ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

programma_1Η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Πρέβεζας – Άρτας διοργανώνει τη Δευτέρα 04.03.2013 και ώρα 18:00 Ημερίδα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας για την παρουσίαση και προβολή στο κοινό των εργασιών που υλοποιήθηκαν τη διετία 2011-2012 στα όρια της Π.Ε. Άρτας, τόσο στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ Έργων και Υποέργων όσο και της ευρύτερης δράσης της Εφορείας.    
Η ημερίδα διαρθρώνεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες ξεκινώντας από τις εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Έργων ΕΣΠΑ, όπου θα αναφερθούν οι εργασίες στους αρχαιολογικούς χώρους της Αμβρακίας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Επίσης, θα παρουσιασθεί η δράση της Εφορείας μέσα από αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε υποέργα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε έργα τρίτων φορέων και στο πλαίσιο κατασκευής της Ιονίας οδού, αλλά και από τις σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών που διενεργήθηκαν στην πόλη της Άρτας. Τέλος, θα αναφερθούν οι εργασίες συντήρησης των ευρημάτων που γίνονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας και θα παρουσιαστούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν στο χώρο του  Μουσείου και στην πόλη της Άρτας.

You may also like...