Δήμος Πολυγύρου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο δήμος Πολυγύρου ιδρύθηκε το 2010 και βρίσκεται στον Πολύγυρο. Οι εγκαταστάσεις που διατίθενται για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφος, ενώ υπάρχουν και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Για τη διοίκηση-οργάνωση του φορέα είναι υπεύθυνο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το ΔΣ αποτελείται από 27 μέλη και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Γιώργος Διαμαντουλάκης. Τέλος, για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 10 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 10%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας αφορούν το χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά, τα βιβλία και τα τοπικά προϊόντα. Οι τακτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι: Αποκριά στον Πολύγυρο (γίνεται τις Απόκριες και διαρκεί 12 μέρες), Επέτειος κήρυξης επανάστασης (γίνεται στις 17 Μαΐου και διαρκεί 3 μέρες), Φεστιβάλ Πολυγύρου (γίνεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, διαρκεί 2 μήνες), Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (γίνονται τον Δεκέμβριο και διαρκούν 5 μέρες) και η Γιορτή Κτηνοτροφίας στη Γαλάτιστα (γίνεται τον Σεπτέμβριο και διαρκεί 3 μέρες). Οι τακτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από άλλους φορείς με τη στήριξη του δήμου είναι: η Γιορτή ελιάς (γίνεται τον Ιούλιο και διαρκεί 3 μέρες), η Γιορτή Μανιταριού (γίνεται τον Αύγουστο και διαρκεί 3 μέρες), η Γιορτή Κούμαρου (γίνεται τον Αύγουστο και διαρκεί 3 μέρες), η Γιορτή Τσίπουρου (γίνεται τον Οκτώβριο και διαρκεί 2 μέρες), η Γιορτή Ροδιού (διαρκεί 1 μέρα), η Συνάντηση χορωδιών παραδοσιακής μουσικής (γίνεται τον Ιούλιο και διαρκεί 1 μέρα) και οι Συναντήσεις παραδοσιακών χορευτικών (γίνονται τον Απρίλιο και διαρκούν 1 μέρα και τον Ιούνιο για 1 μέρα αντίστοιχα). Υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους και η συχνότητά τους είναι μηνιαία. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Τέλος, οι εκδηλώσεις καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και η πρόσβασή τους στο χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι πολύ εύκολη με τα ΜΜΜ.
ΚΟΙΝΟ-ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι ηλιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι 3-100 ετών και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται σε αυτές που αφορούν το χορό, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά και το βιβλίο. Η ενημέρωση για τις πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου γίνεται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ίντερνετ και τύπου. Τέλος, πιστεύεται πως οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και οικονομικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται μέσω του δήμου, αλλά τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο στις οργανώσεις που διοργανώνονται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας μιας εκδήλωσης είναι 10-30 μέρες. Ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης μπορεί να φτάσει τα 2.000 ευρώ και οι εκδηλώσεις εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Υπάρχει μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου, ενώ υπάρχει και σχεδιασμός για τη δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Ωστόσο, δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία-συμπαραγωγή ούτε συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα κι ενώσεις, όμως γίνεται προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Επιπλέον, ο φορέας έχει ως στόχο σε ένα βαθμό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (συγκεκριμένα: σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, σε πιο μικρό βαθμό με την πολυπολιτισμικότητα, το διάλογο πολιτισμών και την αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα, ενώ σε ακόμα μικρότερο βαθμό με τους μετανάστες-ρατσισμό). Τέλος, υπάρχει μέριμνα όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη, σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής-τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος δε συνεργάζεται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων με άλλους δήμους της περιφέρειας ούτε σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ, άλλα ούτε και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η δικτύωση-συμπράξεις με άλλους ΟΤΑ, συγκεκριμένα με όμορους δήμους και της Θεσσαλονίκης, θεωρείται απαραίτητη.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν είναι το αυξημένο κόστος των αμοιβών των καλλιτεχνών και ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί πιστεύεται ότι είναι η επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού με σκοπό τη μείωση των εισιτηρίων. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη ενός οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό. Ωστόσο, το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό αξιοποιείται κατάλληλα σε επίπεδο συμβουλευτικό, προσφέρονται κίνητρα στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους και δεν υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού. Τέλος, υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών κι επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάτι το οποίο έχει προταθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών, όπου γίνεται λόγος για άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η ενδυνάμωση του εθελοντισμού. Ο πολιτισμός θεωρείται ότι αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης (για παράδειγμα πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται με στόχο την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος πχ γιορτή κτηνοτροφίας, μανιταριού, ελιάς, μελιού, ελάτου, τσίπουρου, ροδιού κ.ά.). Η άμεση επαφή με τους φορείς πολιτισμού και όχι μέσω ετησίων ερωτηματολογίων, η χρηματοδότηση αξιοκρατική και αντικειμενική προτάσεων και προγραμμάτων που αξιοποιούν την πολιτιστική δραστηριότητα ως μοχλό ανάπτυξης του τοπικού πληθυσμού θεωρείται ως η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική.

You may also like...