ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Ο πολιτιστικός σύλλογος του δήμου ιδρύθηκε το 1994 και έχει έδρα το Καρπενήσι. Διαθέτει κινηματογράφο, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, θέατρο, βιβλιοθήκη και υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους καθώς και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η βασική διοικητική/οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το Δ.Σ αποτελείται από 9 μέλη. Υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Πρόεδρος και οι υπάλληλοι της επιχείρησης και συνολικά συνολικά 2-5 άτομα. Δεν υπάρχει εθελοντική συμμετοχή στη ν διοργάνωση των εκδηλώσεων. Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά. Απ’ τις χορευτικές εκδηλώσεις τακτικές είναι η τοπική γιορτή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΡΥΣΧΑΔΩΝ και στη ΔΟΜΝΙΤΣΑ η γιορτή του τσίπουρου και του κάστανου, που διεξάγονται από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Μάιο και διαρκούν μια ημέρα. Περιοδικές είναι τα Χριστούγεννα, οι Απόκριες, το Πάσχα και οι γιορτές του Δάσους που διαρκούν από τρείς ημέρες μέχρι ένα μήνα. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων ποικίλει ανάλογα με την ημερομηνία που έχουν καθοριστεί. Μπορεί να είναι ανά μήνα ή και ανά δίμηνο. Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία των εκδηλώσεων και υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις για ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένους. Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και η πρόσβαση στους χώρους των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα ΜΜΜ. Οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα 18-45.
Το ποσοστό συμμετοχής στις εκδηλώσεις παραμένει ίδιο μ΄ άλλες χρονιές, και το ενδιαφέρον των πολιτών είναι πολύ μεγάλο. Στο χορό παρατηρείται μεγαλύτερη συμμετοχή. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω του ραδιοφώνου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε οικονομικό επίπεδο. Ο πολιτιστικός σύλλογος του Καρπενησίου δεν χρηματοδοτείται γι’ αυτό και δεν υπάρχει καμιά χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις , όπως και δεν υπάρχει αντίτιμο για την είσοδο σ’ αυτές. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας εκδήλωσης είναι μια βδομάδα μέχρι και ένα μήνα πριν και το μέσο κόστος της 500 Ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου. Δεν υπάρχει στο δήμο σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων, ούτε διεθνής συνεργασία, αλλά ούτε και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Γίνεται όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας μ’ άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Η πολιτιστική πολυμορφία αφορά σε μέτριο βαθμό το δήμο και επίσης ενδιαφέρεται πολύ για την περιβαλλοντική προστασία και την βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη.
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και με άλλους δήμους ,αλλά και με την περιφέρεια επίσης, και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ θεωρώντας τη συμμετοχή αυτή απαραίτητη. Δεν συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα γιατί ο δήμος ενημερώνεται όταν αυτά είναι ήδη σε εξέλιξη.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με την διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι 1) το κόστος των μουσικών , θεατρικών και εικαστικών σχημάτων , εξαιτίας των μεγάλων αποστάσεων που έχουν από τα κέντρα 2) οι καιρικές συνθήκες , το δεύτερο δεν αντιμετωπίζεται για το πρώτο γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα με την χαμηλότερη τιμή. Θεωρεί επίσης ότι θα ήταν πολύ καλό να υπήρχε ένα επίσημο όργανο , με ρόλο συμβουλευτικό , καθοδηγητικό και συντονιστικό για την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δεν προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους του δήμου για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση της εργασίας τους . Υπάρχει όμως ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Επίσης δεν γίνονται έρευνες που έχουν στόχο την διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
Οι προτάσεις που αποδέχεται ο δήμος για την άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η δημιουργία δομών και κέντρο πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές , τα προγράμματα , τις πηγές χρηματοδότησης , καθώς και θεμάτων που άπτονται γενικότερα στην έρευνα , στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση . Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης , διοργανώνοντας θεατρικές , μουσικές αλλά και κινηματογραφικές εκδηλώσεις σε παιδιά απομακρυσμένων χωριών.
Τέλος, ο δήμος θεωρεί ότι όσον αφορά την επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για αυτό , προσπαθεί κάθε φορά όποια δραστηριότητα πραγματοποιεί , εκτός από το θέαμα και την ψυχαγωγία των δημοτών να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη του τόπου αλλά και την τουριστική προβολή από τους εκάστοτε φιλοξενούμενους συνεργάτες.

You may also like...