Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ανοικτή πολιτιστική εκδήλωση από το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη
“Rematerializing Culture”
Από Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014
Ανοικτή πολιτιστική εκδήλωση από το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη
“Rematerializing Culture”
Διεύθυνση: Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα, Πληροφορίες Ιδρύματος 210-3418550

You may also like...