Δήμος Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο πολιτιστικός οργανισμός του δήμου ονομάζεται Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ». Ιδρύθηκε το 2011 και η έδρα του βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής. Για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις όπως, βιβλιοθήκη, δημοτικές αίθουσες εκδηλώσεων και υπαίθριοι πολιτιστικοί χώροι. Ακόμη υπάρχουν υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η βασική διοικητική- οργανωτική δομή του φορέα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τακτικά μέλη. Η υπεύθυνη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων είναι η κυρία Παπαχαρτοφυλη Ευθαλία. Για το πολιτιστικό έργο του δήμου συνεργάζονται 50 άτομα ενώ το ποσοστό εθελοντικής συμμετοχής αγγίζει το 90%.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο δήμος δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως χορός, μουσική, το θέατρο και τα εικαστικά. Υπάρχουν εκδηλώσεις στο δήμο που είναι τακτικές, αλλά και περιοδικές. Μερικές από τις τακτικές είναι: το Ετήσιο Πολιτιστικό Φεστιβάλ «ΔΙΟΝΥΣΙΑ»(γίνεται κάθε Σεπτέμβριο και διαρκεί 2 εβδομάδες), το Ετήσιο Φεστιβάλ Χορωδιών (γίνεται κάθε Μάιο και διαρκεί 3 ώρες), το Ετήσιο Χορωδιακό Φεστιβάλ Χορωδιών Σχολείων Β. Αττικής (γίνεται κάθε Απρίλιο και διαρκεί 3 ώρες), Ετήσιο Αφιέρωμα στη Γενοκτονία Ποντίων, Ημέρα Γυναίκας, Ημέρα Μητέρας, Μάχη της Κρήτης, Μικρασιατική Καταστροφή (το Μάιο), Πανηγυρική Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία (γίνεται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους), τελετή βράβευσης επιτυχόντων την τριτοβάθμια εκπαίδευση (γίνεται τον Ιανουάριο κάθε έτους), το ετήσιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Έκθεση Κόμικς, θεατρική παράσταση ομάδων «Θεσπίς» κι ετήσια Αποκριάτικη εκδήλωση, ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά. Μερικές από τις περιοδικές είναι: οι παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, βραδιές έντεχνου τραγουδιού, βραδιές κλασικής μουσικής, θεατρικές παραστάσεις ερασιτεχνικών κι επαγγελματικών ομάδων, ομιλίες- σεμινάρια κοινωνικού- ιστορικού- ιατρικού περιεχομένου και η Σχολή Γονέων και Λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας). Η συχνότητα διεξαγωγής τους είναι εβδομαδιαία και υπάρχει ποικιλία ως προς την θεματολογία τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ, παιδιά και ηλικιωμένους. Η πρόσβαση των πολιτών στους χώρους διεξαγωγής των εκδηλώσεων είναι εύκολη με τα ΜΜΜ και οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
ΚΟΙΝΟ -ΑΠΗΧΗΣΗ
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε άτομα από 45 και άνω και έχει παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στα πολιτιστικά δρώμενα. Οι πολίτες εκδήλωσαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά και μεγαλύτερη συμμετοχή παρατηρείται στο τομέα της μουσικής και του θεάτρου. Το κοινό ενημερώνεται για τις δραστηριότητες του δήμου μέσω τύπου και διαδικτύου και οι πολιτιστικές δραστηριότητες του δήμου αναβαθμίζουν την περιοχή σε πολιτιστικό επίπεδο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ο πολιτιστικός σύλλογος του δήμου χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις, δωρεές και συνδρομές και η χρηματοδότηση αυτή δεν θεωρείται επαρκής για τα πολιτιστικά. Στις εκδηλώσεις δεν υπάρχει αντίτιμο. Ο δήμος παρέχει την δυνατότητα δωρεάν εισόδου σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την οικονομική συγκυρία, την απήχηση του κοινού και την εκάστοτε χρηματοδότηση και ο συνήθης απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2-6 μήνες. Ο μέσος όρος κόστους μιας πολιτιστικής εκδήλωσης είναι 2.000 ευρώ. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου εντάσσονται στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του δήμου και υπάρχει συγκεκριμένο μελλοντικό πλάνο σχετικά με τα πολιτιστικά δρώμενα. Ακόμα, υπάρχει σχεδιασμός για δημιουργία νέων πολιτιστικών χώρων. Υπάρχει διεθνής συνεργασία- συμπαραγωγή και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και ενώσεις. Επιπλέον, υπάρχει προσπάθεια διεύρυνσης πεδίων συνεργασίας με άλλους δήμους και πολιτιστικούς φορείς. Σε μέτριο βαθμό αφορά τους στόχους του φορέα η πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την πολιτιστική πολυμορφία (διάλογος πολιτισμών, πολυμορφία πολιτιστικών εκφράσεων, πολυπολιτισμικότητα, αλληλεπίδραση πολιτισμών και δημιουργικότητα) και σε ακόμα μικρότερο βαθμό τους μετανάστες και το ρατσισμό. Όσον αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και τη βιώσιμη χωροταξική ανάπτυξη του δήμου υπάρχει μέριμνα.
ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Ο δήμος συνεργάζεται για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων με άλλους δήμους και με την περιφέρεια και ακόμη συνεργάζεται σε επίπεδο δικτύου με άλλους ΟΤΑ για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε επίπεδο δικτύου- συμπράξεων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δεν υπάρχει συνεργασία αν και υπάρχει ενδιαφέρον από το δήμο. Τέλος θεωρείται απαραίτητη η δικτύωση με άλλους ΟΤΑ (Πολιτιστικοί Οργανισμοί) από όλη την Ελλάδα και με την περιφέρεια, Υπουργεία (Πολιτισμού και Αθλητισμού) και με Διεθνείς σχετικούς φορείς.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος είναι οικονομικά και η έλλειψη προσωπικού. Σε επίπεδο κρατικής πολιτικής παρατηρείται έλλειψη ενός επίσημου οργάνου όπως το Υπουργείο Πολιτισμού. Ωστόσο, το υπάρχον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό χρησιμοποιείται σε επίπεδο συμβουλευτικό, και προσφέρονται κίνητρα για συνεχή επιμόρφωση και για βελτίωση της εργασίας στους εργαζόμενους. Ακόμη υπάρχει ανάγκη πρόσληψης επιπλέον επιστημονικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων στον τομέα του πολιτισμού. Τέλος, υπάρχει απουσία ερευνών κοινού με στόχο τη διαπίστωση των αναγκών και επιθυμιών των πολιτών.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η δημιουργία δομών και κέντρων πληροφόρησης για τις κοινοτικές πολιτικές, τα προγράμματα, τις πηγές χρηματοδότησης, καθώς και θεμάτων, που άπτονται της έρευνας και της εκπαίδευσης- επιμόρφωσης είναι αποδεκτές προτάσεις από το δήμο. Ο πολιτισμός αποτελεί μέγιστη παραγωγική επένδυση. Η καταγραφή και χαρτογράφηση δράσεων ΟΤΑ και συντονισμένες προτάσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως και η επιλεκτική χρηματοδότηση υπαρχόντων δράσεων/ δραστηριοτήτων ΟΤΑ (θεσμών και με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου αποτελούν την κατάλληλη πολιτιστική πολιτική προκειμένου η πολιτιστική δραστηριότητα να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τοπικού πληθυσμού και της πόλης γενικότερα.

You may also like...