Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

geiologia[1]Εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1973-2013
Διάρκεια έκθεσης: Δεκέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014
Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη  11 Δεκεμβρίου  2013, ώρα: 13:30
Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 13:30, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης με τίτλο
«40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1973-2013»
που διοργανώνεται από το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Mέσα από σαράντα (40) φωτογραφίες απεικονίζεται όλη η πορεία του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.Τα Εργαστήρια Γεωλογίας, Πετρολογίας και Ορυκτολογίας και Μετεωρολογίας– Κλιματολογίας ιδρύθηκαν τo 1926 και ήταν από τα πρώτα Εργαστήρια τoυ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, τα oπoία λειτούργησαν στο πλαίσιο της τότε Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών.
Το Τμήμα Γεωλογίας ιδρύθηκε και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1973-1974 και σήμερα περιλαμβάνει τους τομείς: Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κoιτασματoλoγίας, Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας. Περιλαμβάνει επίσης τα Μουσεία Παλαιοντολογίας και Ορυκτολογίας-Πετρολογίας καθώς και τον Σεισμολογικό Σταθμό και τo Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου.
Η επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική συνεισφορά το τμήματος Γεωλογίας είναι ιδιαίτερα σημαντική: παρέχει ευρύ φάσμα γνώσεων στους φοιτητές τoυ, είναι ενεργό ερευνητικά σε όλους τoυς τομείς των γεωεπιστημών και θέτει τις επιστημονικές γνώσεις και τις τεχνικές του δυνατότητες στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου. Κύριος στόχος του είναι η διαρκής αναζήτηση της ποιοτικής ανάπτυξης και της ευημερίας.
Μαζί με τα εγκαίνια της έκθεσης θα παρουσιαστεί από τον καθηγητή Γρηγόριο Τσόκα, πρόεδρο του τμήματος, το έργο του Τμήματος Γεωλογίας και ειδικότερα η αξιοσημείωτη συνεισφορά του στην αρχαιολογική έρευνα στη βόρεια Ελλάδα.
Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα: 10:00 – 17:00
Τρίτη – Κυριακή 8:00 – 15:00
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων
Μ. Ανδρόνικου 6,ΤΘ 506 19
540 13 
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 830538
Fax 2310 861306
www.amth.gr
Archaeological Museum of Thessaloniki
Department of Public Relations, Documentation and Publications
6, M. Andronikou Str.
PO Box 506 19
Postal Code 540 13, Thessaloniki
Tel. (0030) 2310 830538
Fax (0030) 2310 861306
www.amth.gr

 

 

 

You may also like...