«Γερμανικά στον Αέρα»,στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως.

Μια ομάδα ενηλίκωdiaviou-mathisi-620x350ν που ήδη γνωρίζει γερμανικά χρησιμοποιεί κα επεκτείνει τις γνώσεις στην γερμανική γλώσσα συζητώντας για θέματα που κεντρίζουν τη σκέψη και το ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα. Οι συζητήσεις γίνονται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά με παράλληλες αναφορές σε άγνωστο /καινούριο λεξιλόγιο ή υπενθύμιση γραμματικών δομών. Σεμινάριο γερμανικής γλώσσας με τίτλο «Γερμανικά στον Αέρα» θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Κωνσταντινουπόλεως 45, τηλ. 2310 315100) με τις φοιτήτριες γερμανικής φιλολογίας του Α.Π.Θ. Μελίνα Βούρη και Μαρία-Ειρήνη Θεοχάρη οι οποίες συμμετέχουν εθελοντικά.Το σεμινάριο το οποίο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 . ώρα 18:00 – 19:30  θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και θα είναι δίμηνης διάρκειας.Το σεμινάριο απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι έχουν γνώση της γερμανικής γλώσσας και επιθυμούν να εξοικειωθούν στην επικοινωνία της συνομιλίας..Η διαδικασία περιλαμβάνει εξάσκηση-έκφραση στον προφορικό λόγο, στη γερμανική γλώσσα, με ποικίλη θεματολογία που κεντρίζει τη σκέψη και το ενδιαφέρον για κοινωνικά ζητήματα όπως:Οικογένεια Τουρισμός Γλώσσα Χρώματα Τέχνη Ποίηση-Λογοτεχνία Ζώα Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ενώ θα υπάρξει λίστα αναμονής σε περίπτωση υπεράριθμων εγγραφών. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο προσωπικά στην παραπάνω βιβλιοθήκη.

 

You may also like...