«Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»

Πρόσκληση σε Workshop με θέμα:
«Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»

Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014, 18:30 μ.μ.

Στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο (Τέρμα Βλαχοπούλων) Ι.Π. Μεσολογγίου

Workshop με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»

Πράξη «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ»

Δράση 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο»

18:30   Προσέλευση – Εγγραφές συμμετεχόντων

18:45   Έναρξη Workshop – Χαιρετισμοί
  Κου Καραπάνου Νικόλαου, Δήμαρχου Ι.Π. Μεσολογγίου.
  Κου Κωστίκογλου Σωκράτη, Γενικού Γραμματέα Επιμελητήριου Αιτωλοακαρνανίας

19:30 Παρουσίαση της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ» 

  Κος Ρόμπολας Γεώργιος, Υπεύθυνος Πράξης για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

19:50  Παρουσίαση : «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ»

  Κος Σοπιλίδης Θωμάς, Πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ.

   Ερωτήσεις – Συζήτηση

Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ., στο Τρικουπειο Πολιτιστικό Κέντρο (Τέρμα Βλαχοπούλων) Ι.Π. Μεσολογγίου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΤΩΛΙΑ» σε συνεργασία με το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου & την Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην ΑΙΤΩΛΙΑ», σας προσκαλεί στο 5ο Workshop με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.30μ.μ., στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο (Τέρμα Βλαχοπούλων) Ι.Π. Μεσολογγίου.
Στην εκδήλωση θα αναπτυχθεί η έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας, οι δυνατότητες του νέου αυτού κοινωνικού αναπτυξιακού εργαλείου και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν η τοπική κοινωνία, οι άνεργοι και οι εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του.

Στόχος είναι, οι άνεργοι και η τοπική κοινωνία, να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή έννοια κοινωνικού επιχειρείν καθώς και να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης νέας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
κος Παναγιώτης Τσιχριτzής

You may also like...