ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση πολιτισμού περιβάλλοντος και αθλητισμού του Δήμου Θέρμης ιδρύθηκε στις 2/6/2011 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.  Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων περιλαμβάνει θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφο όμως δεν διαθέτουν υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Για την βασική-οργανωτική δομή της δημοτικής κοινωφελής επιχείρησης υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, με υπεύθυνο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων την κυρία Δήμητρα Χινη.
Για το πολιτιστικό έργο του Δήμου συνεργάζονται 192 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 10%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Η δημοτική κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Θέρμης δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο και στα εικαστικά. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι εβδομαδιαία με ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Πραγματοποιούν και εκδηλώσεις οι οποίες προορίζονται στα άτομα με ειδικές ανάγκες, σε παιδιά, σε ηλικιωμένους αλλά και σε οικονομικά ασθενέστερους.
Καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών ενώ η πρόσβαση των πολιτών στις εκδηλώσεις είναι πολύ εύκολη.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες όπου απευθύνονται οι εκδηλώσεις είναι από ηλικίες 18-45, καλύπτουν ενα ευρύ φάσμα και έχει παρατηρηθεί αύξηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς το ενδιαφέρον των πολιτών προς τις εκδηλώσεις είναι πολύ μεγάλο.
Μεγαλύτερη συμμέτοχη παρατηρείται κυρίως στο χορό, στη μουσική και στο θέατρο.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Θέρμης γνωστοποιούνται μέσω διαδικτύου και από τον τύπο.
Το πολιτιστικό τους επίπεδο έχει αναβαθμιστεί από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούν.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Με επιχορηγήσεις κυρίως χρηματοδοτείται η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Θέρμης, όμως δεν είναι επαρκής.
Δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο για τις εκδηλώσεις, είναι ανοιχτές σε όλους. Σε άτομα τα οποία δυσχεραίνουν οικονομικά υπάρχει κάποια έκπτωση-βοήθεια. Πρέπει να παρέχεται δωρεάν είσοδος στα άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες εν μέσω κιόλας οικονομικής κρίσης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα πάντα με την οικονομική συγκύρια.
Για την προετοιμασία μιας εκδήλωσης ο απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας είναι μια εβδομάδα και ο μέσος όρος κόστους μιας εκδήλωσης είναι 500 ευρώ.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου.
Υπάρχουν μελλοντικά πλανά σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα καθώς και για την δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων.
Διεθνής συνεργασία υπάρχει όχι όμως συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Γίνεται ακόμα προσπάθεια για συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και δήμους.
Σε πολύ μεγάλο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολυπολιτισμικότητα, τον διάλογο πολιτισμών καθώς και την πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων ενώ μέτρια για το ρατσισμό και τους μετανάστες αλλά και για την αλληλεπίδραση πολιτισμών και για τη δημιουργικότητα.
Υπάρχει μέριμνα όσον αφορά τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο Δήμος συνεργάζεται και με άλλους δήμους της περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ, ενώ σε επίπεδο δικτύου συμπράξεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργάζεται μόνο το ωδείο Θέρμης. Είναι απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ και κυρίως με δήμους και οργανισμούς πολιτισμού.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι συνήθως θέματα φιλοξενίας συλλόγων, χορηγίες καθώς και χαμηλό μπάτζετ από πλευράς δήμου.
Δεν παρατηρείται έλλειψη ενός επισήμου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που έχουν αξιοποιείται κατάλληλα, δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού.
Προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους.
Δεν γνωστοποιούνται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πολιτών διότι υπάρχει απουσία ερευνών κοινού.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η ενδυνάμωση του εθελοντισμού είναι αποδεκτή από μέρους τους, ανάμεσα σε προτάσεις που έχουν διατυπωθεί σε παλιότερα συνέδρια.
Ο πολιτισμός αποτελεί μεγίστη παραγωγική επένδυση.
Κατάλληλη πολιτιστική πολιτική ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης είναι η επιστημονική εμβάθυνση, η εξειδίκευση και η έρευνα στο αντικείμενο της πολιτισμικής οργάνωσης και διαχείρισης. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε άτομα που απασχολούνται στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης (προβολή πολιτισμού, πολιτισμικοί φορείς, πολιτισμικός τουρισμός, πολιτιστικοί οργανισμοί, πολιτιστικοί σύλλογοι).

You may also like...