ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Η ταυτότητα του πολιτιστικού φορέα είναι η εξής: ο πολιτιστικός οργανισμός Αχαρνών και το έτος ίδρυσης είναι η ημερομηνία ίδρυσης του δήμου. Η έδρα του πολιτιστικού οργανισμού είναι δήμος Αχαρνών νομού Αττικής. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων καθώς και πνευματικό κέντρο. Υπάρχουν επίσης υποδομές για να εξυπηρετούνται άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
Στο οργανωτικό πλαίσιο φορέα διοργάνωσης, η βασική διοικητική-οργανωτική δομή του φορέα είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο προϊστάμενος πολιτισμού και αθλητισμού κύριος Τσουκλήδης. Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι έξι και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι μεγάλο, περίπου 50%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Όσον αφορά τις δραστηριότητες, ο φορέας δραστηριοποιείται στο χορό, στη μουσική, στο θέατρο και στα εικαστικά. Οι εκδηλώσεις είναι είτε θρησκευτικού περιεχομένου, φιλαρμονικές, πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής ή άλλες εκδηλώσεις ενόπλων δυνάμεων, ούζου Μυτιληναίων, εκδήλωση τσίπουρου Θεσσαλών. Εδώ και τρία χρόνια πραγματοποιείται το φεστιβάλ αγροτικών προϊόντων. Άλλες εκδηλώσεις είναι αυτές στη δημοτική βιβλιοθήκη Αχαρνών, εκδηλώσεις από το δανειστικό τμήμα βιβλίων, παιδικό φεστιβάλ, φεστιβάλ ”νύχτες πολιτισμού”, δημοτική πινακοθήκη, έκθεση ιδεών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου. Εκδηλώσεις γίνονται συνεχώς, τουλάχιστον δύο με τρεις το μήνα. Το χρονικό διάστημα που διαρκούν είναι αυτό που απαιτείται για την καθεμία. Για παράδειγμα, το αγροτικό φεστιβάλ διαρκεί τέσσερις ημέρες ενώ οι θρησκευτικές εκδηλώσεις μια. Η συχνότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι ανάλογη με τις ημερομηνίες εκδηλώσεων και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, σε παιδιά, σε ηλικιωμένους και σε οικονομικά ασθενέστερους. Οι εκδηλώσεις γενικά καλύπτουν σε πολύ μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Σχετικά με το κοινό και την απήχηση οι εκδηλώσεις του δήμου απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από δυόμιση μέχρι 102 ετών. Η αύξηση συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα που έχει παρατηρηθεί είναι τεράστια. Η ανταπόκριση των πολιτών στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι μέτρια και η μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο χορό και τη μουσική. Η ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες του δήμου γίνεται μέσω του ίντερνετ και του τύπου. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η χρηματοδότηση του πολιτιστικού συλλόγου γίνεται από ιδίους πόρους και δεν θεωρείται επαρκής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν έχουν αντίτιμο και δεν υπάρχει έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου. Θεωρείται όμως πως εν μέσω της οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Με βάση τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την απήχηση κοινού. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι δέκα μέρες περίπου και ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης εξαρτάται από την εκδήλωση. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον Επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει επίσης κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου όπως και σχεδιασμός για τη δημιουργία κοινοτικού κτιρίου Θρακομακεδόνων. Διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή δεν υπάρχει, υπάρχει όμως συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις με τις Βρυξέλλες και την ευρωπαϊκή ένωση γενικά. Υπάρχει ακόμα προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς και σε μεγάλο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία. Υπάρχει πάντα μέριμνα, όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του Δήμο, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Σε επίπεδο δικτύωσης, ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ή και με την περιφέρεια αυτή καθεαυτή. Συνεργασία υπάρχει και με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συνεργάζεται επίσης σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με 34 δήμους σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ και φορείς θεωρείται απαραίτητη με διάφορους φορείς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα τώρα προβλήματα που υπάρχουν είναι οικονομικά και πιο συγκεκριμένα η οικονομική δυστοκία. Παρατηρείται επίσης έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς λειτουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε επίπεδο συμβουλευτικό αξιοποιείται κατάλληλα, προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού και παρατηρείται απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας, η ενδυνάμωση του εθελοντισμού, η δημιουργία σχετικών δικτύων είναι αποδεκτές προτάσεις. Αναμφισβήτητα, ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική είναι ο πολιτιστικός σχεδιασμός. Αν υπάρξει για τα θέλω και πρέπει μιας πόλης τότε η πόλη προοδεύει.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου είναι να αναδειχθεί η πολιτιστική αναδρομή και να έρθουν οι άνθρωποι πιο κοντά στον πολιτισμό. Επιπλέον, θεωρείται ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε ικανοποιητικό επίπεδο και πως είναι σε μέγιστο βαθμό αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας. Είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης που έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους δημότες καθώς τους εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη. Καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους, συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας. Η συχνότητά τους δεν θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη αλλά υπάρχει διάθεση για να τς αυξήσουν. Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Οι δραστηριότητες είναι ελκυστικές προς στο ευρύ κοινό και κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις 150 άτομα. Το δείγμα όμως αυτό δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας. Επιπλέον, αν και δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας, δεν παρακολουθούνται απ’ αυτά. Η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων δεν έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης και αυτές πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση. Η ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα δεν κρίνεται μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη καθώς θεωρείται ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” η διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο πολιτιστικός κόσμος είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων. Το μορφωτικό υπόβαθρο των παρευρισκομένων είναι από πρωτοβάθμια ως ανώτατη εκπαίδευση και υπάρχουν όλα τα ύφη των εκδηλώσεων, από πολιτικές μέχρι αθλητικές. Εκτός από τις πολιτιστικές υπάρχουν και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως συσσίτια. Στις εκδηλώσεις σπάνια υπάρχει πρωτοτυπία. Υπάρχει όμως προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας, υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο καθώς και εκδηλώσεις με όλους τους ευρωπαϊκούς δήμους. Υπάρχουν ακόμα εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό και ο διαχωρισμός είναι συνήθως ηλικιακός είτε γεωγραφικός, υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του δήμου.Ο δήμος τιμά τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα και βοηθάει στην ανάδειξη ντόπιων καλλιτεχνών και ταλέντων. Εκδηλώσεις υπάρχουν για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα). Την περίοδο των Χριστουγέννων έχει περισσότερο κόσμο και οι εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο αυξήθηκαν για να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Αν και οι ανάγκες του δήμου είναι γνωστές μέσα από τη διαβούλευση, οι εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση δεν είναι παρά μόνο από τη συμμετοχή και το χειροκρότημα. Υπάρχει επίσης προσπάθεια οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο τους. Μια εκδήλωση που έκανε εντύπωση ήταν αυτή των παιδικών σταθμών που συγκέντρωσε 6.000 άτομα. Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα. Τέλος, υπάρχει κοινωνικό φαρμακείο, παντοπωλείο, ιατρείο για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους και υποστηρίζεται ότι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό πρέπει να είναι υποστηρικτικός.

You may also like...