Δήμος Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΪΣΠΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το συμφωνητικό πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα», ενέκρινε ομόφωνα σήμερα, Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο στη διάρκεια της 15ης τακτικής συνεδρίασης του.
Στην εισήγησή της η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Έλλη Χρυσίδου σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στην ισπανική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, στις οικογένειές τους αλλά και στους διανοούμενους μελετητές και επιστήμονες, να έχουν ένα σημείο αναφοράς και ανάπτυξης τοπικών δράσεων και γεγονότων που θα αναδεικνύουν την πολυπολιτισμικότητα της πόλης».
Bάσει των όρων του συμφωνητικού το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης «Φ. Γκαρθία Λόρκα» αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος που έχουν στόχο τη δημιουργία συνδέσμου και διαύλου επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και την Ισπανία, καθώς επίσης την ανάδειξη κοινών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσογείου.
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης από την πλευρά του αναλαμβάνει να φιλοξενήσει τη «Βιβλιοθήκη Λόρκα» η οποία περιλαμβάνει εκδόσεις εντύπων, οπτικοακουστικών μέσων, πολιτιστικό υλικό καθώς και τα απαιτούμενα έπιπλα και το συναφές υλικό για τη λειτουργία της, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της οδού Κρίσπου 7, Άνω Πόλη.
Στο πλαίσιο αυτό η «Βιβλιοθήκη Λόρκα» θα συνδεθεί με το σύστημα των Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η διαχείριση και η λειτουργία της θα αποτελεί αυτοτελές και διακριτό τμήμα των Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα διέπεται από την σύμβαση συνεργασίας που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

You may also like...