Tagged: Κ.Α.Λ.Μ.Ε.

Κ.Α.Λ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος Θεοφάνης Αντ. Σουλακέλλης και τα μέλη του Δ,Σ, του Κ.Α.Λ.Μ.Ε. έχουν την ιδιαίτερη χαρά να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση εκπαιδευτικού...