ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η πολιτιστική ταυτότητα του φορέα είναι: δήμος Αιγάλεω τμήμα υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι υποδομές-εγκαταστάσεις που υπάρχουν για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι το θέατρο, η βιβλιοθήκη, οι υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι και οι δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων. Υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν υπάρχουν.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Στο οργανωτικό πλαίσιο φορέα διοργάνωσης, η βασική διοικητική-οργανωτική δομή είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο εκάστοτε αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού. Τα άτομα που συνεργάζονται για το πολιτιστικό έργο του δήμου είναι περίπου 5. Εθελοντική συμμετοχή δεν υπάρχει.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Όσον αφορά στις δραστηριότητες, φορέας δραστηριοποιείται στο χορό (μαθήματα χορού), στη μουσική (φιλαρμονική), στο θέατρο (φεστιβάλ θεάτρου) και στα εικαστικά (μαθήματα). Το φεστιβάλ θεάτρου γίνεται Αύγουστο-Σεπτέμβρη κάθε χρόνο στο άλσος-δημοτικό θέατρο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται τα Χριστούγεννα, τς απόκριες και το καλοκαίρι και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Ακόμα, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ηλικιωμένους. Οι εκδηλώσεις καλύπτουν σε μέτριο επίπεδο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διοργάνωσης των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλικιακές ομάδες του κοινού στις οποίες απευθύνονται οι εκδηλώσεις του δήμου είναι από 18 ως 45 ετών. Παρατηρείται μείωση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα και ο βαθμός που εκδήλωσαν ενδιαφέρον οι πολίτες στις εκδηλώσεις είναι μέτριος. Μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στον τομέα του θεάτρου. Το κοινό ενημερώνετε για τις δραστηριότητες του δήμου από το ίντερνετ, από τον τύπο καθώς και από ανακοινώσεις και αφίσες. Οι δραστηριότητες του συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο κοινωνικό και πολιτιστικό.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του δήμου και από τις χορηγίες. Η χρηματοδότηση για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν θεωρείται επαρκής. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται δεν υπάρχει αντίτιμο παρά μόνο στις θεατρικές. Υπάρχει επίσης κάποια έκπτωση-βοήθεια για τις οικονομικά αδύναμες ομάδες του δήμου και θεωρείται πως εν μέσω οικονομικής κρίσης ο δήμος θα έπρεπε να παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που δυσχεραίνονται οικονομικά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων τώρα προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 15 ημέρες (φεστιβάλ θεάτρου έως 1 με 2 μήνες). Ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 3.000 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τού δήμου. Συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου και σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων δεν υπάρχουν. Επίσης, δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις εκτός από το διαδημοτικό θέατρο που γίνεται περιστασιακά. Προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους δεν υπάρχει υπάρχει όμως με πολιτιστικούς φορείς. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου, σε σχέση και με τις δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, μέριμνα δεν υπάρχει.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Σχετικά με τη δικτύωση, ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με την περιφέρεια, υπάρχει συνδιοργάνωση. Ο δήμος δεν συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ-πολιτιστικές εκδηλώσεις ούτε με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού σε επίπεδο δικτύου-συμπράξεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αν και θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Σχετικά με τα προβλήματα, το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με τη διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι τα οικονομικά. Επίσης παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό, αλλά και με αρμοδιότητες οργάνωσης μιας ενιαίας και εν συνεχεία επικεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό δεν αξιοποιείται κατάλληλα ούτε προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Υπάρχει ωστόσο ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Παρατηρείται επίσης απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και των επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι προτάσεις για αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας και για δημιουργία σχετικών δικτύων είναι αποδεκτές και θεωρείται ότι η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική έτσι ώστε η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα είναι οι εκδηλώσεις στις γειτονιές.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
-Ποιοι είναι οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου σας;
Οι στόχοι των πολιτιστικών προγραμμάτων σχετικά με το τμήμα του πολιτισμού είναι:1)Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την προστασία του τοπικού πληθυσμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως: α) Λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ. β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. γ) Προστασία μουσείων, μνημείων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. στ) Προώθηση της ανάπτυξης πολιτιστικού τουρισμού. 2) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών και πολιτιστικών θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: α) Μεριμνά για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής ή υπερτοπικής εμβέλειας. β) Μεριμνά για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική δραστηριότητα του Δήμου. γ) Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου). 3) Μεριμνά για τη σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή κανονισμών λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του τμήματος όπως βιβλιοθηκών, φιλαρμονικής κλπ. 4) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων σε τρίτους για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 5)Φροντίζει για την κάλυψη των ελλείψεων από τις εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων, υλικών, ανταλλακτικών και λοιπών ειδών συντήρησης και καθαριότητας. 6) Εισηγείται για την εκτέλεση έργων συντήρησης ή κατασκευής, τη φύλαξη, συντήρηση, επισκευή των εγκαταστάσεων, του υλικού και μέσων εξοπλισμού. Το τμήμα υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων μεριμνά για -τη συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν στις πολιτιστικές και αθλητικές υποδομές και δραστηριότητες στην περιοχή του δήμου -τις διαδικασίες αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού -την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών και ερευνών -τη συνεργασία με φορείς τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς -τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας -την υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων -την καταγραφή και αξιολόγηση των υπαρχόντων χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και τη διατύπωση εισηγήσεων για την καλύτερη αξιοποίηση τους και την εν γένει βελτίωση της πολιτιστικής και αθλητικής υποδομής στην περιοχή του δήμου -τη συντήρηση, φύλαξη και καλή λειτουργία των δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων -την υποστήριξη των εθνικών γυμναστηρίων, η κυριότητα και η χρήση των οποίων έχει περιέλθει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -τη λειτουργία της δημοτικής βιβλιοθήκης, δημοτικής φιλαρμονικής, δημοτικού θεάτρου, εικαστικού εργαστηρίου, σχολής χορού -το σχεδιασμό και την υποστήριξη των διαδικασιών ίδρυσης δημοτικού κινηματογράφου και άλλων εγκαταστάσεων πολιτιστικής και αθλητικής δράσης -την επιμέλεια προγραμμάτων και το σχεδιασμό εντύπων επικοινωνίας – την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων, εκδηλώσεων, δράσεων των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Πολιτισμού και Αθλητισμού -τη δημοσιοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, δράσεων σε συνεργασία με το γραφείο τύπου και δημοσίων σχέσεων.
-Πιστεύετε ότι οι δραστηριότητες του πολιτιστικού σας συλλόγου σας αναβαθμίζουν την περιοχή; Και αν ναι, σε ποια επίπεδα;
Οι δραστηριότητες του πολιτιστικού συλλόγου αναβαθμίζουν την περιοχή σε επίπεδο πολιτιστικό-συνέχεια πολιτιστικής κληρονομιάς
-Σε τι βαθμό πιστεύετε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας;
Σε μεγάλο βαθμό θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη πολιτιστικής δραστηριότητας.
-Θεωρείτε ότι είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και αν ναι έχει ανταπόκριση από τους δημότες;
Η πολιτιστική δραστηριότητα είναι μια διέξοδος σε περίοδο κρίσης όπως αυτή και έχει ανταπόκριση από τους δημότες.
-Θεωρείτε ότι εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη;
Παρόλα αυτά υπάρχει η αντίληψη ότι δεν εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν τους δημότες για μια κοινωνία με περισσότερη αλληλεγγύη.
-Θεωρείτε ότι καταγράφουν τον παλμό των δημοτών και εκφράζουν τις προτιμήσεις τους;
Kαταγράφουν σχεδόν τον παλμό των δημοτών και τις προτιμήσεις τους.
-Συμβαδίζουν οι εκδηλώσεις με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας;
Οι εκδηλώσεις δε συμβαδίζουν με την ανάπτυξη της κοινωνίας και της τεχνολογίας.
-Θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα;
Ναι, θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη συχνότητα.
-Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική σας δράση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική ή ελλιπής σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχετε περιγράψει;
Συγκριτικά με άλλους δήμους, η πολιτιστική δράση χαρακτηρίζεται ως μέτρια σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που έχουν περιγραφεί παραπάνω.
-Πιστεύετε πως οι δραστηριότητες σας είναι ελκυστικές προς το ευρύ κοινό;
Οι δραστηριότητες δεν θεωρούνται ελκυστικές προς το ευρύ κοινό.
-Πόσα άτομα κατά μέσο όρο παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις σας; Θεωρείται το δείγμα αυτό αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας;
Τα άτομα που παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις είναι 200 περίπου,το δείγμα αυτό δε θεωρείται αντιπροσωπευτικό της κοινωνίας.
-Οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις παρακολουθούνται μόνο από Έλληνες πολίτες ή δίνεται και η δυνατότητα παρακολούθησης σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας;
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις παρακολουθούνται από Έλληνες πολίτες.
-Πιστεύετε πως οι πολιτιστικές σας εκδηλώσεις πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση;
θεωρείται πως πως δεν πληρούν τις ανάγκες των δημοτών για διασκέδαση.
-Πιστεύετε πως η ποιότητα των πολιτιστικών σας εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης;
Η ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων έχει υποβαθμιστεί λόγω της οικονομικής κρίσης.
-Κρίνετε την ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη και αν ναι ποιος ο λόγος κατά τη γνώμη σας;
Για τον παραπάνω λόγο η ανταπόκριση του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα κρίνεται μειωμένη σε σχέση με παλαιότερα έτη.
-Θα χαρακτηρίζατε ”περισσότερο αναγκαία από ποτέ” τη διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην εποχή μας ή ”περιττή πολυτέλεια”;
Η διοργάνωση συχνών πολιτιστικών εκδηλώσεων χαρακτηρίζεται περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
-Στην εποχή που ζούμε μιλάμε για κρίση των αξιών, των ηθών και της κοινωνίας γενικότερα. Θεωρείτε πως ο πολιτιστικός κόσμος περνάει κι αυτός τη δική του κρίση ή είναι αυτός που δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων;
Θεωρείται πως ο πολιτιστικός κόσμος δίνει μια ευχάριστη νότα στις ζωές των ανθρώπων.
-Ποιο το κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο των παρευρισκόμενων και ποιο το ύφος τω εκδηλώσεων στην μέχρι τώρα πορεία σας στον πολιτιστικό χώρο;
Το κοινωνικό και μορφωτικό υπόβαθρο των παρευρισκόμενων είναι μέτριο.
-Υπάρχει πρωτοτυπία στις εκδηλώσεις ή γίνονται επαναλήψεις;
Στις εκδηλώσεις γίνονται επαναλήψεις.
-Υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας;
Δεν υπάρχει προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας.
-Υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο σας;
Δεν υπάρχει οργανωμένη καλλιτεχνική παραγωγή στο δήμο.
-Υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους;
Ούτε υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους.
-Υπάρχουν εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό; Αν ναι, τι διαχωρισμός γίνεται δηλαδή;
Υπάρχουν ωστόσο εκδηλώσεις που προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό για παιδιά,ηλικιωμένους και ενήλικες.
-Υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου;
Επιπλέον, υπάρχει συνεργασία με σχολεία-ιδρύματα του Δήμου.
-Τιμά ο Δήμος τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα;
Ο δήμος τιμά τους μεγάλους καλλιτέχνες κάνοντας αφιερώματα.
-Φροντίζετε μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα;
Ναι, ο δήμος φροντίζει μέσα από εκδηλώσεις να αναδειχθούν ντόπιοι καλλιτέχνες και ταλέντα.
-Υπάρχουν εκδηλώσεις για κάθε περίσταση (Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ) ώστε ο κόσμος να θέλει να μείνει στον τόπο του ή και να προσελκύσετε κι άλλο κόσμο;
Είναι σχετικό.
-Ποια χρονική περίοδο έχει περισσότερο κόσμο; Αυξήσατε τις εκδηλώσεις εκείνη την περίοδο για να ευχαριστήσετε τον κόσμο;
Το καλοκαίρι συνήθως έχει περισσότερο κόσμο στις εκδηλώσεις.
-Γνωρίζετε τις ανάγκες του Δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων; Με ποιο τρόπο τις μαθαίνετε και τις διαχειρίζεστε όσον αφορά τις δικές σας πρωτοβουλίες;
Είναι γνωστές οι ανάγκες του δήμου, όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων.
-Γνωρίζετε τις εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση; Με ποιο τρόπο;
Οι εντυπώσεις του κοινού για κάθε εκδήλωση γίνονται γνωστές με άμεση επικοινωνία.
-Υπάρχει μέριμνα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από τον τόπο σας;
Υπάρχει μέριμνα ακόμα ώστε οι εκδηλώσεις να διαφημίζονται και πέρα από από τον τόπο μας.
-Υπάρχει κάποια εκδήλωση που να σας έκανε εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου; Τι περιεχόμενο είχε;
Οι εκδηλώσεις που έκαναν εντύπωση σχετικά με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τα μουσικά αφιερώματα για παράδειγμα στον Ζαμπέτα.
-Οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρον για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα;
Ναι,οι εκδηλώσεις προσαρμόζονται στην εκάστοτε εποχή ώστε να μη γίνονται φορτικές και να αποκτούν ενδιαφέρουν για όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα.
-Υπάρχει ευαισθητοποίηση μέσω των π.ε για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους;
Υπάρχει ευαισθητοποίηση για ευαίσθητα κοινωνικά θέματα όπως αιμοδοσία, συλλογή ρούχων ή φαρμάκων για τους οικονομικά ασθενέστερους.
-Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ στον πολιτιστικό τουρισμό και ποια είναι η σχετική δραστηριότητα του δήμου σας;
Ο δραστηριότητα του δήμου στον πολιτιστικό τουρισμό είναι η αξιοποίηση της Ιεράς Οδού και των αρχαιολογικών ευρημάτων.

You may also like...