Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Βιωματικό παιχνίδι στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

Ένας καινοτόμος χώρος βιωματικού αισθητηριακού παιχνιδιού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης Το Μουσείο που εκπαιδεύει, το Μουσείο που διαφυλάσσει και τεκμηριώνει, το...