ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο δήμος Κερατσινίου έχει Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού. Σ’ αυτή τη διεύθυνση περιλαμβάνονται επιμέρους τμήματα, όπως το τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας Φύλων, το οποίο ασχολείται με τα πολιτιστικά δρώμενα. Η πολιτιστική διεύθυνση με τη σημερινή της μορφή δημιουργήθηκε πριν 3 χρόνια με το πρόγραμμα «Καλλικράτης». Η διεύθυνση έχει έδρα το Κερατσίνι. Για τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις, όπως είναι 2 εσωτερικά και 2 υπαίθρια δημοτικά θέατρα, τα οποία χρησιμοποιούνται και σαν χώροι εκδηλώσεων γενικότερα, 3 δημοτικές βιβλιοθήκες εκ των οποίων η μία είναι υπερσύγχρονη και επιδοτούμενη από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 4 ιδιόκτητα πολιτιστικά κέντρα, 2 θερινούς κινηματογράφους και επίσης υπάρχουν κι υποδομές στα θέατρα και για προβολή ταινιών. Απλά δεν είναι όλες οι υποδομές σε λειτουργία αυτή τη στιγμή και κάποιες δεν χρησιμοποιούνται λόγω δυσκολιών. Υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο στις καινούργιες και σύγχρονες κατασκευές.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 41 άτομα. Υπεύθυνοι για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι η διευθύντρια κ. Λιγνού Σταυρούλα και η προϊσταμένη του τμήματος κ. Μυργιαλή Ελένη. Για το βασικό πολιτιστικό έργο του δήμου εργάζονται περίπου 10 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μικρό ως και μηδαμινό.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, καθώς διατηρείται χορωδία ενηλίκων και ορχήστρα νέων, στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στα εικαστικά, με ζωγραφική, φωτογραφία, ψηφιδωτό, ξυλογλυπτική, χειροτεχνία κ.ά. Τακτικές είναι οι εθνικές γιορτές, το πολιτιστικό συνέδριο, η παρουσίαση των καλλιτεχνικών τμημάτων (γινόταν κυρίως στο παρελθόν), θέατρο σκιών και τα μουσικά αφιερώματα, από την άλλη περιοδικές είναι οι εκθέσεις εικαστικών. Επίσης μία φορά το μήνα γίνονται επισκέψεις οργανωμένες σε διάφορα μουσεία της Αθήνας, για όλους τους δημότες. Οι περισσότερες εκδηλώσεις διεξάγονται το καλοκαίρι και τις γιορτές. Συνήθως είναι μονοήμερες, μέχρι και τετραήμερες και η συχνότητά τους είναι εβδομαδιαία. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους και υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους, οικονομικά ασθενέστερους και σε ΑΜΕΑ και μάλιστα στην τελευταία ομάδα έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα, καθώς υπάρχει ξεχωριστό τμήμα για τη μέριμνά της και γίνονται πολλές εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις κυρίως σε θεατρικά και εικαστικά. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των πολιτών. Η πρόσβαση στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων με τα ΜΜΜ είναι πολύ εύκολη.
ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες αν και υπάρχει μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδηλώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις. Η συμμετοχή είναι μεγάλη σε όλους τους τομείς των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσα από το διαδίκτυο, μέσω αναρτήσεων στη σελίδα του δήμου και μέσα από έντυπο υλικό, όπως αφίσες και φυλλάδια. Οι δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό αλλά και εκπαιδευτικό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο φορέας λειτουργεί με χρήματα από τον προϋπολογισμό του δήμου και υπάρχουν και μικρές συνδρομές για τους δημότες οι οποίοι παρακολουθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η χρηματοδότηση του δήμου δε θεωρείται επαρκής για την πραγματοποίηση όλων των εκδηλώσεων. Αντίτιμο δεν υπάρχει για καμία εκδήλωση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση του κοινού, την οικονομική συγκυρία και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης μπορεί να είναι 1 εβδομάδα ή και 20 μέρες, ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσης. Το κόστος ποικίλει για την διεξαγωγή τους. Μπορεί να είναι από 200 ευρώ έως και 3.000 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Στα μελλοντικά πλάνα των πολιτιστικών δρωμένων του δήμου, βρίσκονται στο επίκεντρο οι αρχαιότητες και θα δοθεί έμφαση εκεί. Δε χρειάζεται δημιουργία νέων κτηρίων αλλά αναβάθμιση αυτών που υπάρχουν ήδη και επαναλειτουργία κάποιων. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή υπήρχε στο δήμο πριν μερικά χρόνια, όπως και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Γίνεται προσπάθεια για συνεργασία με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς, κυρίως με γειτονικούς δήμους για ανταλλαγή εκδηλώσεων. Η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία υπάρχει στους άμεσους στόχους. Επίσης και κινήσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι στα σχέδια. Υπάρχει μέριμνα, όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, όπου διατηρείται τμήμα περιβαλλοντικής προστασίας και πραγματοποιούνται πολλά δρώμενα στη φύση, όπως ποδηλασία, δενδροφύτευση κ.ά..

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Δεν γίνονται συνεργασίες με δήμους της περιφέρειας και την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Ο δήμος συνεργαζόταν στο παρελθόν σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε επίπεδο δικτύου με άλλους δήμους ΟΤΑ. Απαραίτητη είναι η δικτύωση και οι συμπράξεις του δήμου με τους περιφερειακούς δήμους αλλά και με την πόλη του Πειραιά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το κυριότερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Το πρόβλημα για το δήμο του Κερατσινίου, όπως υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι, θα λυθεί όταν πάψει το Υπουργείο Πολιτισμού να έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, καθώς δεν αφήνει την περιφέρεια με αυτό τον τρόπο να αναπτυχθεί εύκολα και ακόμα να σταματήσει η γραφειοκρατία να δυσχεραίνει όλες τις κινήσεις. Το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό χρησιμοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό αλλά και σε εκτελεστικό. Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους, μέσα από την διεξαγωγή πάρα πολλών σεμιναρίων. Βέβαια, παρουσιάζεται κι η ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και ατόμων που να έχουν εξειδικευτεί και στον πολιτισμό αυτό καθεαυτό. Υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών, γι’ αυτό θα έπρεπε να υπάρχει συχνή έρευνα από τις υπηρεσίες του δήμου για το τι ακριβώς ζητούν οι δημότες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Γίνονται αποδεκτές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν, όπως είναι, η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα, αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, αύξηση κρατικών χρηματοδοτήσεων, ενδυνάμωση του εθελοντισμού, δημιουργία σχετικών δικτύων, δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης- επιμόρφωση, ενώ απορρίπτεται η θεσμοθέτηση ειδικών δημοτικών τελών για πολιτιστικά προγράμματα. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα τα πολιτιστικά κέντρα, τα οποία χρειάζεται να επαναλειτουργήσουν, απέφεραν κέρδος στο δήμο ίσως και μακροπρόθεσμα κάποιες φορές. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα, είναι η σχετική βοήθεια με κονδύλια που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση και η δημοσιονομική πολιτική να έχει μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη αυτονομία.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

1.Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
-Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου Κερατσινίου είναι η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον
2.Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν σαν περιοχή; Κι αν ναι σε ποια επίπεδα;
-Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο ηθικό και κοινωνικό
3.Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
– Η ύπαρξη της πολιτιστικής δραστηριότητας είναι απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό. αποτελεί μία διέξοδο, σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζεται και ανταπόκριση από τους δημότες.
4.Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
-Ο πολιτισμός αποτελεί μία διέξοδο, σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζεται και ανταπόκριση από τους δημότες.
5.Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
– Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εκπαιδεύουν και τους ψυχαγωγούν για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη.
6.Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
-Ναι, καταγράφουν τον παλμό τους και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους.
7.Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας;
-Οι εκδηλώσεις συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας.
8.Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα;
-Θα ήταν καλό οι εκδηλώσεις να είχαν μεγαλύτερη συχνότητα.
9.Είστε διατεθειμένοι να τις αυξήσετε;
-Υπάρχει πρόθεση ώστε να αυξηθούν οι εκδηλώσεις αλλά εξαρτάται από κοινωνικό- οικονομικούς παράγοντες.
10.Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
-Συγκριτικά με άλλους δήμους η πολιτιστική δράση του δήμου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως ικανοποιητική.
11.Πιστεύετε πως οι δραστηριότητές σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό;
-Οι δραστηριότητες είναι αρκετά ελκυστικές προς το ευρύ κοινό.
12.Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας; Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας;
-Στις εκδηλώσεις παρευρίσκεται πολύς κόσμος, όμως το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας και σημαντικός παράγοντας για αυτό είναι και η έλλειψη πληροφόρησης.
13.Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας;
-Όλοι όσοι καταλαβαίνουν ελληνικά μπορούν να τις παρακολουθήσουν
14.Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
-Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό την ανάγκη για διασκέδαση.
15.Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
-Η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
16.Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά τη γνώμη σας;
-Η ανταπόκριση του κοινού έχει μειωθεί σε σχέση με παλαιότερα έτη κι αυτό συμβαίνει γιατί στις μέρες μας οι άνθρωποι δε βγαίνουν εύκολα από το σπίτι τους.
17.Θα χαρακτηρίζατε «περισσότερο αναγκαία από ποτέ» την διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας ή «περιττή πολυτέλεια»;
-Η διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων μπορεί να χαρακτηριστεί «περισσότερο αναγκαία από ποτέ».
18.Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείτε πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει και αυτός την δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων;
-Ο πολιτισμός περνάει την κρίση του, όπως κι όλοι οι τομείς, αλλά από την άλλη μπορείς να πεις ότι περνάει και άνθιση, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης και στρεφόμαστε προς αυτόν.
19.Ποιο το κοινωνικά και μορφωτικά υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος των εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
– Το ύφος των εκδηλώσεων ποικίλει και το κοινωνικό υπόβαθρο του κοινού είναι αρκετά υψηλό.
20.Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα;
-Γίνονται επίσης και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η αιμοδοσία, δωρεάν εξετάσεις, συσσίτια, υπάρχει κοινωνικό παντοπωλείο, κέντρο κακοποιημένων γυναικών κ.ά.
21.Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις;
-Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρωτοτυπία.
22.Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας;
-Ναι, υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση των πεδίων συνεργασίας.
23.Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας;
-Στο δήμο υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή.
24.Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
-Δεν γίνονται εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους.
25.Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
-Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και για συγκεκριμένο κοινό. Γίνονται δηλαδή εκδηλώσεις για ΑΜΕΑ, για ηλικιακές ομάδες, δηλαδή για παιδιά ή για ηλικιωμένους κ.ά.
26.Υπάρχει συνεργασία με σχολεία- ιδρύματα του Δήμου;
-Ο δήμος συνεργάζεται με τα σχολεία και τα ιδρύματά του.
27.Τιμά ο δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα;
-Ο δήμος τιμά πάντα τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα.
28.Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
-Βέβαια, ο δήμος φροντίζει μέσα από τις εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα γενικότερα.
29.Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
-Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για κάθε περίσταση, όπως Πάσχα ή Χριστούγεννα.
30.Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο; Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο;
-Η χρονική περίοδος με τον περισσότερο κόσμο είναι η χειμερινή, αλλά οι εκδηλώσεις αυξάνονται το καλοκαίρι, που ο κόσμος έχει λιγότερες υποχρεώσεις.
31.Γνωρίζετε τις ανάγκες του δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων; Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες;
-Οι ανάγκες του δήμου γνωστοποιούνται μέσα από την άμεση επαφή με τον κόσμο.
32.Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση; Με ποιο τρόπο;
-Οι εντυπώσεις του κοινού μαθαίνονται μέσα από την άμεση επαφή με τον κόσμο και κριτήριο για το αν η εκδήλωση είχε επιτυχία είναι και το πόσο κόσμο συγκέντρωσε.
33.Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
-Όχι, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέριμνα.
34.Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου; Τι περιεχόμενο είχε;
-Οι εκδηλώσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι πάντα αυτές που απευθύνονται σε παιδιά.
35.Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
-Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται πάντα στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να έχουν ενδιαφέρον για όλους.
36.Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε. για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους;
-Η ευαισθητοποίηση μέσω π.ε. είναι πολύ μεγάλη για κοινωνικά θέματα όπως είναι η αιμοδοσία, η συλλογή ρούχων ή άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για τους οικονομικά ασθενέστερους.
37.Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
-Σύμφωνα με τον ρόλο των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό, η εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να αξιοποιήσει τα άυλα και υλικά πολιτιστικά αγαθά και να λειτουργήσει ως παραγωγικός φορέας και όχι μόνο ως κοινωνικός.

You may also like...