Αναβάθμιση Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων ΥΠΠΟΑ

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει την ανανέωση της ιστοσελίδας του ΥΠΠΟΑ και την αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της ανάπτυξης των σχέσεων με τους πολιτιστικούς φορείς της χώρας με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου.

 

Η ανανεωμένη και φιλική προς το χρήστη ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) απευθύνεται σε όλους τους καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς φορείς και παρέχει ενημέρωση για την πολιτιστική κληρονομιά και τον σύγχρονο πολιτισμό, τις στρατηγικές και τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του ΥΠΠΟΑ, ανακοινώσεις, διαγωνισμούς, θέματα που αφορούν τους πολίτες, καθώς και για τον τομέα του αθλητισμού, μέσω της αντίστοιχης ιστοσελίδας.

 

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχώρησε στην αναβάθμιση της πλατφόρμας του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ (drasis.culture.gr), προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες, αποτελεσματικότητα στη διάθεση των πόρων και τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων για επιχορήγηση ή αιγίδα από το ΥΠΠΟΑ.

 

Πολιτιστικοί φορείς, νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σωματεία καλούνται να εγγραφούν στο Μητρώο, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί κατά το παρελθόν, ώστε να έχουν στη συνέχεια τη δυνατότητα να καταθέσουν αιτήσεις επιχορήγησης ή παροχής αιγίδας. Το ΥΠΠΟΑ από την πλευρά του θα δημοσιοποιήσει σύντομα και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων.

 

Έως σήμερα στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 1.200 φορείς από διαφορετικά πεδία πολιτισμού, με ευρεία γεωγραφική κατανομή. Πιο αναλυτικά: 60 φορείς από τον χώρο των Γραμμάτων, 119 από τον χώρο της μουσικής, 257 από τον τομέα του θεάτρου, 100 από τον χορό, 42 από τα εικαστικά, 36 φορείς από τον κινηματογράφο, 226 από τον χώρο του λαϊκού πολιτισμού και 413 από λοιπές κατηγορίες.

 

Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει εντός των ημερών με ανοιχτή πρόσκληση προς τους φορείς για κατάθεση αιτήσεων επιχορήγησης ή παροχής αιγίδας για το έτος 2019. ​

You may also like...