Αρχείο Εθνικής Τράπεζας.

Το Ιστορικό Αstmps-philatelicρχείο της Εθνικής Τράπεζας συμμετέχει στην έκθεση «ΝΟΤΟΣ 2015» παρουσιάζοντας δείγματα από τις συλλογές που διαθέτει και αποτελούν μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Η Εθνική Τράπεζα από την ίδρυσή της, το 1841, επέδειξε ιδιαίτερη μέριμνα για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και στο Ιστορικό Αρχείο της απόκεινται τεκμήρια που προέρχονται κυρίως από τη μακρoχρόνια λειτουργία της Εθνικής, από επιχειρήσεις που στήριξε η Τράπεζα ως μέτοχος, χρηματοδότης ή και διαχειριστής, καθώς και από δωρεές.Στην έκθεση «ΝΟΤΟΣ 2015» το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής παρουσιάζει:• Δείγματα από τις συλλογές μετοχών – ομολογιών, φωτογραφιών και ημερολογίων που παρήγαγε ή διαχειρίστηκε η ίδια η Τράπεζα.• Δείγματα από τις συλλογές γραμματοσήμων, ενσήμων, ταινιών φόρων, παιγνιοχάρτων, καρτών, αφισών, καθώς και τεκμηρίων από τις φάσεις της εκτυπωτικής διαδικασίας (πρωτότυπα σχέδια, μακέτες, τυπογραφικές πλάκες κ.ά.), τα οποία η Εθνική διέσωσε από τη λειτουργία της Ανωνύμου Εταιρείας Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ.
• Δείγματα από τη συλλογή των γυάλινων αντικειμένων παραγωγής της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (ΑΕΕΧΠΛ) και των καλλιτεχνικών σχεδίων από τα οποία προήλθαν, που επίσης διασώθηκαν από την Εθνική.

You may also like...