Αφήγηση λαικών παραμυθιών.

Απευθύνεται σε δ 9590005ασκάλους, διευθυντές σχολείων προέδρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και γονείς.
Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών με συνοδεία μουσικών οργάνων με την μουσικό Μαρία Γκόγκα θα πραγματοποιηθεί στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως.Πρόκειται για μια σύνθεση μύθων και λαϊκών παραμυθιών με θέματα που απασχολούν την ευέλικτη ζώνη του Δημοτικού Σχολείου, όπως οι άθλοι του Ηρακλή, η λαϊκή παράδοση, το φαγητό, η πολυγλωσσία κ.λ.π.Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 4/11/2015 ώρα 5.00-6.00μ.μ. απευθύνεται σε δασκάλους, διευθυντές σχολείων προέδρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και γονείς.Η συμμετοχή για την παραπάνω εκδήλωση δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή μόνο με την παρουσία σας στη βιβλιοθήκη.

You may also like...