ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ελλάς Γαλλία Συμμαχία 2014

  ΔΙΑΛΕΞΗΤΟΥ JACQUES RANCIÈRE
Η Σκέψη του παρόντος
Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, 18.30

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑUDITORIUM THEO ANGELOPOULOS
Ελεύθερη είσοδος, ταυτόχρονη μετάφραση
Στο πλαίσιο του FOCUS ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – Φιλοσοφικά Συμβάντα και Φιλοσοφία του Συμβάντος, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το περιοδικό αληthεια προσκαλούν στην Αθήνα τον Jacques Rancière, έναν από τους πλέον γνωστούς και προβεβλημένους από τα ΜΜΕ γάλλους φιλοσόφους.

 

Η σκέψη του φιλοσόφου Jacques Rancière, ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris VIII, εστιάζεται κυρίως στην πολιτική. Οι έννοιες της Ισότητας και της Χειραφέτησης μέσω της πολιτικής βρίσκονται στο επίκεντρο του στοχασμού του. Καθώς καταπιάνεται με την ιστορία, την αισθητική, την παιδεία και την πολιτική, χαράζει μια μοναδική φιλοσοφική πορεία που αντιμάχεται κάθε βεβαιότητα. Μεγάλος στοχαστής της δημοκρατίας, με ριζοσπαστικό πνεύμα και μοναδικός στο είδος του, ο Jacques Rancière αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φιλόσοφους της γενιάς του.

 

Το κεντρικό θέμα της ομιλίας του πραγματεύεται τη δύναμη της καλλιτεχνικής απεικόνισης η οποία φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα, κατά τη σύγχρονη εποχή.

 

Τη διάλεξη, θα παρουσιάσει ο Δημήτρης Βεργέτης, διευθυντής του περιοδικού αληthεια.
Βιβλιογραφία στα ελληνικά
Ο μερισμός του αισθητού, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2012
Το μίσος για τη δημοκρατία, Πεδίο, 2010
Ο αδαής δάσκαλος, Νήσος, 2008 

Stamatina Stratigou
Attachee de presse – Adjointe au chef du service de communication
T +30 210 33 98 651
F +30 210 36 46 873
courriel
sstratigou@ifa.gr
31, rue Sina – 10680 Athènes
www.ifa.gr

 

CONFÉRENCE DE JACQUES RANCIÈRE
La Pensée du présent
Jeudi 30 janvier, 18.30
INSTITUT FRANÇAIS D’ATHÈNES –
ΑUDITORIUM THEO ANGELOPOULOS
Entrée libre, traduction simultanée
Dans le cadre du FOCUS PHILOSOPHIE – Événements philosophiques et philosophie de l’événement, l’Institut français de Grèce en collaboration avec la revue
αληthεια invitent à Athènes, Jacques Rancière, un des philosophes des plus connus et médiatisés en France. Il donnera une conférence sur le thème « La Pensée du présent ».
Professeur émérite à l’université Paris VIII et professeur à l’École normale supérieure, Jacques Rancière est un philosophe dont la pensée se concentre principalement sur le politique. Les concepts d’Égalité et d’Émancipation par la politique sont au centre de sa réflexion philosophique. Grand penseur de la démocratie, Jacques Rancière est un philosophe majeur de sa génération.

 

Dans une société qui oppose les connaisseurs à un public de non-experts, Jacques Rancière, auteur des La Parole muette. Essai sur les contradictions de la littérature, (Hachette, 1998) et Le Spectateur émancipé (La Fabrique, 2008), insiste sur la nécessité de réhabiliter la capacité de penser de chacun et démonte quelques clichés comme la valeur critique de l’art, l’utilité des intellectuels ou l’opposition entre parole et image.

 

Le thème central qui animera la conférence aura trait au pouvoir de représentation des images de l’art, qui semble centrale dans le contexte actuel.
La conférence sera présentée par Dimitri VERGETIS, directeur de la revue
αληthεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...