Καταγραφή, μελέτη, προβολή της πολιτιστικής δραστηριότητας της επικράτειας

Bραδιά αφήγησης παραμυθιών στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Του Έρωτα Βραδιά αφήγησης παραμυθιών στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης Παρασκευή, Σάββατο 23,24 Ioυνίου Βραδιά παραμυθιών του έρωτα, της έλξης, της...