Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο δήμος Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1900 και βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει για τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων είναι θέατρο, βιβλιοθήκη, υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και κινηματογράφος, ενώ υπάρχουν και υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε ότι αφορά την οργάνωση-διοίκηση του φορέα, υπεύθυνο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Το ΔΣ αποτελείται από 49 άτομα και υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι ο Γιώργος Αντωνάκης. Τέλος, για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται περίπου 12 άτομα και το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής είναι 5%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του φορέα αφορούν τη μουσική, το χορό, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τα εικαστικά. Κατά περιόδους πραγματοποιούνται κάποιοι κύκλοι εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα γίνονται: τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά (από 15 έως 31 Δεκεμβρίου), τις Απόκριες («Καστρινό Καρναβάλι»), το καλοκαίρι διεξάγεται το καλοκαιρινό πολιτιστικό φεστιβάλ «Ηράκλειο- Καλοκαίρι 201..» (από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο). Οι εκδηλώσεις αυτές διεξάγονται καθημερινά και υπάρχει ποικιλία ως προς τη θεματολογία τους. Επιπλέον, καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών και παράλληλα υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους και οικονομικά ασθενέστερους. Τέλος, η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων θεωρείται σε μέτριο βαθμό εύκολη με τα ΜΜΜ.
ΚΟΙΝΟ- ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί ο δήμος Ηρακλείου απευθύνονται στις ηλικιακές ομάδες 18-45 ετών κι, επιπλέον, έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε αυτές. Οι πολίτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται σε αυτές που σχετίζονται με τη μουσική, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ίντερνετ και τύπου. Τέλος, οι πολιτιστικές δραστηριότητες αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος χρηματοδοτείται από δωρεές και από τον τακτικό προϋπολογισμό του δήμου, όμως αυτή η χρηματοδότηση δε θεωρείται επαρκής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει κάποιο αντίτιμο για την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία και την απήχηση του κοινού. Ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος προετοιμασίας του φεστιβάλ που γίνεται κατά την περίοδο του καλοκαιριού συγκεκριμένα είναι 4 μήνες και ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 1.500 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου. Επιπλέον, υπάρχει κάποιο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα όπως και σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Δεν υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή, αλλά υπάρχει συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα κι ενώσεις όπως και προσπάθεια για διεύρυνση πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Επιπλέον, ο φορέας έχει σαν στόχο σε κάποιο βαθμό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (συγκεκριμένα: σε μεγάλο βαθμό για την πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, σε μέτριο βαθμό για την πολυπολιτισμικότητα, το διάλογο πολιτισμών και την αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα και σε μικρότερο βαθμό για τους μετανάστες-ρατσισμό). Τέλος, δεν υπάρχει κάποια μέριμνα σε ότι αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την περιβαλλοντική ανάπτυξη του δήμου σε σχέση και με δράσεις πολιτιστικής- τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται και με άλλους δήμους της περιφέρειας για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, όμως δε συνεργάζεται με άλλους ΟΤΑ σε επίπεδο δικτύου. Ακόμα, υπάρχει συνεργασία σε επίπεδο δικτύου-συμράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με: 1) Δίκτυο Πολιτιστικών Πόλεων Ευρώπης “Les Raconteurs” και 2) Έξυπνες Πόλεις “Smart Cities”. Εν τέλει, θεωρείται απαραίτητη δικτύωση με άλλους ΟΤΑ και, συγκεκριμένα, με τους ΟΤΑ της Κρήτης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που υπάρχουν αφορούν την οικονομική ενίσχυση και την έλλειψη προσωπικού. Θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με χορηγίες και με εθελοντισμό αντίστοιχα. Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη ενός οργάνου με ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και συντονιστικό. Ακόμα, το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε σε επίπεδο συμβουλευτικό ούτε παρέχονται κίνητρα για στους εργαζόμενους τόσο για συνεχή επιμόρφωση όσο και για βελτίωση της εργασίας τους. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη πρόσληψης περισσότερου επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, δεν πραγματοποιούνται έρευνες κοινού προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κάτι το οποίο έχει προταθεί σε ετήσια τακτικά συνέδρια παλαιότερων ετών, όπου είχε γίνει λόγος για άμεση σχέση πολιτισμού και τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι η αξιοποίηση του θεσμού της χορηγίας. Θεωρείται ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση εφόσον αποτελεί προϊόν υπεύθυνης πολιτιστικής πολιτικής και αποκεντρωμένης πολιτιστικής ανάπτυξης. Τέλος, η πρόσληψη νέων επιμορφωμένων στελεχών με καλές σπουδές και όρεξη για δημιουργία, η σύνδεση της πολιτιστικής παραγωγής με τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς, το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο και η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης πιστεύεται πως θα ήταν η κατάλληλη πολιτιστική πολιτική προκειμένου η πολιτιστική δραστηριότητα της περιφέρειας να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...