ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Μια νέα πρωτοβουλία για την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας, κάτι που εξάλλου προβλέπεται και στους στόχους της επιχείρησης, αναλαμβάνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας ως ενιαίο συντονιστικό όργανο για όλη την Αιγιάλεια. Πρόκειται για δράσεις ανάπτυξης και προβολής διαφορετικών μορφών τουρισμού και διασύνδεσης του πολιτισμού και του τουρισμού με την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Σε αυτή την πρωτοβουλία, που για πρώτη φορά οργανώνεται σε τέτοιο βαθμό, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ενεργά με δράσεις, απόψεις και ιδέες, σειρά εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, όπως και συλλόγων και φορέων που σχετίζονται άμεσα με την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας (Εμπορικοί Σύλλογοι, Επιμελητήριο, 6η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ξενοδοχεία, καταστήματα αναψυχής κλπ.). Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και στοχευμένη οργάνωση, με τη μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσώπευση των επαγγελματικά και τουριστικά εμπλεκομένων φορέων της Αιγιάλειας.
Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου (Παλαιό Νοσοκομείο), προκειμένου να εκφραστούν και να εξεταστούν αρχικές προτάσεις και ιδέες, ώστε να μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας τουριστικής ταυτότητας για την Αιγιάλεια.

You may also like...