Δελτίο τύπου Εθνικού Θεάτρου

imagesΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, έχοντας  πλήρη συναίσθηση του θεσμικού ρόλου και της αποστολής του, αισθάνεται την ανάγκη να δηλώσει ομόφωνα ότι λειτουργεί εποικοδομητικά και σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης μεταξύ των μελών του, μέσα στο οποίο διατυπώνονται και επιχειρείται να αμβλυνθούν τυχόν διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις τους.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται, κατά κανόνα, ομόφωνα. Αλλά και οι ελάχιστες αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία γίνονται απολύτως σεβαστές από τους μειοψηφήσαντες σε πνεύμα δημοκρατικής ευαισθησίας και συναδελφικότητας που όλα τα μέλη επιδεικνύουν. Με το ίδιο πνεύμα επιλύονται και τα όποια προβλήματα κατά καιρούς ανακύπτουν. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Καλλιτεχνική Διεύθυνση θα συνεχίσουν το έργο τους με ηρεμία, ομαδικό πνεύμα και διάθεση γόνιμης συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προαγωγή των σκοπών του Εθνικού Θεάτρου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου

You may also like...