Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας

Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο της Αγιορειτικής Εστίας (Σάββατο 9 – Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017) Η Αγιορειτική Εστία, μετά την επιτυχή διοργάνωση του Πρώτου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου και την ευμενή αποδοχή του από την επιστημονική κοινότητα, αποφάσισε να συνεχίσει την νέα μορφή προβολής και παρουσίασης του επιστημονικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται για το Άγιον Όρος με την διοργάνωση του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου το 2017. Όπως ήδη είχε υπογραμμισθεί στην εγκύκλιο αναγγελίας του Πρώτου Εργαστηρίου,  στόχος των διεθνών επιστημονικών εργαστηρίων είναι, παράλληλα με την ανάδειξη πρωτότυπων τελικών αποτελεσμάτων και συνθέσεων της επιστημονικής έρευνας, η παρουσίαση της προβληματικής αλλά και των πρώτων αποτελεσμάτων νέων ατομικών ερευνών αλλά και συλλογικών ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται εν εξελίξει.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας όχι μόνο να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, αλλά και να γνωστοποιήσουν τα πρώτα ή εν εξελίξει στάδια ατομικών ή συλλογικών ερευνητικών δραστηριοτήτων, παρουσιάζοντας συγχρόνως τα πρώτα (όχι κατ᾽ ανάγκην τελικά) ερευνητικά αποτελέσματα. Κύρια επιδίωξη των Διεθνών Επιστημονικών Εργαστηρίων είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου πραγματικού διαλόγου, ο οποίος θα εμπλουτίσει και θα διευρύνει την προβληματική των ερευνών, συμβάλλοντας έτσι στην αρτιότερη ολοκλήρωσή τους. Είναι αυτονόητο ότι η θεματολογία των εισηγήσεων ή/και παρουσιάσεων θα αφορά άμεσα το Άγιον Όρος (π.χ. ιστορία, τέχνη, θεολογία, δίκαιο, θεσμοί, φιλολογία, αρχαιολογία, ιστορία τέχνης, αρχιτεκτονική, φυσικό περιβάλλον, άλλες εικαστικές τέχνες, συντήρηση έργων τέχνης, κ.λπ.). Το Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Η Αγιορειτική Εστία δράττεται της ευκαιρίας να ενημερώσει ότι θα προηγηθεί του Εργαστηρίου, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, ανεξάρτητη οργανωτικά, Επιστημονική Ημερίδα αφιερωμένη στον Ιερό Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές. Η ημερίδα στοχεύει στην πολυεπίπεδη επανεξέταση του ιερού μνημείου και στην παρουσίαση νέων στοιχείων και προβληματισμών που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντηρήσεως των τοιχογραφιών του. Κάθε εισήγηση του Επιστημονικού Εργαστηρίου θα έχει διάρκεια 20 λεπτών και αμέσως μετά την παρουσίασή της θα ακολουθεί 10λεπτη συζήτηση για αυτήν. Το σύνολο των εισηγήσεων που θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα δεν θα υπερβαίνει τις 15. Οι τίτλοι των προτεινόμενων εισηγήσεων πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από περίληψη 300-600 λέξεων. Κατά την επιλογή των εισηγήσεων που θα περιληφθούν στο τελικό πρόγραμμα θα συνεκτιμηθούν, μεταξύ άλλων, το θεματικό εύρος των προτάσεων καθώς και η επεξεργασία και παρουσίαση πρωτότυπου υλικού. Ιδιαίτερα θα ληφθούν υπόψιν ατομικές ή συλλογικές προτάσεις νέων επιστημόνων. Για τη οργάνωση και διεξαγωγή των εργασιών του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγιορειτικής Εστίας, με σχετική απόφασή του, συγκρότησε την Επιστημονική – Οργανωτική Επιτροπή του Δεύτερου Εργαστηρίου η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως Επιστημονικής:

Πρόεδρος
Κρίτων Χρυσοχοΐδης, Ομότιμος Δ/ντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, ως Πρόεδρος

Μέλη
Ιερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου
Γέρων Συμεών Διονυσιάτης
Ιωάννης Κανονίδης, Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους
Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ
Αθανάσιος Σέμογλου, Αναπλ. Καθηγητής Βυζαντινής αρχαιολογίας & τέχνης / Τμ. Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ
Στέφανος Διαμαντής, Δασολόγος – Φυτοπαθολόγος. Τακτικός Ερευνητής Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών
Πλούταρχος Θεοχαρίδης, Αρχιτέκτων
Φαίδων Χατζηαντωνίου, Αρχιτέκτων – Αναστηλωτής

Η Επιστημονική Επιτροπή του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου

ΕΓΝΑΤΙΑ 109,  54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ. 2310263308 |  F. 2310250648
e-mail: agestia@otenet.gr | www.agioritikiestia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (όπως θέλετε να γραφτεί στο Πρόγραμμα του Εργαστηρίου):_____________________________________________________________________

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ (όπως θέλετε να γραφτεί στο Πρόγραμμα του Εργαστηρίου): _____________________________________________________________________

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός – αριθμός – ταχ. κωδ. – πόλη): _____________________________________________________________________
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: (σταθ.) ________________ | (κιν.) ________________

FAX: _________________ E-MAIL: ________________________________________

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________The Boss Baby live streaming film online

_____ / ___________________ / 2017

Ο ΔΗΛΩΝ
_______________________

(Υπογραφή)

Σε περίπτωση αποδοχής πρέπει να γνωρίζετε ότι:
1.          Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αποσταλούν μέχρι 30 Αυγούστου 2017 (εγγράφως ή με e-mail) συνοδευόμενες από την περίληψη της εισήγησης (από 300 έως 600 λέξεις). Δηλώσεις χωρίς περίληψη δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι εισηγήσεις μπορούν να εκφωνηθούν στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 20 λεπτά.
2.          Οι εργασίες του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Εργαστηρίου θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου 2017 και θα λήξουν το απόγευμα της Κυριακής 10 Δεκεμβρίου 2017.
3.          Μέχρι 31 ΜΑΙΟΥ 2018 πρέπει να παραδοθούν οι τελικές εισηγήσεις για την έκδοση των Πρακτικών.
4.          Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τακτοποιήσουν οι ίδιοι την διαμονή και μετακίνηση τους. H υπηρεσία της Αγιορειτικής Εστίας, εάν της ζητηθεί, μπορεί να αποστείλει κατάλογο με ξενοδοχεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης και τιμές που να καλύπτουν όλες τις οικονομικές δυνατότητες.
Oι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Εργαστήριο καλούνται να αποστείλουν το Δελτίο Δήλωσης Συμμετοχής στην Αγιορειτική Εστία με τους ακόλουθους τρόπους:
1.        Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@agioritikiestia.gr
2.        Μέσω fax στον αριθμό 2310250648
3.        Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αγιορειτική Εστία, Εγνατία 109, 54635, Θεσσαλονίκη.

 

You may also like...