Δήμο Καλλιθέας

roundolf[1]Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη πρόσκληση και αφίσα για τη  εκδήλωση που διοργανώνεται από τo Δήμο Καλλιθέας.
Επίσης, σας προσκαλούμε όλους να μας συναντήσετε στο Facebook: 
 
http://www.facebook.com/pages/Υπηρεσία-Πολιτισμού-Δήμου-Καλλιθέας/518882111456058
 
 και για το Πρόγραμμα του Κινηματογράφου στο blog:

 
 
Διεύθυνση Πολιτισμού-Παιδείας & Νέας Γενιάς  Δήμου Καλλιθέας
Τμήμα: Ερασιτεχνικής Δημιουργίας & Εκδηλώσεων
Ανδρέας Θεολόγου
τηλ.επικοινωνίας
210 9584832
210 9570001
210 9599044 fax

You may also like...