Έκθεση   ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ

Έκθεση   ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ

Έως Φεβρουάριο 2022

Goethe-Institut Athen,

Ομήρου 14-16,

Τηλ. 210 36 61000

Επιμέλεια: Έλενα Παπαδοπούλου (Radio Athènes) και Μάγια Τούντα  (AkwaIbom)
Σχεδιασμός έκδοσης: Julie Peeters

Μετά την ανακαίνιση του κτηρίου του Goethe-InstitutAthen στην οδό Ομήρου το 2020 προέκυψε η επιθυμία να δοθεί νέα ζωή στους χώρους του Ινστιτούτου μέσω της τέχνης.

Η Έλενα Πα­παδοπούλου και η Μάγια Τούντα, δύο επιμελήτριες των οποίων οι ανεξάρτητοι χώροι τέχνης Radio Athènes και Akwa Ibom αντίστοιχα αποτελούν αντι­προσωπευτικά σημεία συνάντησης της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής, δέχτηκαν την πρόσκλησή μας για την επιμέλεια της έκθεσης, διάρκειας ενός έτους, ειδικά για τον χώρο αυτό. Κατά την πορεία προέκυψε και άλλη μια επιθυμία, να υποστηριχθεί η καλλιτεχνική σκηνή κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου της πανδημίας.

Η έκθεση “Μεσοδιάστημα” παρουσιάζει καλλιτέχνιδες και καλλιτέχνες που ζουν στην Ελλάδα: μπορεί κανείς να δει παλαιότερα έργα τους, τα οποία παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά ή πιο πρόσφατα, που ερμηνεύονται με νέο τρόπο και συνομιλούν με την εσωτερική αρχιτεκτονική του κτηρίου.

Κάθε σειρά σχεδίων, φωτογραφιών, εκτυπώσεων, στοπ καρέ και πολαρόιντ έρχεται απευθείας από τα στούντιο των καλλιτέχνιδων/ καλλιτεχνών, καταλαμβάνοντας συνολικά δύο ορόφους, δημιουργώντας διακριτούς σχηματισμούς χωροχρόνου.Οι εικόνες αυτές βγαίνουν σε κυκλοφορία σε μια χρονιά με απότομες παύσεις, διαταραχές και παρακάμψεις, σε μια χρονιά που ζητά αναθεωρή­σεις, αλλαγές και επαναπροσδιορισμούς.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο επιμελητριών, των έξι καλλιτέχνιδων/ καλλιτεχνών και της ομάδας του Goethe-Institut Athen, δημιουργήθηκε μια έκθεση αναπάντεχης ομορφιάς και ευαισθησί­ας. Το γεγονός ότι η έκθεση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε ακόμη ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Εξαιτίας της ελαχιστοποίησης των διά ζώσης κοινωνικών επαφών, άρχισε και το γραφείο να επιτελεί έναν νέο ρόλο: αίφνης, αποτελούσε το φόντο σε βιντεοδιασκέψεις – κατά συνέπεια, υπήρ­ξε ένας ενδιαφέρων συνδυασμός του δημόσιου και του προσωπικού χώρου και των τρόπων με τους οποίους αντιπροσωπεύονται αυτοί.

Η επιλογή έγινε, μεταξύ άλλων, με γνώμονα τη διακόσμηση του χώρου – με την ευρύτερη έννοια του όρου «διακόσμηση», που καθιστά τα έργα συμμετέχοντες στην καθημερινή ζωή του γραφείου. Ένας όρος που συχνά λείπει από το λεξιλόγιο των εικαστι­κών εκθέσεων, αποτέλεσε στη συγκεκριμένη περί­σταση έναν βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωσή της.

Σταδιακά παρατηρήθηκαν συγγένειες ανάμεσα στα έργα: μια ευαισθησία απέναντι στα υλικά και στην οικειότητα που αυτά έχουν την ικανότητα να προσδίδουν, και μια πλάγια, αχνή αυτοβιογραφική χειρονομία.

Σύντομα θα ανοίξουν οι πόρτες των γραφείων του Ινστιτούτου στο κοινό που ενδιαφέρεται να επισκεφθεί την έκθεση. Έως τότε μπορεί κανείς να πάρει την σχεδιασμένη από την Julie Peeters έκδοση που συνοδεύει την έκθεση και που διατίθεται δωρεάν στους χώρους τέχνης RadioAthénes και AkwaIbom – και φυσικά απευθείας στο Goethe-Institut Αthen.

Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό

Βίκυ Τραχανή, Τηλ. 210 3661043, vicky.trachani@goethe.de

www.goethe.de/athen

 

 

 

You may also like...