Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
Πολυξένη Αδάμ Βελένη σας προσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεση την
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 18:30
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Η έκθεση διοργανώνεται στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος της
4ης Μπιενάλε
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
Διάρκεια έκθεσης: 18 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Ιανουαρίου 2014

The Director of the Archaeological Museum of Thessaloniki
Polyxeni Adam Veleni invites you to the opening of the exhibition on
Thursday September 19, 2013 at 18:30
at the Archaeological Museum of Thessaloniki
The exhibition is presented in the context of the main program of the
4th Thessaloniki
Biennale of Contemporary Αrt
Duration: 18 September 2013 – 31 January 2014

You may also like...