ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η διεύθυνση πολιτισμού του Δήμου Ιλίου ιδρύθηκε το 1989, με έδρα το Ίλιον, έχει θέατρο, δύο βιβλιοθήκες, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων, κινηματογράφο και υπάρχουν υποδομές ατόμων με ειδικές ανάγκες .
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ενσωματώθηκε στο δήμο. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 42 άτομα. Υπεύθυνη είναι η κ Μηλιώνη και για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 16-17 άτομα και δεν υπάρχει ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο τομέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στο θερινό κινηματογράφο, στα εικαστικά, στα εκπαιδευτικά προγράμματα, στους διαγωνισμούς φωτογραφίας και παραμυθιού καθώς και ημερίδες και εκθέσεις βιβλίου. Τακτικές είναι το καρναβάλι , τα Ίλια, ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης και η λευκή νύχτα και όλες οι άλλες εκδηλώσεις είναι περιοδικές. Οι εκδηλώσεις διεξάγονται όλο το έτος και η διάρκεια ποικίλει ανάλογα με την εκδήλωση, η συχνότητα τους είναι εβδομαδιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία και υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ ,σε παιδία, σε ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και η πρόσβαση στις εκδηλώσεις είναι πολύ εύκολη με τα ΜΜΜ.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Υπάρχει αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα λόγω οικονομικής κρίσης, ενώ η ποιότητα είναι πολύ καλή. Η ανταπόκριση των πολιτών έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στη μουσική, στο θέατρο, στο κινηματογράφο τον παιδικό και στο θερινό. Το κοινό ενημερώνετε από το ραδιόφωνο, το ιντερνετ, τις αφίσες, και τις προσκλήσεις. Οι δραστηριότητές αναβαθμίζουν την περιοχή σε κοινωνικό, σε οικονομικό, σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του δήμου. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι επαρκής. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2 μήνες και το κόστος εξαρτάται από την εκδήλωση. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει πλάνο για τα Ιλια, τη λευκή νύχτα και το πολιτιστικό Σεπτέμβρη και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Γίνεται διεθνής συνεργασία με προγράμματα του ΕΣΠΑ και συνεργασία με τη θεατρική ομάδα στο διαδημοτικό θέατρο. Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους της αττικής. Είναι ευρύ το φάσμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη πολιτιστική πολυμορφία. Υπάρχει μέριμνα όσον αφορά τη περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου σε διάφορες εκδηλώσεις και οτιδήποτε υπάρχει στο ΕΣΠΑ και μπορεί να απορροφηθεί.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται με την περιφέρεια, το Ρέντη ,την Αγ.Παρασκευή και το διαδημοτικό θέατρο, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων. Συνεργάζεται με 10 δήμους την περιφέρεια και το διαδημοτικό θέατρο, όχι όμως με το εξωτερικό. Η ομάδα φέρνει καλύτερα αποτελέσματα ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης για αυτό ο δήμος επιδιώκει τη συνεργασία.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι 1,της ενημέρωσης των πολιτών, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δωρεάν πληροφόρηση από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και 2,των χώρων που δεν επαρκούν. Θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός επίσημου οργάνου που να βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων. Αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό και προσφέρονται κίνητρα στους εργαζομένους για συνεχή επιμόρφωση και βελτίωση της εργασίας τους σε όλους τους υπαλλήλους όχι μόνο στα διευθυντικά στελέχη, που δίνονται από τη μοριοδότηση των σεμιναρίων. Δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον προσωπικού και έχουν γίνει έρευνες με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από τον πολιτιστικό οργανισμό όπως η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, την αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων, την ενδυνάμωση του εθελοντισμού και τη δημιουργία σχετικών δικτύων καθώς και τη δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης. Θεωρεί ότι ο πολιτισμός θεμελιώνει μια κοινωνία και ο πολιτιστικός οργανισμός είναι εναντίον της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού του δήμου. Η πολιτιστική δραστηριότητα για να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής κατάστασης και της πόλης γενικότερα χρειάζεται τη χρηματοδότηση εκδηλώσεων και τη συν διοργάνωση τους, καθώς και τη πολύπλευρη συνεργασία του δήμου και της περιφέρειας και τη διαπολιτισμική συνέχιση της παράδοσης και της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΔΙΚΤΥΑ,ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ,ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΣ;
Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων είναι κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, ψυχαγωγικοί και πολιτιστικοί.
2.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ;
Βέβαια, σε όλα τα παραπάνω επίπεδα.
3.ΣΕ ΤΙ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ;
Στο μέγιστο βαθμό είναι αναγκαία, γιατί διδάσκει πολιτισμό. Είναι μια διέξοδος λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της υψηλής ποιότητας της.

4.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΕΧΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ;
Φυσικά μεγάλη.
5.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ;
Ναι, σαφώς μέσω των θεατρικών παραστάσεων με διαδραστικό κομμάτι, από το λαογραφικό μουσείο φαίνεται άλλωστε από τις εντυπώσεις των μαθητών.
6.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ;
Ναι σε μεγάλο βαθμό, και καλύπτουν όλο το φάσμα των προτιμήσεων.
7.ΣΥΜΒΑΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ;
Παρέχονται
8.ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ;
Όχι
9.ΕΙΣΤΕ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΤΕ;
Όχι
10.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ Μ’ ΑΛΛΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ,Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΔΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ;
Πολύ περισσότερο από ικανοποιητική.
11.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ;
Βεβαίως
12.ΠΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ; ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ;
Εξαρτάται που γίνεται η εκδήλωση είναι αντιπροσωπευτικό
13.ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ή ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ;
Δίνεται πχ στο πολιτιστικό Σεπτέμβρη.
14.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ;
Ναι
15.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;
Όχι, αντέχει ο δήμος ακόμα
16.ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ;
Όχι αντίθετα είναι αυξημένη, λόγω οικονομικής κρίσης.
17.ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ‘ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ’ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΧΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ Ή ‘ΠΕΡΙΤΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ’;
Περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Η κρίση περνιέται μόνο με τον πολιτισμό.
18.ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΤΩΝ ΗΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΩΣ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΙΣΗ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΝΟΤΑ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ;
Όλοι περνάμε κρίση, όμως σαφώς ομορφαίνει τη ζωή των ανθρώπων.
19.ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ;
Εξαρτάται από το αντικείμενο της εκδήλωσης.
20.ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ;
Βέβαια, κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο. Π.χ Το κέντρο γυναικών Ιλίου έχει το τσάι της αγάπης για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

21.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ;
Υπάρχει πρωτοτυπία.
22.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ;
Βεβαίως με το ΕΣΠΑ καθώς και με άλλους δήμους και την περιφέρεια.

23.ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΣ;
Ναι υπάρχει θεατρική ομάδα και ωδείο που δίνει αναγνωρισμένο πτυχίο.

24.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ;
Όχι
25.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ;ΑΝ ΝΑΙ ΤΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ;
Ναι πχ σε καθηγητές, σε παιδιά, σε ηλικιωμένους.
26.ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ;
Ναι και με συλλόγους.
27.ΤΙΜΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ;
Βέβαια και τους λογοτέχνες.
28.ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝ ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ;
Βεβαίως
29.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ (ΠΑΣΧΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΛΠ) ΩΣΤΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ Ή ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ;
Ναι
30.ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ;ΑΥΞΗΣΑΤΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;
Ναι, ο Πολιτιστικός Σεπτέμβρης, τα ΙΛΙΑ και το καρναβάλι.
31.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ;ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ;
Βέβαια, ο δήμος ενημερώνεται.
32.ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ;ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ;
Με το βιβλίο εντυπώσεων και το facebook.
33.ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΑΣ;
Ναι, με το ραδιόφωνο.
34.ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΧΕ;
Ναι η Λευκή Νύχτα που είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός και τα μαγαζιά μένουν όλη νύχτα ανοιχτά είχε 50.000 άτομα
35.ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΦΙΑΦΕΡΟΝΤΑ;
Ναι
36.ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Π.Ε ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΟΥΧΩΝ Ή ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ;
Βεβαίως από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου.
37.ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΣ;
Δεν είναι τουριστικός δήμος αλλά έρχεται κόσμος και από άλλες περιοχές.

You may also like...