Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο Μ.Σ.Τ. Κρήτης

mst kritisΒρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε το κοινό του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης ότι ξεκινούν στους χώρους του εργασίες για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.
Τα έργα προσβασιμότητας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007/2013 στο οποίο ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Δήμο Αγίας Νάπας και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στην Ελλάδα (ΕΣΑμεΑ) υλοποιούν την πράξη «Αγία Νάπα – Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις». Η πράξη αυτή στοχεύει στη βελτίωση υποδομών και γενικότερα συνθηκών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία σε χώρους και υπηρεσίες.
Το έργο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης αναμένεται να εξασφαλίσει την απόλυτη προσβασιμότητα τόσο εκτός του κτηρίου όσο και μέσα σε αυτό σε άτομα με αναπηρία. Οι χώροι θα διαμορφωθούν κατάλληλα ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας αλλά παράλληλα να είναι λειτουργική η κίνηση εντός της πινακοθήκης και μεταξύ των ορόφων.
Το έργο αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2014.
Ζητούμε την κατανόηση του κοινού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται θα υπάρξει μέσω του ηλεκτρονικού και έντυπου Τύπου και της ιστοσελίδας του Μ.Σ.Τ. Κρήτης, www.cca.gr
Πληροφορίες:
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης
Χειμάρας 5, 74 100 Ρέθυμνο
Τηλ. 28310-52530, Fax: 28310-52689
Ε-mail: info@cca.gr, www.cca.gr

You may also like...