Δήμος Αθηναίων Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Φεστιβάλ Αφήγησης Αθήνα… μια πόλη παραμύθια Οι αφηγήσεις – ιστορήσεις των ειδών της προφορικής λογοτεχνίας αποτελούν μορφή πολιτισμού και ανθρώπινης έκφρασης που συνδέει τους λαούς οι-κουμενικά, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την εθνική τους ταυτότητα.
Εδώ και 25 περίπου χρόνια οργανώνο-νται σε όλο τον κόσμο ολιγοήμερες ή πολυήμερης διάρκειας εκδηλώσεις από φορείς αφηγητών, κέντρα και φυσικά πρόσωπα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης (20 Μαρτίου), με σκοπό την προβολή αυτής της πολύτι-μης μορφής διαχρονικής έκφρασης.
Ο ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με τον Πολι-τιστικό Σύλλογο Αγ. Γεωργίου Νηλείας «Κένταυρος» και το ΠΗΛΕΙΟΝ ΟΡΟΣ, οργανώνουν ένα επταήμερο Φεστιβάλ Αφήγησης από 17 έως 23 Μαρτίου, με παράλληλες εκδηλώσεις: καλλιτεχνικές εκθέσεις από δημιουργούς που εμπνέο-νται από θέματα μυθολογικά και λαϊκών παραμυθιών, προβολές ντοκιμαντέρ για τον κόσμο της αφήγησης, επιστημονικές ημερίδες και βέβαια προφορικές αφη-γήσεις για παιδιά από 5 χρονών και για το ενήλικο κοινό. Οι αφηγήσεις θα φιλο-ξενηθούν σε επιλεγμένους χώρους του Δήμου Αθηναίων, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης «Αγγελική Χατζη-μιχάλη» στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» & στο Πνευματικό Κέντρο, καθώς και στο Χοροθεάτρο Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη της Βασιλικής Πρεσβείας της Νορβηγίας και του Νορ-βηγικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, το Χοροθέατρο «Δώρα Στράτου» και του Σωματείου «Παραμυθίας Ιστόρησης».«Δώρας Στράτου» στην Πλάκα.

Όταν η Χαρακτική συναντά τη Γλυπτική
Δύο καταξιωμένοι δημιουργοί, ο γλύπτης Θεόδωρος Παπαγιάννης και ο χαράκτης Νίκος Δεσεκόπουλος συναντώνται εικαστικά σε μια πρωτότυπη έκθεση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο.
Αφορμή υπήρξε η θεματική ενότητα «Τα φαντάσματά μου» του πρώτου που έγινε πηγή έμπνευσης για την τέχνη της χαρακτικής του δεύτερου.
Το αποτέλεσμα, ένας ενδιαφέρον εικαστικός διάλογος, μια διαφορετική ανάγνωση της σχέσης των δύο τεχνών.
Εγκαίνια: Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014, ώρα 20.00
Διάρκεια έκθεσης : 12 Μαρτίου 2014 – 29 Απριλίου 2014

Διαγωνισμός Κόμικς για μαθητές των Γυμνασίων του Δήμου Αθηναίων
Ο ΟΠΑΝΔΑ, θέλοντας οι μα-θητές να ξεδιπλώσουν το τα-λέντο και τις ανησυχίες τους μέσω των κόμικς, διοργανώ-νει Φεστιβάλ Κόμικς για μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τά-ξης των Γυμνασίων του Δή-μου Αθηναίων με θέμα: «Μια σκηνή στους δρόμους της γειτονιάς μου».Οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν μια σκηνή από τους δρόμους της γειτονιάς τους, αποτυπώνοντάς την σε μικρά καρέ και να γίνουν δη-μιουργοί, σχολιάζοντας θετι-κά, αρνητικά ή και καυστικά τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Η ιστορία που θα αφηγούνται θα καλύπτει κατά προτίμηση μία (1) έως τρείς (3) σελίδες Α4.
Η επιτροπή που θα αξιολογήσει όλα τα έργα των συμμετε-χόντων αποτελείται από έμπειρους κομίστες, τους Πέτρο Ζερβό, Παναγιώτη Μητσομπόνο, Γιώργο Γούση και τη δημοσιογράφο Ρούλα Γεωργακοπούλου.
Το διαγωνισμό θα συντονίζει ο συγγραφέας Σωτήρης Δημητρίου.
Θα βραβευθούν οι τρείς κα-λύτερες συμμετοχές και θα δοθούν δέκα έπαινοι στους υπόλοιπους που θα ξεχωρί-σουν.
Διαδικασία Συμμετοχής
Οι κομίστες Παν. Μητσομπό-νος και Γιώργος Γούσης θα περιμένουν τους μαθητές την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Πνευματι-κό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) στην αίθ.«Κων/νος Καβάφης», για να διευκρινίσουν τυχόν απορίες των μαθητών σε τεχνικά θέματα.
Η κατάθεση του (πρωτοτύπου) έργου μπορεί να γίνει από 17 Μαρτίου έως 24 Απριλίου 2014. Η επιλογή των έργων από την επιτροπή θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου, οπότε και θα ειδοποιηθούν οι μαθητές των οποίων τα σχέδια θα ξεχωρίσουν για να παρευρεθούν σε ειδική τελετή απονομής την Κυριακή 11/5/2014 στο Πνευματικό Κέ-ντρο στις 11 το πρωί.
Πληροφορίες: Τμήμα Σχεδια-σμού Ανάπτυξης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, τηλ: 210-5284859 από 10:00 έως 15:00 κατά τις εργάσιμε μέρες.

«Κρίσιμη Τέχνη – Τέχνη στην Κρίση»
Συνεχίζεται έως 7 Μαρτίου η εικαστική έκθεση «Κρίσιμη Τέχνη—Τέχνη στην Κρίση» που στη Δημοτική Πινακοθήκη στο Μεταξουργείο, που αφο-ρά στην διαφορετική εικαστι-κή ματιά τεσσάρων σημαντι-κών Ελλήνων καλλιτεχνών, τεσσάρων διαφορετικών γενε-ών, των Άννα Κινδύνη, Βλάσση Κανιάρη, Γιάννη Ψυχοπαίδη, Δημήτρη Κατσούδα, όπου αποτυπώνεται η κατοχή, ο εμφύλιος, η μετανάστευση, η δικτατορία, η μεταπολίτευση και η σύγχρονη κοινωνικοπο-λιτική πραγματικότητα.

eXploding Δυναμιτίζοντας την Εικόνα Η γενιά του ‘80 στο προσκήνιο…Πρώτη έκθεση Γιάννη Φωκάς.
Το eXploding – Δυναμιτίζο-ντας την Εικόνα είναι ένα εικαστικό Πρόγραμμα που οργανώνει ο ΟΠΑΝΔΑ στο Κέντρο Τε-χνών στο Πάρκο Ελευ-θερίας, στο οποίο δέκα εικαστικοί της γενιάς του ΄80, δά-σκαλοι και διεθνείς προ-σωπικότητες παρουσιά-ζουν την οπτική πολυπλοκό-τητα των προτάσεών τους. Το πρόγραμμα ξεκινάει με την έκθεση (Non ) ex Cathe-dra του Γιάννη Φωκά.
Ο Γιάννης Φωκάς, από τους χαρακτηριστικότερους ζω-γράφους της γενιάς του, μα-θητής του Γ. Μόραλη και του Δ. Κοκκινίδη ανέπτυξε τις αισθητικές του προτάσεις στην Αθήνα και το Παρίσι, ενώ σήμερα είναι καθηγη-τής και διευ-θυντής του Δ’ εργαστηρίου ζωγραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Στο πρόγραμμα eXploding – Δυναμιτίζοντας την Εικόνα θα εκθέσουν οι καλλιτέχνες: Γιώργος Σκυλογιάννης (2-25/5), Μιχάλης Μανουσάκης (30/5-22/6), Γιώργος Τσάρας (27/6-20/7), Ξενοφών Σαχίνης & Γιώργος Γκολφίνος (29/8-21/9), Δημήτρης Ζουρούδης & Γιώργος Χαρβαλιάς (26/9-19/10), Τάκης Ζερδεβάς & Κυριάκος Μορταράκος (5/12-28/12). Την επιμέλεια του προγράμ-ματος eXploding έχει η Ρεγγί-να Αργυράκη. Συνεπιμελητές: Δρ. Ηλίας Κορομηλάς, Βασίλης Γκοιμί-σης, Αννα Ντινοπούλου.
Εως 23 Μαρτίου.  Είσοδος ελεύθερη

Έκθεση Φωτογραφίας Αρμενικής Αρχιτεκτονικής
Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου Φιλίας και Συνεργασίας των πόλεων Αθήνας και Ερεβάν, ο ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αρμενί-ας παρουσιάζει την έκθεση του Φωτογρά-φου και Ιδρυτή του «Μουσείου Parajanov» Mr. Zaven Sargsyan με θέμα «Αρμένικη Αρ-χιτεκτονική», στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα».
Η έκθεση αποτελείται από 40 φωτογραφίες οι οποίες κάνουν γνωστά στον επισκέπτη τα στοιχεία της Αρμένικης Αρχιτεκτονικής, καθώς αυτή έχει δεσπόζουσα θέση στον συγκεκριμένο πολιτισμό.
Μέσα από τα αρχιτεκτονήματα διακρίνεται η ευφυΐα, η δη-μιουργικότητα και η έμπνευση που προβάλλονται με το στοιχείο της πέτρας και του σχεδίου του κάθε οικο-δομήματος.
Αρχιτεκτονήματα στην πόλη, στα δάση, πάνω σε από-κρημνα μέρη και στην ύπαιθρο καταφέρνουν να είναι κομμάτι της φύσης.
Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Μαρτίου, ώρα 19.00
Διάρκεια έκθεσης: 14 έως 27 Μαρτίου 2014
Είσοδος ελεύθερη

Συναντήσεις μ’ αυτούς που έγραψαν για την Αθήνα
Κύκλο συνομιλιών με συγγραφείς και ανθρώπους της τέχνης που έγραψαν για την Αθήνα, διοργανώνει ο Ορ-γανισμός, έχοντας ως στόχο να συναντηθούν παλιές και νεότερες γενιές μαζί τους.
Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην ανάδειξη της κοινωνι-κής ταυτότητας της πόλης μας, αξιοποιώ-ντας τις βιωματικές ιστορίες και διηγήσεις ιστορικών και συγγραφέων.
Ο Κύκλος συνομιλιών θα ξεκινήσει στις 20 Μαρτίου στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καβάφης» του Πνευματικού Κέντρου με έξι συναντήσεις – συνομιλίες κάθε Πέμπτη έως 8 Μαΐου.
20/3: Βασίλης Καραποστόλης, με το βιβλίο του Χειροποίητη πόλη.
Ένα βιωματικό οδοιπορικό στις περιοχές της πρωτεύουσας που στη διάρκεια των περιπλανήσεων εμφανίζεται άλλοτε οικεία και άλλοτε ξένη.
27/3: Νίκος Βατόπουλος, με το βιβλίο του Το πρόσωπο της Αθήνας.
Μια περιπλάνηση στις συνοικίες της Αθήνας με οδηγό τις προσό-ψεις των κτιρίων είναι ταυτόχρο-να και μια ξενάγηση στα αισθητι-κά ρεύματα που διαμόρφωσαν το γούστο των Αθηναίων ολόκληρο τον 20ό αιώνα.Ώρα έναρξης: 19.00

Ταξίδι στο χώρο του βιβλίου…
Στη Βιβλιοθήκη Ιωαννείου Πνευματικού Κέντρου
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Στηρίζεται κυρίως στην προ-φορική αφήγηση με στόχο την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων, την καλλιέργεια της φαντασίας τους και την ενίσχυση της κριτικής τους σκέψης. Η παρουσίαση του προγράμ-ματος πλαισιώνεται με ζω-γραφική, χειροτεχνίες, κατα-σκευές.
Παρασκευή 14 Μαρτίου
Η πολύχρωμη σβούρα του Κώστα Αρκουδέα—εκδ.: Άγκυρα
Ελάτε να κρατήσουμε, μικροί και μεγάλοι, την «Πολύχρωμη σβούρα» και να μεταδώσουμε όλοι μαζί το κρυμμένο μήνυμα της αισιοδοξίας. Πόσα άραγε χρώματα θα ξεχυθούν γύρω μας; Πού θα μας πάνε και τι έχουν να μας αποκαλύψουν; Αν υπάρχει κάτι που κάνει την πολύχρωμη σβούρα ξεχωριστή, είναι πως αγκαλιάζει τους πάντες.. και τα πάντα Εμψυχώτρια: Κων/να Ζαμπάκου Βιβλιοθηκονόμος
Παρασκευή 21 ΜαρτίουΠώς να κάνεις τα πάντα ..και να μην βαριέσαι ποτέ του John Woodward -εκδ.Πατάκη
Ξέρεις πώς να γλιτώσεις από έναν αλιγάτορα, να κάνεις σέρ-φινγκ ή να προσγειώσεις αερο-πλάνο; Μπορείς να φτιάξεις ι-γκλού, να μαγειρέψεις με ξύλα ή να πάρεις δακτυλικά αποτυπώ-ματα; Προσπάθησες ποτέ να περάσεις μέσα από χαρτί ή να αιωρηθείς στο κενό;
Εμψυχωτής: Φίλιππος Φιλόγλου
Παρασκευή 28 Μαρτίου
Μια άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ! της Μαρίας Παπαγιάννη .-εκδ. Πατάκη
Αν στεναχωριέσαι που έρχεσαι πάντα δεύτερος στα παιχνίδια, έλα να γνωρίσεις τον Πέτρο.
Τον μικρό κάστορα που συνέχεια χάνει από τον αδελφό του τον Άρη και περιμένει πώς και πώς »
Εμψυχώτρια: Κων/να Ζαμπάκου Βιβλιοθηκονόμος
Ώρες προγραμμάτων:
16.30-18.30
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.69.83.905-6
Δ/νση: Πανόρμου 59

Παιχνίδι και Γνώση … πάνε στη Βιβλιοθήκη
Ταξίδι στο χώρο της φαντασίας, της δημιουργίας, της διασκέδασης, του παιχνιδιού, της γνώσης και των βιβλίων

Παραμυθάς της Αθήνας: Κυριακή 9 Μαρτίου
Γεννήθηκε μέσα από τη φαντασία και τον αυθορμητισμό των παιδιών και μεγάλωσε με τη γνώση χιλιά-δων βιβλίων. Είναι μεγαλύτερος από τα παιδιά και λίγο μικρότερος από τους μεγάλους. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο με καράβια, τρέ-να, αεροπλάνα, αερόστατο, έχει συλλέξει πολλές ιστορίες από τα ταξίδια του και τον ευχαριστεί να τις μοιράζεται με τους μικρούς του φίλους.
Ώρες προγράμματος: 10.00—12.00

Ο Φίλιππος Φιλόγλου περι-μένει τους μικρούς φίλους της Κεντρικής Βιβλιοθήκης σε ένα παιχνίδι γνωριμίας με τα καινούργια βιβλία και τα παιχνίδια. Το παιχνίδι εντάσσεται στο πρόγραμμα “Παιχνίδι και Γνώση … πάνε στη Βιβλιοθήκη” και απευ-θύνεται σε παιδιά 6-12ετών.

Τετάρτη 5/3: «Παιδικός κινηματογράφος»
Προβολή παιδικής ταινίας βασισμένη στο βιβλίο του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας»Για παιδιά 6-12 ετών.
Τετάρτη 19/3: «Το φωτοκό-μικ της βιβλιοθήκης»
Βρίσκουμε ένα θέμα, τραβά-με φωτογραφίες, φτιάχνου-με μια ιστορία.
Για παιδιά 6-12 ετών.
Τετάρτη 26/3: «Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού»
Ένας καλά κρυμμένος θη-σαυρός σας περιμένει να τον ανακαλύψετε στη βι-βλιοθήκη.
Για παιδιά 6-12 ετών.
Ώρες προγραμμάτων:
17.00-19.00

Είστε έτοιμοι για debate;

Αγωνίσματα διττών λόγων (debate) οργανώ-νει η Κεντρική Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Διαπανεπιστημιακό Σύλλογο Ρητορικής «Λόγοι» ( http://dittoilogoi.blogspot.gr/ ).

Στόχος είναι η προώθηση του αγωνίσματος του debate, η διοργάνωση ετήσιων αγώνων καθώς και άλλων εκδηλώσεων. Στους αγώνες αυτούς κάθε φορά τίθεται ένα αμφιλεγόμενο και επίκαιρο θέμα και οι ομά-δες καλούνται να επιχειρηματολογήσουν υ-πέρ ή κατά αυτού. Οι διάφορες ομάδες που θα συμμετέχουν στον αγώνα θα έχουν ως κύριο στόχο να αποδείξουν με τη χρήση πει-στικών επιχειρημάτων την ορθότητα της θέση τους. Οι καλύτεροι ρήτορες αναδεικνύονται νικητές!

Δεν έχει σημασία αν έχετε ξαναμιλήσει σε αγώνες επιχειρηματολογίας! Οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει το βήμα με την υποστήριξή μας, αρκεί να έχει όρεξη να εκθέσει τις ιδέες του στο κοινό!

Κάθε Δευτέρα, 17.00-19.00 στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιεί-ται και ένας αγώνας.

Είστε έτοιμοι για debate;
Αγαπήσα-τε τα μα-θήματα Αστρονο-μίας και ο Σύλλογος Ερασιτε-χνικής Αστρονομίας συνεχίζει τη σειρά μαθη-μάτων που καλύπτουν μεγάλο εύρος αυτής της επιστήμης. Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους έχουν ασχολη-θεί έστω και στοιχειωδώς με τις φυσικές επιστήμες, ενώ είναι ιδανικά για μαθη-τές Λυκείου που θέλουν να συμμετά-σχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής.
Τα μαθήματα γίνονται Σάββατο, 11.45-14.00, στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και η παρακολούθησή τους είναι δωρεάν.
1 /3 το 13ο μάθημα “Γαλαξίες I”
8 /3 το 14ο μάθημα “Γαλαξίες ΙΙ”
22 /3 το 15ο μάθημα “Θεωρία της Σχετι-κότητας”
29 /3 το 16 μάθημα “Κοσμολογία Ι”
Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις και τα προγράμματα της Βιβλιοθήκης είναι δωρεάν.

3ος Ημι-Μαραθώνιοςτης Αθήνας 2014
Εγγραφές Αγώνα Δρόμου 3χλμ.
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Τ. 210 5284 800 www.cityofathens.gr/opanda & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων F. 210 5284 809 www.facebook.com/OpanAthens
Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα email: opanathens@gmail.com
Ο 3ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας στις 4 Μαΐου θα αποτελέσει σημείο αναφοράς στον αθλητι-σμό, τον πολιτισμό, τον τουρι-σμό, αλλά και την κοινωνική δράση. Η διοργάνωση αναμένε-ται να βγάλει στους δρόμους περισσότερους από 18.000 δρο-μείς. Οι εγγραφές για τον Ημι-Μαραθώνιο Δρόμο και τους αγώνες δρόμου τριών και πέντε χιλιομέτρων ξεκίνησαν ήδη περίπου τρεις μήνες από την διεξαγωγή τους η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαΐου στην Αθήνα. Οι δρομείς θα πρέπει να υποβάλλουν εγκαίρως τη δήλωση συμμετοχής τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.athinahalfmarathon.gr,

η οποία είναι έτοιμη και λειτουργεί από σήμερα, για να εξασφαλίσουν τη συμμε-τοχή τους στον Αγώνα. Τα αριθμητικά όρια συμμετοχής που έχουν ορίσει οι διοργανωτές για τον Ημι-Μαραθώνιο είναι 6.000, τον δρόμο 5χλμ 9.000, τα 3χλμ WIND 3.000 δρομείς και τα οποία με την συμπλήρωσή τους θα κλείνουν ορι-στικά. Οι εγγραφές για τον Αγώνα Δρόμου 3χλμ γίνονται μόνο μέσω της ιστοσελί-δας του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr/opanda/agonasdromou και των Υπηρεσιών του Δήμου, ΚΕΠ & ΣΕΔ, για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, έως και τις 17 Απριλίου 2014. Τον αγώνα διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, σε συ-νεργασία με τον Δήμο Αθηναίων των ο-ποίων φιλοδοξία είναι η ανταπόκριση του κόσμου να ξεπεράσει αυτή του 2013.

Αγώνας Δρόμου 5χλμ.“RUN FOR PEACE: FROM ACROPOLIS TO BABYLON”
Ο Οργανισμός και η Πρεσβεία τηςΔημοκρατίας του Ιράκ, συνδιοργανώ-νουν αγώνα δρόμου 5 χλμ. “Run for Peace: From Acropolis to Babylon” στο κέντρο της Αθήνας, την Κυριακή 16 Μαρτίου και ώρα 9:30π.μ., με αφετηρία την οδό Ερμού (πάρκο έναντι Τεχνόπολις) και τερματισμό το ίδιο σημείο.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμ-μετέχοντες είναι η εξής: Ερμού – Αγ. Ασωμάτων -Αποστόλου Παύλου – Διο-νυσίου Αρεοπαγίτου – Στροφή αριστε-ρά στην Θεωρίας -Πρυτανείου – Στρά-τωνος – Θρασύλου – Διονυσίου Αρεοπα-γίτου (κόμβος Ακρόπολης) -Αποστόλου Παύλου – Αγ. Ασωμάτων – Ερμού.
Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα του Υ-πουργείου Αθλητισμού και έχει φιλαν-θρωπικό χαρακτήρα με συμβολικό πο-σό εγγραφής 7€ ανά δρομέα.
Τα έσοδα και οι δωρεές θα διατεθούν υπέρ του Κέ-ντρου Κοινω-νικής Πρό-νοιας Αττικής για το Παράρ-τημα Βούλας και του Κέ-ντρου Υποδο-χής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθη-ναίων.
Ο αγώνας έχει στόχο να ευαισθητοποι-ήσει και να αφυπνίσει την κοινωνία για τη διαχρονική αξία της ειρήνης.
Εγγραφές στην ιστοσελίδα www.runforpeace.info
Επαναλειτουργία Κολυμβητηρίου Κολοκυνθούς
Ο Οργανισμός με την βοήθεια και την συνερ-γασία εξειδικευμένων μηχανολόγων – μηχανι-κών ολοκλήρωσε την ανακατασκευή του μη-χανοστασίου στο Κολυμβητήριο Κολοκυν-θούς, ένα έργο δύσκολο και χρονοβόρο, όμως απαραίτητο προκειμένου να επαναλει-τουργήσει η πισίνα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και με μοναδικό γνώμονα την ασφά-λεια των χρηστών και την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να διακοπεί ξανά η λειτουρ-γία της.
Από την Τρίτη 4 Μαρτίου ο αγαπημένος σας χώρος άθλησης και ψυχαγωγίας θα λειτουρ-γήσει με πλήρη προγράμματα για όλες τις ηλικίες.
Κολυμβητήριο Κολοκυνθούς:
Πλ. Εσταυρωμένου Λένορμαν – Κολωνός

Διευθύνσεις και ωράριο λειτουργίας χώρων

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων: Ακαδημίας 50, στάση Μετρό: Πανεπι-στήμιο , τηλ.: 210 3621601 –5284800 Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: Τρίτη έως Σάββατο 10.00 – 20.00, Κυριακή 10.00 – 14.00
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»: Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – Θησείο, στάση Μετρό: Κεραμεικός, τηλ.: 210 34 52 150 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 10.00- 20.00, Κυριακή 10.00 – 14.00
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων: Βασ. Σοφίας – Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής, τηλ.: 210 7224028 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη – Σάββα-το: 10.00 –20.00, Κυριακή 10.00 14.00
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων: Κτήριο Μεταξουργείου, Λεωνίδου και Μυλλέρου, στάση Μετρό: Με-ταξουργείο τηλ.: 210 5202420 & 421
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 10:00 -21:00, Τετάρτη – Σάββατο: 10:00-19:00, Κυριακή: 10:00-15:00
Δευτέρα κλειστά

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης,Δανεισμός/αναγνωστήρια:210 8846011
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων & εκδηλώσεων: 210 8810884 & 210 8846009
Εφημερίδες -Περιοδικά- Φ.Ε.Κ. :210 8846012
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 09.00 –19.00, Τετάρτη: 09.00 -15.00

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παρά-δοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη»Αγγ. Χατζημιχάλη 6, Πλάκα Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 09.00 – 19.00, Σάββατο& Κυριακή 09.00 – 14.00

Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων «Αννα & Μαρία Καλουτά»:Τιμοκρέοντος 6α – Ν. Κόσμος τηλ.: 210 9344131

 

 

 

 

 

 

 


 

You may also like...