Ανοιχτή πρόσκληση για την επιμέλεια ομαδικής έκθεσης -ΕΜΣΤ

Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), ανταποκρινόμενο στο ρόλο του ως ο κατεξοχήν δημόσιος θεσμός υποστήριξης της σύγχρονης τέχνης και της κοινότητας των εργαζόμενων σε αυτήν, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση για την επιμέλεια ομαδικής έκθεσης η οποία θα ενταχθεί στο πρόγραμμα περιοδικών εκθέσεών του το Φθινόπωρο του 2023. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική διεύθυνση και την επιμελητική ομάδα του ΕΜΣΤ και όποια επιλεγεί θα υλοποιηθεί το φθινόπωρο του 2023 σε χώρο του Μουσείου. Η προθεσμία υποβολής είναι η 3η Ιουλίου 2023. Η πρόσκληση εντάσσεται στην πολιτική διευρυμένων συνεργασιών και βέλτιστων πρακτικών του ΕΜΣΤ.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι

 • Η ενίσχυση της επιμελητικής έρευνας στην Ελλάδα.
 • Η συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση ανερχόμενων επιμελητριών/επιμελητών μέσα από την τεχνογνωσία και τις υποδομές του Mουσείου.
 • Η προώθηση της κατοχύρωσης του επαγγέλματος της επιμέλειας και γενικότερα η υποστήριξη των εργαζόμενων στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης.
 • Η πολυφωνική προσέγγιση στον εκθεσιακό προγραμματισμό του Μουσείου.

Περίγραμμα της πρόσκλησης

Η  ανοιχτή πρόσκληση αφορά την υποβολή προτάσεων για την διοργάνωση και επιμέλεια ομαδικής έκθεσης στο ΕΜΣΤ το Φθινόπωρο του 2023.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιμελήτριες, επιμελητές και επιμελητικές ομάδες με εποπτεία του πεδίου της ελληνικής σύγχρονης τέχνης. Οι υποψήφιες/υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η παραγωγή της επιλεγμένης έκθεσης θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΜΣΤ με το ποσό των 31.000 ευρώ + ΦΠΑ που συμπεριλαμβάνει και την αμοιβή για την επιμέλεια της έκθεσης η οποία ανέρχεται στις 4.000 € + ΦΠΑ. Αν η πρόταση κατατεθεί από επιμελητική ομάδα, η αμοιβή αυτή αφορά συνολικά την ομάδα. Η αμοιβή των καλλιτεχνών κρίνεται απαραίτητη και ανέρχεται στα 500 € + ΦΠΑ ανά καλλιτέχνιδα/καλλιτέχνη ή καλλιτεχνική ομάδα (για υπάρχον έργο).

Στο ποσό των 31.000 € μπορεί να περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας, οι μεταφορές, η ασφαλιστική κάλυψη των έργων της έκθεσης, το κόστος συνεργείου εγκαταστατών έργων τέχνης, η ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού κ.ά. Η προϋπολόγιση της αμοιβής των καλλιτεχνών είναι υποχρεωτική. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εξόδων είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της προτεινόμενης έκθεσης.

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του ΕΜΣΤ, το Μουσείο θα παρέχει τεχνική και πλήρη επικοινωνιακή υποστήριξη της έκθεσης.

Η έκθεση θα διοργανωθεί στην πρώτη αίθουσα του τετάρτου ορόφου του Μουσείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την κάτοψη της αίθουσας και φωτογραφίες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dropbox.com/sh/whgb90x7tj04w8w/AACy3kFXgXznoJstlWxnzZgQa?dl=0

Κριτήρια

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η ποιότητα και πρωτοτυπία της επιμελητικής προσέγγισης, καθώς και η άρτια παρουσίασή της.

Επιπλέον θα συνεκτιμηθούν τα παρακάτω:

 • Η δημιουργική συνομιλία με την Δήλωση Αποστολής του Mουσείου (https://www.emst.gr/to-emst/mission)
 • Η ένταξη έργων από τη συλλογή του ΕΜΣΤ: https://collection.emst.gr/
 • Η αξιοποίηση τεκμηρίων από το αρχείο του ΕΜΣΤ: https://www.emst.gr/research/kallitechniko-archeio
 • Η διαμόρφωση εκπαιδευτικού και/ή δημόσιου προγράμματος.
 • Η οργανική εμπλοκή περισσότερων εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού (π.χ. συγγραφέων, φωτογράφων τεκμηρίωσης, γραφιστικού σχεδιασμού κτλ.)

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Αναλυτικό και τεκμηριωμένο σκεπτικό που να μην ξεπερνάει τις 500-750 λέξεις.

Πλήρη λίστα έργων με αναλυτική περιγραφή του καθενός και σύντομη τεκμηρίωση της συμπερίληψής του κάθε έργου στην πρόταση, που να μην ξεπερνάει τις 150 λέξεις για το καθένα.

Φωτογραφίες των έργων.

Η ανοιχτή πρόσκληση δεν ενθαρρύνει την παραγωγή νέων έργων. Είναι ωστόσο στη διακριτική ευχέρεια του Μουσείου να εγκρίνει την παραγωγή νέων έργων, εάν κρίνει πως αυτά αποτελούν αναπόσπαστο και οργανικό κομμάτι της επιμελητικής πρότασης.

 • Αναλυτικό προϋπολογισμό της έκθεσης σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: ΕΜΣΤ_curatorial_open_call_budget_template.xlsx
 • Πλήρες ανάπτυγμα της έκθεσης και σχέδιο τοποθέτησης των έργων στον εκθεσιακό χώρο με τη χρήση ψηφιακών ή αναλογικών μεθόδων αναπαράστασης.
 • Βιογραφικό και επαγγελματικό portfolio της επιμελήτριας/επιμελητή.
 • Βιογραφικά των καλλιτεχνών της έκθεσης, μέχρι 100 λέξεις. Να αναφέρεται η ιστοσελίδα του καλλιτέχνη αν υπάρχει

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επιμεληθεί τουλάχιστον δύο ομαδικές εκθέσεις σε χώρο που έχει συστηματική εκθεσιακή ή ερευνητική δραστηριότητα συμπεριλαμβανόμενων και εμπορικών χώρων ή σε αυτοδιαχειριζόμενο καλλιτεχνικό χώρο.
 • Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
 • Η δυνατότητα έκδοσης νόμιμων παραστατικών ή προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την έκδοση τίτλου κτήσης.
 • Η λογιστική διαχείριση των εξόδων του προϋπολογισμού θα γίνει από το ΕΜΣΤ.
 • Η πρόταση επιμέλειας θα πρέπει να υποβληθεί έως την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 10.00 π.μ. Η πρόταση θα κατατεθεί ως ένα αρχείο PDF μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση opencall@emst.gr.

Υπεύθυνη προγράμματος : Άννα Μυκονιάτη, +30 211 1019036  (Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10.00 μέχρι τις 16.00).

 

You may also like...