Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους PSAROKOKALO

Κύριο αντικείμενο δράσης της ΚΥΚΛΟΣ αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας είναι η διοργάνωση του ετήσιου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους PSAROKOKALO μια ανεξάρτητη...