ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                               ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  &  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ  & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 Η  ΣΤ΄ Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασικών Αρχαιοτήτων – Τμήμα  Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στο  πλαίσιο  πάντοτε  της   ενίσχυσης   του  παιδευτικού  ρόλου  των  Μουσείων  και  της  ενημέρωσης  του  κοινού  σε  θέματα  της  πολιτιστικής  μας  κληρονομιάς, διοργανώνει   μετά  τον  επιτυχή  πρώτο  κύκλο  σεμιναριακών  μαθημάτων  για  το  ευρύ  κοινό  με  θέμα  «Αρχαία  Ελληνική  Τέχνη»  (31/1/11 – 28/2/11)  στο    Αρχαιολογικό    Μουσείο   Πατρών   τον   δεύτερο   κύκλο   σεμιναρίου   με    θέμα  «Η   ΠΟΛΙΣ.  Γέννηση   και   εξέλιξη».   

 Τα  μαθήματα   παρέχονται    δωρεάν   και   θα   πραγματοποιούνται   κάθε   Τετάρτη,  από   19.30  –  21.00,  από  τις   6   Μαρτίου  έως  και  3  Απριλίου 2013, στο  Αμφιθέατρο  του  Αρχαιολογικού  Μουσείου  Πατρών.
Στο σεμινάριο διδάσκουν με σειρά παρουσίασης ο κ. Martin Κreeb, Αναπληρωτής   Καθηγητής  Αρχαιολογίας  του Τμήματος  Θεατρικών Σπουδών, του  Πανεπιστημίου  Πατρών, ο  Δρ.  Λάζαρος   Κολώνας,  Επίτιμος  Γενικός  Διευθυντής  Αρχαιοτήτων και ο κ. Ιωάννης  Παπαποστόλου, Ομότιμος Καθηγητής  Αρχαιολογίας  του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  σύμφωνα   με   το   ακόλουθο  πρόγραμμα:

Τετάρτη   6    Μαρτίου :  Η   πρώιμη   πόλη  (Martin   Κreeb)
Τετάρτη   13  Μαρτίου : Μεγάλες  ελληνικές  πόλεις  (Martin  Κreeb)
Τετάρτη   20  Μαρτίου : Ετρουσκικές, ρωμαϊκές  και βυζαντινές πόλεις �
                                             (Martin  Κreeb)
Τετάρτη   27  Μαρτίου : Μυκηναϊκές  εγκαταστάσεις  Αχαΐας: Προάγγελοι�
                                              oργανωμένης  πόλης  (Λάζαρος   Κολώνας)
Τετάρτη   3   Απριλίου : Η  πόλη  των  Πατρών  στους  ιστορικούς  χρόνους�
                                                   (Ιωάννης  Παπαποστόλου)
    Στους   συμμετέχοντες   στο   σεμινάριο   θα   δοθεί   Βεβαίωση  Παρακολούθησης.

Απαραίτητη  η  τηλεφωνική  δήλωση συμμετοχής. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,    καθώς  ο  αριθμός  των  συμμετεχόντων  θα  είναι   περιορισμένος. 

Για  δηλώσεις   συμμετοχής  και  περισσότερες  πληροφορίες:
Δευτέρα   έως   Παρασκευή,  ώρες    9:30  –  13:30
Τηλέφωνα:  2613  616100,  2613  616152,   2613 616176
(Αν. Παναγιωτόπουλος, Γ. Μανωλοπούλου, Λ. Κουτσουμπελίτη )

 

You may also like...