντισμού είναι η πρόταση που αποδέχεται ο δήμος , για την άμεση σχέση πολιτισμού τοπικής αυτοδιοίκησης .
Τέλος , θεωρεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση και ότι μια πολιτική με απήχηση στον κόσμο , είναι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική , έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...