ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο δήμος Δελφών ιδρύθηκε το 2010 και έχει έδρα τη Φωκίδα. Οι υποδομές που διαθέτει είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και διαθέτει υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και το Δ.Σ αποτελείται από 41 μέλη και ο υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο κατά τόπους Αντιδήμαρχος και για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 16 άτομα με ποσοστό συμμετοχής 10%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό και στη μουσική Ιστορικές Εκδηλώσεις: 25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου, η Γιορτή της Πόλης της Άμφισσας (10-Απριλίου), το Χάνι της Γραβιάς (8-Μαΐου), η Ναυμαχία της Αγκάλης …,και η οποίες ανήκουν στις τακτικές και η διάρκειά τους είναι από μία έως δύο ημέρες. Τακτικές επίσης είναι οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του δήμου Δελφών που έχουν διάρκεια δύο εβδομάδες. Επίσης οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ανά δημοτική ενότητα που έχουν διάρκεια από μία έως δύο μέρες ακόμα το φεστιβάλ ήχοι του δάσους στα τέλη Ιουλίου και του αλεξίπτωτου πλαγιάς την ίδια περίοδο και τέλος στις τακτικές είναι το Διεθνές φεστιβάλ ποίησης Αθηνών στο τέλος Σεπτεμβρίου και όλες διαρκούν περίπου μια βδομάδα. Περιοδικές είναι τα σεμινάρια και τα συνέδρια Τέλος υπάρχουν και οι αθλητικές εκδηλώσεις: το Ιστορικό Ράλι Ακρόπολης στο τέλος Ιουνίου, το optimist στο τέλος Απριλίου, τα Δελφίνια στα μέσα Μαΐου ο Ξενοφάνης στα Ιουνίου, ανήκουν στις περιοδικές με διάρκεια από 3 έως 5 ημέρες κ.α. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μηνιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους και καλύπτουν πολύ όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσής τους είναι μέτρια εύκολη με τα ΜΜΜ.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες που απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι 18-45, και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα και το ενδιαφέρον των πολιτών για αυτές είναι πού μεγάλο. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στους τομείς του χορού, της μουσικής και των εικαστικών και το κοινό ενημερώνεται γι’ αυτές μέσω του ίντερνετ και του τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε οικονομικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος δεν χρηματοδοτείται, συνεπώς η χρηματοδότηση του δεν είναι επαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει αντίτιμο. Τα πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι ένας μήνας και το μέσο κόστος μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2000ε. Οι π.ε εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου και δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου αλλά υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή του δήμου, ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις, υπάρχει όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Η πολιτιστική πολυμορφία που εκφράζεται μέσα από τις π.ε αφορά μέτρια το δήμο. Επίσης, ο δήμος δρα μέτρια όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας και με την περιφέρεια, όχι όμως σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ. Δεν συνεργάζεται όμως σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Θεωρεί ότι πλέον είναι απαραίτητη η συνεργασία (δικτύωση –συμπράξεις) με άλλους ΟΤΑ, φορείς τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και με άλλες χώρες.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η έλλειψη προσωπικού και χρηματοδότησης είναι από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η αντιμετώπισή τους είναι φυσικά προφανής… πρόσληψη προσωπικού τόσο εξειδικευμένου όσο και βοηθητικού καθώς και αύξηση της χρηματοδότησης για τέτοιους σκοπούς. Ο δήμος δεν θεωρεί πως παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, όπως λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Ο δήμος αξιοποιεί κατάλληλα το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό, αλλά δεν προσφέρει κίνητρα στους εργαζομένους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Ακόμα υπάρχει στο δήμο ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης – επιμόρφωσης είναι οι προτάσεις που γίνονται αποδεκτές από το δήμο για την άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο δήμος θεωρεί ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης και αυτό αποδεικνύεται από το Αρχαίο Θέατρο, τις αθλητικές δραστηριότητες, και τις πολιτιστικές που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν γνώση και να παράγουν. Τέλος, η σοβαρή και συστηματική ενασχόληση με κάθε τι που προάγει τον πολιτισμό από εξειδικευμένο προσωπικό είναι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...