Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης κ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη σας πρoσκαλεί στα εγκαίνια της έκθεσης
Γράμματα από το ‘ Υπόγειο’
Γραφή στη Μεθώνη Πιερίας,
ύστερος 8ος – πρώιμος 7ος αιώνας π.Χ. την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 19.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Η έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Επιτροπή Ερευνών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διάρκεια έκθεσης: 12 Σεπτεμβρίου 2013- 31 Δεκεμβρίου 2014

You may also like...