ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Αλεξάνδρειας Ημαθίας, ιδρύθηκε το 2011 και έχει την έδρα του πολιτιστικού οργανισμού της εκεί. Διαθέτει θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριους πολιτιστικούς χώρους, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφο. Δεν διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Η βασική διοικητική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Το Δ.Σ αποτελείται από 11 μέλη και ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο πρόεδρος. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 5 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 80%. Δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο, στο κινηματογράφο και σε αθλοπαιδιές, όπως μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδόσφαιρο και εκπαίδευση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Τακτικές εκδηλώσεις είναι οι Χριστουγεννιάτικες, που κρατάνε 1 μήνα, οι αποκριάτικες με την ίδια διάρκεια και οι καλοκαιρινές, που κρατάνε 3 μήνες. Περιοδικές είναι η θεατρική ομάδα, η κολύμβηση και οι εκδηλώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Η συχνότητα των π.ε είναι μηνιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες π.ε που απευθύνονται σε παιδιά και οικονομικά ασθενέστερους. Ενώ καλύπτουν πολύ, όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών καθώς έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση σ ’αυτές με τα ΜΜΜ. Απευθύνονται σε άτομα από 18-45 και υπάρχει αύξηση συμμετοχής του ποσοστού στα πολιτιστικά δρώμενα. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα της μουσικής, του χορού και των συναυλιών. Το κοινό ενημερώνεται για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων μέσω του ραδιοφώνου, του ίντερνετ και του τύπου. Οι δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο. Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται με επιχορηγήσεις, αλλά η χρηματοδότηση του δεν είναι επαρκής για την διεξαγωγή π.ε. Στις εκδηλώσεις υπάρχει αντίτιμο, αλλά υπάρχει και έκπτωση για τους οικονομικά ασθενέστερους. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για τη προετοιμασία μιας εκδήλωσης είναι 15 μέρες περίπου. Οι π ε δεν εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου και σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία και συμπαραγωγή, ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις, αλλά ούτε και προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας μ ’άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Ο δήμος ενδιαφέρεται μέτρια για την πραγματοποίηση π.ε για την πολιτιστική πολυμορφία. Υπάρχει μέριμνα όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου. Ο δήμος δεν συνεργάζεται γενικά με κανένα άλλο φορέα και ούτε θεωρεί απαραίτητο το να υπάρξει σύμπραξη με κανένα. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο δήμος σχετικά με τη διεξαγωγή των π ε είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν θεωρεί απαραίτητη τη θέσπιση ενός οργάνου επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πιστεύει ότι δεν αξιοποιείται κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό, ούτε ότι προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση αλλά και βελτίωση της εργασίας τους. Ο δήμος έχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Δεν υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών. Η αύξηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων είναι η πρόταση που αποδέχεται ο δήμος για την άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. Θεωρεί τον πολιτισμό άμεση παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και αυτό αποδεικνύεται με τη χορωδία του δήμου που συμμετείχε στην Ολυμπιάδα της Λετονίας με αποκλειστική πρόσκληση ακόμα από τα παραδοσιακά προϊόντα του νομού (βιολογικά).
Τέλος, θεωρεί ότι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι τα κίνητρα, η σωστή και έγκυρη ενημέρωση αλλά και ο εθελοντισμός.

You may also like...