Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
για το Μάιο 2013

programma Maiou

Πρόγραμμα εσπερίδας “Αρχαία Θάσος”

programma esperidas

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων
Μ. Ανδρόνικου 6,
ΤΘ 506 19
540 13 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 830538
Fax 2310 861306
www.amth.gr

 

You may also like...