Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος – Institut Français d’Athènes

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvΓαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος: IFG www.ifa.gr/ Διάλεξη του Gilles Kepel H Τζιχάντ στην Ευρώπη 30.05.2016, 18.30΄ Auditorium Theo Angelopoulos, IFG Μάθετε..+, Conférence de Gilles Kepel Le Jihad en Europe 30.05.2016, 18h30 Auditorium Theo Angelopoulos – IFG En savoir +,  Κύκλος «Ciné-club» H περιφρόνηση του Jean-Luc Godard Το μηνιαίο σινεφίλ ραντεβού συνεχίζεται! 02.06.2016, 21.30΄ Γαλλική Σχολή Αθηνών Μάθετε..+, Cycle « Ciné-club » Le mépris de Jean-Luc Godard Le rendez-vous cinéphile mensuel se poursuit! 02.06.2016, 21h30 École française d’Athènes En savoir +,  Κύκλος «Η λογοτεχνία πέρα μακριά» Andreï Makine: Ένας άντρας χωρίς συμβιβασμούς 07.06.2016, 19.00΄Βιβλιοθήκη Οctave Μerlier – IFG Μάθετε..+,  Cycle « la littérature loin et ailleurs » Andreï Makine : Un homme sans concession 07.06.2016, 19h00 Médiathéque Octave Merlier – IFG En savoir +,  Πανόραμα «Χρυσές Νύχτες» Μετά απο το Παρίσι και την Ρώμη, τα καλύτερα μικρού μήκους έρχονται στην Αθήνα 07 & 08.06.2016
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Μάθετε..+

Panorama « Nuits en or »
Après Paris et Rome, le meilleur des courts-métrages arrive à Athènes
07 & 08.06.2016
Centre Culturel Onassis

En savoir +

Γαλλική Σχολή Αθηνών
Ετήσια διάλεξη
08.06.2016, 19.00΄
Auditorium Theo Angelopoulos, IFG

Μάθετε..+

École française d’Athènes
Conférence annuelle
08.06.2016, 19h00
Audiotorium Theo Angelopoulos – IFG

En savoir +

Athens Photo Festival 16 – APHF 16
[mis/dis]placed
10.06-31.07.2016
Moυσείο Μπενάκη – Κτήριο Οδού Πειραιώς

Μάθετε..+

Athens Photo Festival 16 – APHF 16
[mis/dis]placed
10.06-31.07.2016
Musée Benaki – Bâtiment rue Pireos

En savoir +

Richard Texier
Διάλεξη ενός μεγάλου γάλλου καλλιτέχνη στη Ρόδο
11.06.2016, 19.30′
Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης – Ρόδος

Μάθετε..+

Richard Texier
Intervention d’un grand artiste français à Rhodes
11.06.2016, 19h30
Centre d’Art Contemporain – Rhodes

En savoir +

Κύκλος «Η νεολαία που καινοτοµεί»
Οι επιχειρηματίες της αλλαγής, πρωτοπόροι της κοινωνικής καινοτομίας
16.06.2016, 19.00΄-22.00΄
Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

Μάθετε..+

Cycle « jeunesse innovante »
Les entrepreneurs du changement, pionniers de l’innovation sociale
16.06.2016, 19h00-22h00
Auditorium Theo Angelopoulos – IFG

En savoir +

Athens Video Dance Project
ADVP In Community
17.06.2016
Αυλή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Μάθετε..+

Athens Video Dance Project
ADVP In Community
17.06.2016
Cour de L’IFG

En savoir +

Προετοιμασία των προφορικών εξετάσεων B2, C1 & C2
Τετάρτη 8 και 15 Ιουνίου 2016 – 16.30-19h30 – 60€
Πληροφορίες: cours@ifa.gr 210 3398323

Μάθετε..+

Préparation aux épreuves orales de B2, C1 & C2
Mercredi 8 et 15 juin 2016 – 16h30-19h30 – 60€
Informations : cours@ifa.gr 210 3398323

En savoir +

Εντατικά μαθήματα γαλλικών:
Aποκτήστε 1 ή 2 επίπεδα μέσα στο καλοκαίρι!

A1 | 06.06.16 – 01.07.16
A1 | 27.06 – 22.07.16
A2 | 27.06 – 22.07.16
Πληροφορίες: cours@ifa.gr 210 3398323

Μάθετε..+

Cours intensifs de français :
Progressez d’un ou deux niveaux pendant
l’été !
A1 | 06.06.16 – 01.07.16
A1 | 27.06 – 22.07.16
A2 | 27.06 – 22.07.16
Informations : cours@ifa.gr 210 3398323

En savoir +

Ελληνικό καλοκαίρι…στα γαλλικά!
Θερινή κατασκήνωση του Γαλλικού Ινστιτούτου
10-17 ή/και 17-24 Ιουλίου 2016 | Green Camp στα Λεχαινά Ηλείας
3-10 Ιουλίου 2016 Yuppi Camp στη Χαλκιδική

Μάθετε..+

L’été grec…en français !
Camps d’été de l’Institut Français de Grèce
10-17 ou/et 17-24 juillet 2016 | Green Camp à Lechaina Ilias
3-10 juillet 2016 | Yuppi Camp à Chalkidiki

En savoir +

You may also like...