ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ

sellasia_360x262[1]ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ

διοργανώνεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Αθλητισμού  Δήμου Σπάρτης και από την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία  με τίτλο Γιορτή Ελιάς και Λαδιού. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου – Τριήμερο εκδηλώσεων   (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή) στην Σπάρτη  και οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται είναι ποικίλου περιεχομένου.

You may also like...